settings icon
share icon
คำถาม

ผู้เชื่อจะอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกได้อย่างไร?

คำตอบ


เมื่อเราอ่านคำว่า "โลก" ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่เรากำลังอ่านคำในภาษากรีกคือคำว่า จักรวาล จักรวาลโดยส่วนใหญ่มักเป็นการกล่าวถึงโลกที่อาศัยอยู่และผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกซึ่งมีบทบาทนอกเหนือจากพระเจ้า ซาตานเป็นผู้ควบคุม "จักรวาล" นี้ (ยอห์น 12:31, 16:11, 1 ยอห์น 5:19) ด้วยคำจำกัดความโดยทั่วไปของคำว่าโลกกล่าวถึงระบบของโลกที่ถูกปกครองโดยซาตาน เราสามารถที่จะมีความเต็มใจในการชื่นชมคำกล่าวอ้างของพระคริสต์ที่ว่าผู้เชื่อไม่ใช่ของโลกอีกต่อไป เราไม่ได้ถูกปกครองด้วยบาปอีกต่อไปและเราไม่ถูกผูกมัดด้วยหลักการของโลก นอกจากนั้นเรากำลังถูกเปลี่ยนไปสู่พระลักษณะของพระคริสต์ ทำให้ความสนใจของเราในสิ่งต่างๆ ของโลกน้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่เราเติบโตในพระคริสต์

ผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อยู่ในโลกเพียงเท่านั้น ขณะนี้ทางฝ่ายกายภาพ แต่ไม่ใช่ของโลก ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการให้คุณค่าสำหรับโลก (ยอห์น 17:14-15) ในฐานะผู้เชื่อเราควรแยกออกจากโลก นี่คือความหมายของการเป็นคนบริสุทธิ์และดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ ชีวิตที่ชอบธรรม เพื่อแยกออกมา เราจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นบาปซึ่งโลกสนับสนุน เราจะไม่รักษาสิ่งที่ไม่น่าสนใจและความคิดเสื่อมทรามที่โลกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเราและจิตใจของเราให้เป็นแบบเดียวกับพระเยซูคริสต์ (โรม 12:1-2) นี่คือกิจกรรมประจำวันและความรับผิดชอบ

เราต้องเข้าใจว่าการอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกคือสิ่งที่จำเป็นหากเราจะเป็นแสงสว่างให้กับคนที่อยู่ในความมืดทางจิตวิญญาณ เราต้องดำเนินชีวิตในแนวทางซึ่งผู้ที่อยู่นอกความเชื่อจะเห็นการกระทำที่ดีและมารยาทของเราแล้วรู้ว่ามีบางสิ่งที่ "แตกต่าง" เกี่ยวกับเรา คริสเตียนที่พยายามทุกวิถีทางที่จะดำเนินชีวิต คิดและกระทำเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระคริสต์ทำให้พระองค์ได้รับความเสียหายอย่างมาก แม้แต่คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าก็รู้ว่า "ท่านจะรู้จักเขาโดยผลของเขา" (มัทธิว 7:16) และในฐานะคริสเตียนเราควรแสดงผลของพระวิญญาณภายในตัวเรา

การอยู่ "ใน" โลกยังหมายความว่าเราสามารถเพลิดเพลินไปกับสิ่งต่างๆ ของโลกได้เช่นการทรงสร้างที่สวยงามของพระเจ้าที่ได้ประทานให้เรา แต่เราจะไม่จดจ่อตัวของเราในสิ่งที่โลกให้คุณค่าและเราไม่ได้ไล่ตามความสุขทางโลก ความสุขไม่ใช่การเรียกร้องในชีวิตของเราอีกต่อไปอย่างที่เคยเป็นมาแต่ในทางตรงกันข้ามเป็นการทรงเรียกให้นมัสการพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ผู้เชื่อจะอยู่ในโลกแต่ไม่ใช่ของโลกได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries