settings icon
share icon
คำถาม

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า ตามอย่างพระองค์หมายความว่าอย่างไร? (ปฐมกาล 1:26-27)

คำตอบ


ในวันสุดท้ายของการทรงสร้าง พระเจ้าตรัสว่า “ให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเรา” (ปฐมกาล1:26) ด้วยเหตุนี้งานของพระองค์จึงสำเร็จด้วย “ฝีพระหัตถ์” ของพระองค์เอง พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาจากผงคลีดิน แล้วให้ลมปราณกับเขาด้วยลมปราณของพระองค์เอง (ปฐมกาล 2:7) ดังนั้นมนุษย์จึงไม่เหมือนกับสิ่งอื่น ๆ ที่พระองค์ทรงสร้าง ด้วยมีทั้งส่วนที่เป็นเลือดเนื้อ (ร่างกาย) และไม่เป็นเลือดเนื้อ (จิต/วิญญาณ)

การมี “พระฉายา” และ “ความเหมือน” กับพระเจ้าหมายความง่าย ๆ ว่า เราถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนพระเจ้า อาดัมไม่เหมือนพระเจ้าในแง่ที่ว่าเขามีเลือดเนื้อ พระคัมภีร์บอกว่า “พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ” (ยอห์น 4:24) ดังนั้นพระองค์จึงทรงดำรงอยู่โดยไม่มีร่างกาย แต่กายของอาดัมสะท้อนชีวิตของพระเจ้าในแง่มุมที่ว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาให้มีสุขภาพสมบูรณ์และไม่ต้องตาย

พระฉายาของพระเจ้าหมายถึงส่วนที่ไม่ได้เป็นเลือดเนื้อของมนุษย์ ส่วนนี้เองที่แยกมนุษย์ออกจากโลกของสัตว์ และทำให้เขาเหมาะสมที่จะมีอำนาจ “ครอบครอง” ตามที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ (ปฐมกาล 1:28) และช่วยให้เขาสื่อสารกับพระผู้สร้างของเขาได้ มันเป็นความเหมือนทางด้านความคิด, คุณธรรม และสังคม

ทางด้านความคิด มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีเหตุมีผล, มีสิทธิที่จะทำตามความพอใจของตนเอง – หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ มนุษย์สามารถคิดและเลือกได้ นี่คือภาพสะท้อนของสติปัญญาและเสรีภาพของพระเจ้า ทุกครั้งที่มีใครคนใดคนหนึ่งคิดค้นเครื่องจักร, เขียนหนังสือ, วาดรูป, สนุกสนานกับการฟังดนตรี, บวกลบเลข, หรือตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงขึ้นมาได้ เขาก็จะบอกว่าที่เราทำได้เพราะเราถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า

ทางด้านคุณธรรม มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาในความชอบธรรม มีซื่อบริสุทธิ์ อันเป็นภาพสะท้อนของความบริสุทธิ์ของพระเจ้า พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง (รวมทั้งมนุษย์ด้วย) และทรงเห็นว่า “เป็นสิ่งที่ดียิ่งนัก” (ปฐมกาล 1:31) ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี หรือ “เข็มทิศแห่งคุณธรรม” ของเรา คือร่องรอยของสภาพดั้งเดิมของเรานั่นเอง เมื่อใครบางคนเขียนกฎหมายขึ้นมา, หันกลับมาจากความชั่ว, ชื่นชมความประพฤติดี, หรือมีความรู้สึกผิด เขากำลังยืนยันความจริงที่ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า

ทางด้านสังคม มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้มีการคบหาสมาคมกัน นี่เป็นการสะท้อนถึงพระลักษณะที่เป็นสามพระภาคและความรักของพระองค์ ในสวนเอเดน ความสัมพันธ์แรกของมนุษย์คือความสัมพันธ์กับพระเจ้า (ปฐมกาล 3:8 แสดงถึงความสัมพันธ์กับพระเจ้า) และพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ผู้หญิงขึ้นมาก็เพราะว่า “มนุษย์นั้นอยู่คนเดียวก็ไม่เหมาะ” (ปฐมกาล 2:18) ทุกครั้งที่ชายคนหนึ่งแต่งงานกับหญิงคนหนึ่ง, รู้จักเพื่อนใหม่, กอดเด็กเล็ก ๆ, หรือไปโบสถ์ เขาก็กำลังแสดงถึงความจริงที่ว่าเราถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า

ส่วนที่ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าหมายความว่าอาดัมมีอิสระในการเลือก แม้ว่าเขาจะถูกสร้างขึ้นมาให้มีธรรมชาติที่มีความชอบธรรม แต่อาดัมเลือกทางที่ชั่วร้ายโดยการเป็นกบฏต่อพระผู้สร้างของเขา จากการเลือกนั้นอาดัมทำให้พระฉายาของพระเจ้าภายในเขามีตำหนิ แล้วเขาก็ส่งต่อพระฉายาที่ชำรุดมายังลูกหลานของเขารวมทั้งเราด้วย (โรม 5:12) ในปัจจุบันเราก็ยังแสดงพระฉายาของพระเจ้าอยู่ (ยากอบ 3:9) แต่เราก็แสดงรอยแผลเป็นแห่งความบาปออกมาด้วย ทั้งทางด้านอารมณ์, คุณธรรม, สังคม และ ร่างกาย

ข่าวดีก็คือเมื่อพระเจ้าทรงไถ่มนุษย์แต่ละคน พระองค์ทรงนำพระฉายาของพระองค์กลับคืนมาให้เขา โดยการ “ให้ท่านสวมสภาพ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง” (เอเฟซัส 4:24; ดู โคโลสี 3:10 ประกอบด้วย)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้า ตามอย่างพระองค์หมายความว่าอย่างไร? (ปฐมกาล 1:26-27)
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries