settings icon
share icon
คำถาม

โฮซันนาหมายความว่าอะไร

คำตอบ


โฮซันนาเป็นคำที่ใช้ในเพลงนมัสการ โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ใบปาล์ม ต้นกำเนิดมาจากฮีบรูและเป็นส่วนหนึ่งของการโห่ร้องของฝูงชนในขณะที่พระเยซูทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มคือ “โฮซันนา แก่บุตรของดาวิด ขอให้ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา ในที่สูงสุด” (มัทธิว 21:9)

คำว่าโฮซันนานั้นมักใช้เป็นการประกาศถึงการสรรเสริญ คล้ายๆ กับคำว่าฮาเลลูยา แต่แท้จริงแล้วเป็นการวิงวอนเพื่อความรอด รากศัพท์ของคำในภาษาฮีบรูนั้นพบในสดุดี 118:25 ซึ่งกล่าวว่า “ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิด” คำว่า yasha (“ส่งไป หรือ ช่วยชีวิต”) และ anna (“ร้องขอ หรือ ขอความกรุณา”) รวมกันแล้วประกอบขึ้นเป็นคำที่แปลว่า “โฮซันนา” แท้จริงแล้วโฮซันนาหมายถึง “ฉันขอร้องให้คุณช่วยชีวิต” หรือ “กรุณาส่งเราไป”

ดังนั้นพระเยซูขี่ลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ฝูงชนทำสิ่งที่ถูกต้องคือโห่ร้องว่า “โฮซันนา” พวกเขากำลังยอมรับพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาห์ของพวกเขา ตามที่ระบุไว้ในการถวายคำพูดของพวกเขาซึ่งก็คือ “บุตรของดาวิด” มีการร้องขอความรอดจากพวกเขาและยอมรับว่าพระเยซูทรงสามารถช่วยให้รอดได้

ต่อมาในวันนั้นพระเยซูทรงอยู่ในพระวิหารและเด็กๆ ซึ่งอยู่ที่นั่นก็โห่ร้องอีกครั้งว่า “โฮซันนาแก่บุตรของดาวิด” (มัทธิว 21:15) พวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกธรรมาจารย์นั้นไม่พอใจคือ ““ท่านไม่ได้ยินคำที่คนพวกนี้ร้องหรือ?” พระเยซูตรัสตอบว่า “ได้ยินแล้วพวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า ‘พระองค์ทรงทำให้คำสรรเสริญออกมาจากปากเด็กและทารก ที่ยังไม่หย่านม’”” (มัทธิว 21:16) ในการกล่าวว่า “โฮซันนา” ผู้คนต่างร้องขอความช่วยเหลือ และนั่นคือสาเหตุที่พระเยซูเสด็จมา ภายในหนึ่งสัปดาห์พระเยซูจะถูกตรึงบนไม้กางเขน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

โฮซันนาหมายความว่าอะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries