settings icon
share icon
คำถาม

คนที่อยู่บนสวรรค์สามารถมองลงมาเห็นเราผู้ที่ยังอยู่บนโลกนี้ได้ไหม?

คำตอบ


หนังสือฮีบรู 12:1 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีพยานพรักพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว …” บางคนเข้าใจว่า “พยานหมู่ใหญ่” คือผู้ที่มองลงมาที่เราจากสวรรค์ แต่นั่นไม่ใช่การตีความหมายที่ถูกต้อง หนังสือฮีบรูบทที่ 11 บันทึกชื่อคนหลายคนที่พระเจ้าทรงชมว่ามีความเชื่อที่ดี คนเหล่านี้คือ “พยานหมู่ใหญ่” พวกเขาเป็น “พยาน” ไม่ใช่เพราะว่าพวกเขากำลังเฝ้ามองเราอยู่ แต่เป็นเพราะพวกเขาได้ทำตัวเป็นตัวอย่างสำหรับเรามากกว่า… พวกเขาคือพยานฝ่ายพระคริสต์, และพระเจ้า, และความจริง หนังสือฮีบรู 12:1 พูดต่อไปว่า “…ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา”

พระคัมภีร์ไม่ได้บอกชัดเจนว่าผู้ที่อยู่บนสวรรค์สามารถมองลงมาดูเราผู้ที่ยังอยู่บนโลกนี้ได้หรือไม่ มันอาจเป็นไปได้ว่าพวกเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ ทำไม? ประการแรก คือ บางที่พวกเขาอาจมองเห็นว่าเรากำลังทำบาปอยู่ ประการที่สอง บางทีพวกเขาอาจเห็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเสียใจ ประการที่สาม ผู้ที่อยู่บนสวรรค์มัวแต่นมัสการพระเจ้าและเพลิดเพลินอยู่กับพระสิริแห่งสวรรค์เสียจนไม่สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนโลก ความจริงที่ว่าพวกเขาหลุดพ้นจากความบาปแล้วและการได้อยู่ท่ามกลางพระสิริของพระเจ้าก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขามีความสุขได้ แม้ว่ามันจะเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงอนุญาตให้ผู้ที่อยู่บนสวรรค์มองลงมาเห็นคนที่ตัวเองรักได้ก็ตาม พระคัมภีร์ไม่ได้ให้เหตุผลไว้เลยว่ามันเป็นไปได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คนที่อยู่บนสวรรค์สามารถมองลงมาเห็นเราผู้ที่ยังอยู่บนโลกนี้ได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries