settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความยาวของผม ผู้ชายต้องมีผมสั้นและผู้หญิงต้องมีผมยาวหรือไม่

คำตอบ


พระธรรมตอนที่กล่าวถึงความยาวของผมในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คือ 1 โครินธ์ 11:3-15 คริสตจักรเมืองโครินธ์ตกอยู่ท่ามกลางการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงเกี่ยวกับบทบาทของผู้ชายและผู้หญิง รวมทั้งลำดับอำนาจหน้าที่ซึ่งเหมาะสมภายในคริสตจักร ในสังคมชาวเมืองโครินธ์ผู้หญิงแสดงออกถึงการยอมเชื่อฟังสามีของพวกเธอด้วยการสวมผ้าคลุมศีรษะ และดูเหมือนว่าผู้หญิงบางคนในคริสตจักรกำลังละทิ้งผ้าคลุมศีรษะของพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่มีแต่โสเภณีรอบๆ วิหารของพวกนอกศาสนาหรือผู้หญิงดื้อรั้นเท่านั้นที่จะทำ การซึ่งผู้หญิงมาคริสตจักรโดยปราศจากผ้าคลุมศีรษะของพวกเธอจะเป็นการไม่ให้เกียรติสามีของพวกเธอ อีกทั้งยังทำให้เกิดความสับสนทางวัฒนธรรมด้วย ในทำนองเดียวกันการที่ผู้ชายจะสวมผ้าคลุมศีรษะหรือการซึ่งศีรษะของพวกเขาถูกปกคลุมในระหว่างการนมัสการนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะยอมรับได้ในเมืองโครินธ์

เปาโลอธิบายเรื่องชีววิทยาเพื่อแสดงถึงความเหมาะสมของการปฏิบัติตามมาตราฐานทางวัฒนธรรมคือ ผู้หญิงโดยทางธรรมชาติแล้วมีผมยาวกว่าผู้ชายและผู้ชายมีแนวโน้มที่จะหัวล้านมากกว่า นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างผู้หญิงด้วย "ผ้าคลุมศีรษะแบบธรรมชาติ" และผู้ชายด้วย "ศีรษะซึ่งไม่มีสิ่งใดปกคลุม" ถ้าผู้หญิงปฏิเสธเครื่องหมายแห่งการยอมเชื่อฟังของเธอ (ผ้าคลุมศีรษะ) เธอก็ควรที่จะโกนศีรษะของเธอเช่นกัน (ข้อ 6) จุดประสงค์ของเขาคือเพื่อว่าถ้าวัฒนธรรมกล่าวว่าผู้หญิงไม่ควรหัวล้าน (ออกไปโดยปราศจากสิ่งปกคลุมตามธรรมชาติของเธอ) เช่นเดียวกันนั้นทำไมเธอจึงปฏิเสธมาตรฐานเดียวกันของวัฒนธรรมเกี่ยวกับการสวมผ้าคลุมผม (ออกไปโดยปราศจากผ้าคลุมตามวัฒนธรรมของเธอ)

ในส่วนของผู้ชาย การมี "ผมยาว" นั้นผิดธรรมชาติ (ข้อ 14) ผมของเขาปกติแล้วสั้นกว่า (และบางกว่า) ของผู้หญิง ซึ่งสิ่งนี้สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมชาวโครินธ์ที่ผู้ชายจะไม่สวมผ้าคลุมศีรษะในระหว่างการนมัสการ เปาโลเรียกร้องคริสตจักรให้เห็นพ้องต่อแนวคิดซึ่งยึดถืออย่างเป็นปกติสำหรับลักษณะภายนอกของผู้ชายและผู้หญิง

ในขณะที่ความยาวของผมไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ แต่เราได้รวบรวมการประยุกต์ใช้ดังต่อไปนี้คือ 1) เราควรยึดถือข้อบ่งชี้เรื่องเพศสภาพซึ่งได้มีการยอมรับตามขนบธรรมเนียม ผู้ชายควรมีลักษณะเหมือนผู้ชายและผู้หญิงควรมีลักษณะเหมือนผู้หญิง พระเจ้าไม่ทรงสนพระทัย ทั้งไม่ทรงยอมรับ "การไม่เจาะจงเพศ" 2) เราไม่ควรกบฏต่อวัฒนธรรมเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของการกบฏ หรือในนามของ “เสรีภาพ” แบบคริสเตียน มันเป็นเรื่องสำคัญในวิธีการที่เรานำเสนอตัวเอง 3) ผู้หญิงโดยธรรมชาติควรวางตัวเองโดยสมัครใจภายใต้อำนาจของผู้นำคริสตจักรที่เป็นผู้ชาย 4) เราไม่ควรยกเลิกคำสั่งเดิมที่พระเจ้าบัญชาสำหรับผู้ชายและผู้หญิง

วัฒนธรรมของเราทุกวันนี้ไม่ใช้ผ้าคลุมหน้าหรือการคลุมศีรษะเพื่อแสดงออกถึงการยอมเชื่อฟังต่อผู้มีอำนาจ บทบาทของผู้ชายและผู้หญิงไม่ได้เปลี่ยนแปลง แต่วิธีการซึ่งเราใช้เป็นสัญลักษณ์ของบทบาทเหล่านั้นเปลี่ยนไปพร้อมกับวัฒนธรรม แทนที่จะกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับกฎด้านความยาวของผม เราต้องจำไว้ว่าประเด็นที่แท้จริงคือสภาพหัวใจของเรา การตอบสนองส่วนตัวของเราต่ออำนาจของพระเจ้า พระบัญชาของพระเจ้า และการเลือกของเราเพื่อดำเนินตามการเชื่อฟังต่ออำนาจนั้น ผู้ชายและผู้หญิงมีบทบาทที่มาจากพระเจ้าซึ่งแตกต่างกันออกไป และส่วนหนึ่งของความแตกต่างนั้นแสดงให้เห็นผ่านทางผมของพวกเขา ผมของผู้ชายควรดูเหมือนผู้ชาย ผมของผู้หญิงควรดูเหมือนผู้หญิง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับความยาวของผม ผู้ชายต้องมีผมสั้นและผู้หญิงต้องมีผมยาวหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries