settings icon
share icon
คำถาม

ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย / ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอะไร?

คำตอบ


เมื่อใช้คำว่า "ดับ" ในพระคัมภีร์ เป็นการพูดถึงการดับไฟ

เมื่อผู้เชื่อถือโล่ห์แห่งความเชื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:16) พวกเขากำลังจะดับไฟจากลูกศรเพลิงของซาตาน พระคริสต์ทรงบรรยายว่านรกเป็นสถานที่ที่เพลิงไฟจะไม่มีวัน "ดับ" มาระโก 9:48 “ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตายและไฟก็ไม่ดับเลย” ในทำนองเดียวกันพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นไฟแห่งฤทธิ์เดชภายในผู้เชื่อแต่ละคน พระองค์ทรงต้องการที่จะสำแดงพระองค์ในการประพฤติและทัศนคติของเรา เมื่อบรรดาผู้เชื่อไม่ยอมให้พระวิญญาณสำแดงออกโดยการประพฤติของเรา เมื่อเราทำสิ่งที่เรารู้ว่าผิด เท่ากับเราระงับหรือดับพระวิญญาณ เราไม่อนุญาตให้พระวิญญาณสำแดงพระองค์ในทางที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์

เพื่อให้เข้าใจว่ามันหมายถึงทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย เราต้องเข้าใจก่อนว่านี่แสดงว่าพระวิญญาณทรงเป็นบุคคล เฉพาะคนเท่านั้นที่รู้สึกเศร้าเสียใจ ดังนั้นพระวิญญาณต้องเป็นองค์พระเจ้าเพื่อที่จะมีรู้สึกเช่นนี้ได้ เมื่อเราเข้าใจในเรื่องนี้แล้ว เราจะสามารถเข้าใจมากขึ้นว่าพระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างไร เพราะเราเองก็รู้สึกโศกเศร้าเช่นกัน เอเฟซัส 4:30 บอกเราว่าเราไม่ควรทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย เราทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยโดยมีชีวิตอยู่เหมือนคนไม่มีพระเจ้า (4:17-19) โดยการโกหก (4:25) โดยการโกรธ (4:26-27) โดยการขโมย (4:28) โดยการแช่งสาป (4:29 ) โดยมีรากขมขื่น (04:31) โดยการไม่ให้อภัย (4:32) และโดยการผิดศีลธรรมทางเพศ (5:3-5) การทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย คือการประพฤติผิดบาป ไม่ว่าจะเป็นในรูปความคิดอย่างเดียว หรือทั้งในรูปความคิดและการกระทำ

การดับพระวิญญาณและการทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย คล้ายคลึงกันในด้านผลกระทบ ทั้งสองเป็นอุปสรรคต่อการมีวิถีชีวิตที่ติดตามพระเจ้า ทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเมื่อผู้เชื่อคนหนึ่งทำผิดบาปต่อพระเจ้า และติดตามความปรารถนาฝ่ายโลกของเขาและเธอ หนทางเดียวที่ถูกต้องคือ การติดตามหนทางที่นำผู้เชื่อไปใกล้ชิดกับพระเจ้าและความบริสุทธิ์ และอยู่ห่างไกลออกไปจากโลกและความบาป เช่นเดียวกับที่เราอยากจะเสียใจ และเช่นเดียวกับที่เราไม่พยายามที่จะดับสิ่งที่ดี ดังนั้นเราจึงไม่ควรเสียใจหรือดับพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยการปฏิเสธที่จะทำตามการทรงนำของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำให้พระวิญญาณเสียพระทัย / ดับพระวิญญาณบริสุทธิ์หมายความว่าอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries