settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมการเป็นคนดีถึงไม่เพียงพอที่ทำให้คุณขึ้นสวรรค์ได้?

คำตอบ


หากคุณถามคนส่วนใหญ่ว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อเข้าไปยังสวรรค์ (สมมุติว่าพวกเขาเชื่อในสวรรค์หรือชีวิตหลังความตาย) การตอบสนองอย่างท่วมท้นจะเป็นรูปแบบของ "การเป็นคนดี" ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดศาสนาและปรัชญาทางโลกอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นศาสนาอิสลาม ยูดาห์หรือมนุษยนิยมแบบฆราวาส การสอนนั้นเป็นสิ่งปรกติซึ่งการไปยังสวรรค์คือเรื่องของการเป็นคนดี ปฏิบัติตามบัญญัติสิบประการหรือศีลของกุรอานหรือกฎทอง แต่นี่คือสิ่งที่ศาสนาคริสต์สอนหรือไม่ ศาสนาคริสต์เป็นเพียงหนึ่งในหลายศาสนาในโลกที่สอนว่าการเป็นคนดีจะพาเราไปยังสวรรค์หรือไม่ มาตรวจสอบดูพระธรรมมัทธิวบทที่ 19: 16–26 สำหรับคำตอบ มันเป็นเรื่องราวของเศรษฐีหนุ่ม

สิ่งแรกที่เราสังเกตในเรื่องนี้คือเศรษฐีหนุ่มกำลังถามคำถามที่ดี "ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใด จึงจะได้ชีวิตนิรันดร์" ในการถามคำถามนี้เขายอมรับข้อเท็จจริงที่ว่าแม้ความพยายามทั้งหมดของเขาที่จะเป็นคนดีจนถึงขณะนี้มีบางสิ่งที่ขาดไปและเขาต้องการที่จะรู้ว่าต้องทำอะไรอีกเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ อย่างไรก็ตามเขากำลังถามคำถามจากโลกทัศน์ที่ผิดซึ่งเป็นเรื่องของบุญ ("ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใด") เขาพลาดที่จะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของกฎหมาย ดังที่พระเยซูจะทรงชี้แนะแก่เขา ซึ่งจะรับใช้ในฐานะผู้พิทักษ์จนกว่าจะถึงเวลาของพระคริสต์ (กาลาเทีย 3:24)

สิ่งที่สองที่ควรสังเกตคือการตอบสนองของพระเยซูต่อคำถามของเขา พระเยซูถามคำถามกลับ ทำไมเขาถึงถามว่าอะไรดี พระเยซูทรงเข้าสู่หัวใจของเรื่องกล่าวคือไม่มีใครเป็นคนดีและไม่มีใครกระทำดียกเว้นพระเจ้า ชายหนุ่มคนนั้นทำงานภายใต้สมมติฐานที่ผิดๆ ว่าคนดีสามารถหาทางไปสวรรค์ได้ เพื่อตอบประเด็นของเขาพระเยซูกล่าวว่าหากชายหนุ่มคนนั้นต้องการชีวิตนิรันดร์เขาควรรักษาพระบัญญัติ ในการตรัสสิ่งนี้พระเยซูไม่ได้สนับสนุนความชอบธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับการงาน ในทางกลับกันพระเยซูกำลังท้าทายข้อเรียกร้องของชายหนุ่มด้วยการแสดงความเข้าใจแบบผิวเผินของมนุษย์เกี่ยวกับกฎหมายและความสามารถของมนุษย์

คำตอบของชายหนุ่มกำลังบอกว่า เมื่อได้รับคำสั่งให้รักษาพระบัญญัติเขาถามพระเยซูว่า "คือพระบัญญัติข้อใดบ้าง" พระเยซูแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดของวิถีทางของเขาอย่างต่อเนื่องด้วยความอ่อนโยนโดยให้ตารางที่สองของกฎหมายแก่เขานั่นคือพระบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่น คุณเกือบจะสัมผัสถึงความคับข้องใจในการตอบสนองของชายหนุ่มเมื่อเขาบอกพระเยซูว่าเขารักษาพระบัญญัติเหล่านี้ไว้ตั้งแต่วัยเยาว์ เขายืนยันว่าเขาเป็นคนดี คำตอบของชายหนุ่มนั้นมีความเยาะเย้ยถากถาง ในการกล่าวว่าเขารักษาพระบัญญัติเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่วัยเยาว์เขาได้ละเมิดพระบัญญัติเกี่ยวกับการเป็นพยานเท็จ หากเขาซื่อสัตย์อย่างแท้จริงเขาก็จะบอกว่า เขาพยายามรักษาบัญญัติอย่างหนักและเขาได้ล้มเหลว เขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างสิ้นเชิง เขามีความเข้าใจในกฎหมายอย่างตื้นเขินและมีความคิดเห็นที่เกินจริงเกี่ยวกับความสามารถของเขาเอง เช่นเดียวกันเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่ดีพอและเขาถามพระเยซูว่า "ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง"

จากนั้นพระเยซูทรงเผชิญหน้ากับความชอบธรรมส่วนตัวของชายหนุ่ม พระเยซูบอกเขาว่าถ้าเขาปรารถนาที่จะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ เป็นคนดีอย่างแท้จริง เขาจะต้องขายทุกสิ่งที่เขามีและมาติดตามพระองค์ พระเยซูวินิจฉัยอย่างสมบูรณ์แบบถึง "ความขาด" คือว่าเขามีความผูกพันกับทรัพย์สมบัติของเขา ความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่ของชายคนนี้ได้กลายเป็นรูปเคารพในชีวิตของเขา เขาอ้างว่ารักษาพระบัญญัติทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงเขาไม่สามารถรักษาพระบัญญัติข้อแรกได้เลย ก็คืออย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา ชายหนุ่มหันหลังให้กับพระเยซูและเดินออกไป พระของเขาคือทรัพย์สมบัติของเขาซึ่งเขาเลือกให้เหนือกว่าพระเยซู

จากนั้นพระเยซูทรงหันไปหาสาวกเพื่อสอนหลักปฏิบัติแก่พวกเขา "เราบอกกับพวกท่านอีกครั้งว่าอูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้า" สิ่งนี้ทำให้เหล่าสาวกตกตะลึงกับผู้ถือแนวคิดทั่วไปนี้ว่าความร่ำรวยเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงพระพรของพระเจ้า แต่พระเยซูชี้ให้เห็นสิ่งอุปสรรคที่ความร่ำรวยมักจะเป็น เมื่อพวกเขามีแนวโน้มที่จะพึ่งพาตนเอง เหล่าสาวกของพระองค์ถามว่า "ถ้าอย่างนั้นใครจะรอดได้" พระเยซูทรงตอบโดยเตือนสาวกว่าความรอดมาจากพระเจ้า "ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง"

ใครจะรอดได้บ้าง ถ้าปล่อยให้เป็นเพียงแค่มนุษย์อย่างเดียว ก็ไม่มีใครที่จะรอดได้ ทำไมการเป็นคนดีจึงไม่เพียงพอที่จะพาคุณไปสวรรค์ เพราะไม่มีใครเป็นคน "ดี" มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนดีและนั่นคือพระเจ้าเอง ไม่มีใครสามารถรักษากฎหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบ พระคัมภีร์กล่าวว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) พระคัมภีร์ยังบอกด้วยว่าค่าจ้างของความบาปของเราคือความตาย (โรม 6: 23 ก) ดีที่พระเจ้าไม่ได้รอจนกว่าเราจะเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัว "ดี" ในขณะที่เราอยู่ในสภาพบาปของเราพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม (โรม 5: 8)

ความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความดีที่เรากระทำ แต่ขึ้นอยู่กับการกระทำดีของพระเยซู ถ้าเราจะยอมรับด้วยปากของเราว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราจะได้รับความรอด (โรม 10: 9) ความรอดในพระคริสต์นี้เป็นของขวัญล้ำค่าและเป็นเช่นเดียวกับของขวัญที่แท้จริงทั้งหมด มันได้มาโดยที่ไม่ต้องหามา (โรม 6:23, เอเฟซัส 2: 8–9) ข้อความของข่าวประเสริฐคือเราไม่สามารถจะดีพอเพื่อที่จะไปสวรรค์ เราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปที่ไม่เพียงพอต่อพระสิริของพระเจ้าและเราต้องเชื่อฟังคำสั่งให้รู้สึกผิดต่อความบาปของเราและวางความเชื่อและความวางใจไว้ในพระเยซูคริสต์ พระคริสต์เท่านั้นเป็น "คนดี" ดีพอที่จะได้รับสวรรค์และพระองค์มอบความชอบธรรมของพระองค์แก่ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์ (โรม 1:17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมการเป็นคนดีถึงไม่เพียงพอที่ทำให้คุณขึ้นสวรรค์ได้?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries