settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายวิญญาณในการแปลภาษาแปลกๆ คืออะไร?

คำตอบ


พร้อมด้วยกันกับของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ มีของประทานฝ่ายวิญญาณอีกอย่างหนึ่งคือที่กล่าวถึงใน 1 โครินธ์ 12:10 คือของประทานแห่งการแปลภาษาแปลกๆ ของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ คือความสามารถในการแปลภาษาต่างชาติเป็นภาษาของผู้ฟัง ของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ เป็นของประทานที่แยกออกมา แต่ดูเหมือนว่าจะถูกนำมาใช้ร่วมกับของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ

ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ คือความสามารถเหนือธรรมชาติในการพูดภาษาต่างประเทศที่ผู้พูดภาษาต่างชาติไม่เคยเรียนมาก่อน เราเห็นการใช้ของประทานนี้ในกิจการ 2:4 – 12 ดังที่ชาวยิวในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินการประกาศข่าวประเสริฐในหลากหลาย ภาษา คนที่มีของประทานในการแปลภาษาแปลกๆ จากนั้นสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้พูดพูดภาษาแปลกๆ แม้ว่าเขาจะไม่รู้ภาษาที่กำลังพูดอยู่ การขาดความรู้ในภาษามาก่อนหน้านี้คือสิ่งที่แยกความแตกต่างของของประทานฝ่ายวิญญาณออกจากของประทานตามธรรมชาติที่สามารถเข้าใจและพูดภาษาต่างๆ ได้ ผู้แปลภาษาแปลกๆ จะได้ยินผู้พูดภาษาแปลกๆ และสื่อสารกับผู้ที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาได้ เป้าหมายคือทุกคนสามารถเข้าใจและได้รับประโยชน์จากความจริงที่ถูกกล่าวมานั้น ตามที่อัครทูตเปาโลเห็นด้วยกับภาษาแปลกๆ ที่กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการ ของประทานในการพูดแปลภาษาแปลกๆ ก็มีไว้เพื่อสื่อสารข่าวสารของพระเจ้าโดยตรงไปยังบุคคลอื่นในภาษาท้องถิ่นของเขาหรือเธอ แน่นอนว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่เข้าใจภาษาที่กำลังพูดอยู่ ภาษาแปลกๆ นั้นก็ไร้ประโยชน์และนั่นคือสิ่งที่ทำให้จำเป็นต้องใช้ล่ามหรือผู้แปลภาษา เป้าหมายคือการเทศนาสั่งสอนแก่คริสตจักร (1 โครินธ์ 14: 5, 12)

หนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในคริสตจักรของเมืองโครินธ์คือการพูดภาษาแปลกๆ ในที่ประชุมและการฝึกใช้การพูดภาษาแปลกๆ โดยไม่ใช้ล่ามและไม่มีใครที่พูดภาษานั้น ผลที่ตามมาก็คือ ผู้พูดภาษาแปลกๆ กำลังบังคับให้มุ่งความสนใจไปที่เขา แต่คำพูดของเขาไม่มีความหมายเนื่องจากไม่มีใครสามารถเข้าใจเขาได้ เปาโลแนะนำอย่างยิ่งว่าการพูดภาษาแปลกๆ ในคริสตจักรนั้นจะต้องมีการแปล "แต่ว่าในคริสตจักรข้าพเจ้าพอใจที่จะพูดสักห้าคำด้วยความคิด เพื่อเป็นคติแก่คนอื่นดีกว่าที่จะหมิ่นคำเป็นภาษาแปลกๆ" (1 โครินธ์ 14:19) มันไม่มีประโยชน์ต่อสมาชิกในคริสตจักรคนอื่นๆ ที่จะได้ยินบางสิ่งซึ่งพวกเขาไม่เข้าใจ การใช้ของประทานในการพูดภาษาแปลกๆ ในคริสตจักรเพียงเพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีของประทาน เป็นความหยิ่งและไร้ประโยชน์ เปาโลบอกชาวเมืองโครินธ์ว่าถ้าผู้พูดภาษาแปลกๆ สองหรือสามคนต้องการพูดในที่ประชุมก็จะต้องมีล่ามที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณอยู่ด้วย อันที่จริงแล้ว "แต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลได้ก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆ ในที่ประชุม และให้พูดกับตัวเอง และทูลต่อพระเจ้า" (1 โครินธ์ 14:28)

ลักษณะธรรมชาติทางโลกของของประทานการพูดภาษาแปลกๆ หมายความว่า ของประทานแห่งการแปลความหมายของภาษาแปลกๆ ก็เป็นธรรมชาติของโลกเช่นกัน หากของประทานการพูดภาษาแปลกๆ มีการใช้งานในคริสตจักรในทุกวันนี้ก็จะดำเนินการตามพระคัมภีร์ มันจะเป็นภาษาที่แท้จริงและเข้าใจได้ (1 โครินธ์ 14:10) มันจะมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารพระวจนะของพระเจ้าไปยังบุคคลที่ใช้ภาษาอื่น (กิจการ 2: 6 – 12) และมันจะ "ในทางที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ" (1 โครินธ์ 14:40) "เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุข ตามที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรแห่งธรรมิกชนนั้น" (1 โครินธ์ 14:33)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายวิญญาณในการแปลภาษาแปลกๆ คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries