settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการช่วยเหลือคืออะไร?

คำตอบ


ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการช่วยเหลือนั้นพบว่าเป็นหนึ่งในของประทานที่มีรายการอยู่ในพระคัมภีร์ คำในภาษากรีกที่แปลว่า "การช่วยเหลือ" ใน 1 โครินธ์ 12:28 นั้นพบแค่เพียงในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ดังนั้นความหมายที่แท้จริงสำหรับของประทานแห่งการช่วยเหลือค่อนข้างคลุมเครือ คำที่แปลว่า "การช่วยเหลือ" หมายถึง "การบรรเทา การสงเคราะห์ การเข้าร่วมและ/หรือการสนับสนุน" ผู้ที่มีของประทานแห่งการช่วยเหลือคือผู้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือให้การอนุเคราะห์ผู้อื่นในคริสตจักรด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าและด้วยพระคุณ ของประทานนี้มีขอบเขตที่กว้างสำหรับการนำไปใช้ ตั้งแต่การช่วยเหลือคนคนหนึ่งกับการทำงานบ้านของเขาจนถึงการช่วยเหลือด้านการบริหารงานของคริสตจักร

การช่วยเหลือภายในพระกายของพระคริสต์สามารถที่จะมีหลากหลายรูปแบบ บางคนมองว่าของประทานแห่งการช่วยเหลือนั้นได้ถูกมอบให้กับผู้ที่ยินดี "ยื่นมือเข้าช่วย" และทำงานซึ่งเกี่ยวกับทางโลกและงานซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นด้วยมากที่สุดด้วยจิตวิญญาณแห่งความถ่อมใจและด้วยพระคุณ ผู้ช่วยเหลือมักจะเป็นผู้ที่โดยปรกติจะอาสาที่จะทำงานรอบๆ อาคารและบริเวณของคริสตจักร มักจะเป็นการใช้แรงงานที่ไม่สำคัญ คนอื่นมองว่าเป็นการช่วยเหลือในด้านการสงเคราะห์แม่หม้ายและคนชราหรือครอบครัวต่างๆ ในการทำงานในชีวิตประจำวันของพวกเขาให้เสร็จ อยู่เคียงข้างเพื่อให้การช่วยเหลือในด้านที่มีความต้องการให้ช่วยเหลือ ผู้ช่วยเหล่านี้แสดงของประทานแห่งการรับใช้แบบกว้างขวาง ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนพระกายของพระคริสต์มากที่สุด

แต่มีความเป็นไปได้ของความหมายที่ลึกซึ้งของของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการช่วยเหลือ ในเมื่อมันเป็นหนึ่งในของประทานฝ่ายวิญญาณจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มาเพื่อสร้างพระกายของพระคริสต์ ลักษณะฝ่ายวิญญาณของของประทานแห่งการช่วยเหลือมีความเป็นไปได้ที่จะสำคัญมากกว่าลักษณะทางการปฏิบัติ ผู้ที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการช่วยเหลือนั้นได้รับความสามารถเฉพาะเพื่อที่จะดูออกถึงผู้ที่กำลังต่อสู้กับความสงสัย ความกลัวและสงครามฝ่ายวิญญาณอื่นๆ พวกเขามุ่งไปสู่ผู้ที่มีความต้องการฝ่ายจิตวิญญาณด้วยคำพูดที่นุ่มนวล ด้วยความเข้าใจและด้วยท่าทางที่เห็นอกเห็นใจและความสามารถเฉพาะเพื่อที่จะกล่าวความจริงของพระคัมภีร์ด้วยวิธีการตัดสินความเชื่อมั่นและด้วยความรัก คำพูดของพวกเขา "เหมือนลูกท้อทองคำล้อมเงิน" (สุภาษิต 25:11) ต่อผู้ที่ผู้ที่มีความอ่อนแอและเหน็ดเหนื่อยฝ่าจิตวิญญาณ คริสเตียนที่ช่วยเหลือได้มากเหล่านี้สามารถที่จะบรรเทาอาการวิตกกังวลภายในหัวใจที่ถูกบีบบังคับของผู้คนด้วยคำพูดแห่งความสุขและความจริงที่ร่าเริงและด้วยความมั่นใจ

สรรเสริญพระเจ้าที่พระองค์ทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี พระองค์ทรงรู้ความจำเป็นและความท้าทายของเราทั้งหมดและพระองค์ได้มอบของประทานแห่งการช่วยเหลือแก่บุคคลพิเศษผู้ที่สามารถอยู่เคียงข้างผู้อื่นด้วยความเมตตา พระคุณและความรัก ธรรมิกชนที่ล้ำค่าเหล่านี้สามารถที่จะยกชูหัวใจของผู้อื่นขึ้นด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระมากมายที่พวกเราไม่สามารถที่จะแบกได้และไม่ควรจะแบกไว้คนเดียว

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการช่วยเหลือคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries