settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการรักษาคืออะไร?

คำตอบ


ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการรักษาคือการประกาศที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณของพระเจ้าที่นำการรักษาและปลดปล่อยจากโรคภัยและ/หรือความเจ็บปวดอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นอำนาจของพระเจ้าที่ทำลายการทำงานของบาปและมารในร่างกายของมนุษย์ เช่นการรักษาที่พระเยซูและสาวกกระทำใน ( มัทธิว 4:24,15:30 กิจการ 5:15 — 16, 28:8 — 9) ของประทานแห่งการรักษาที่มอบให้แก่คริสตจักรยุคแรกมีระบุไว้ในพระธรรม 1 โครินธ์ บทที่ 12 ที่มีรายการของประทานฝ่ายวิญญาณ

ของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นฤทธิ์อำนาจ ทักษะ ความสามารถหรือความรู้ที่พระเจ้ามอบให้โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คริสต์เตียน อาจารย์เปาโลบอกคริสตจักรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของของประทานฝ่ายวิญญาณคือสั่งสอนผู้เชื่อคนอื่นและเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า พระเจ้าประทานของประทานเหล่านี้เพื่อใช้ในงานของพระองค์ แต่ในคริสตจักรเมืองโครินธ์ซึ่งเห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้เป็นสัญลักษณ์หรือใช้เพื่อบ่งบอกถึงความเหนือกธรรมชาติ สิ่งซึ่งน่าสนใจใน 1 โครินธ์ 12:9 อ้างถึง " ของประทาน " ในการรักษามากมายซึ่งอาจบ่งบอกว่ามีของประทานแห่งการรักษาที่แตกต่างกัน ของประทานแห่งการรักษาอาจหมายถึงทักษะหรือความสามารถที่หลากหลาย สิ่งนี้อาจมาจากฤทธิ์อำนาจที่ทำการรักษาซึ่งน่าอัศจรรย์หรือน่าทึ่ง เช่นคนง่อยเดินได้ หรือการใช้หรือความเข้าใจในตัวยา อาจเป็นแม้กระทั่งความสามารถในการเอาใจใส่และแสดงความรักต่อผู้อื่นจนกระทั่งถึงจุดที่รักษาแผลทางอารมณ์

มีการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับการใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการรักษาท่ามกลางคริสต์เตียน บางคนเชื่อในของประทานแห่งการรักษาและบางคนแสดงออกว่าของประทานไม่มีผลในปัจจุบัน ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่าของประทานที่น่าอัศจรรย์ยังคงมีผลในปัจจุบัน แน่นอนว่าฤทธิ์อำนาจในการรักษาไม่ได้อยู่ในบุคคลที่มีของประทานด้วยตัวของเขาหรือเธอเอง ฤทธิ์อำนาจในการรักษามาจากพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้น แม้ว่าพระเจ้ายังคงรักษาโรคในปัจจุบันนี้ เราเชื่อว่าการรักษาของพระองค์ผ่านของประทานแห่งการรักษาตั้งแต่แรกเป็นของอัครสาวกในคริสตจักรศตวรรษแรกเพื่อยืนยันว่าข้อความของพวกเขามาจากพระเจ้า (กิจการ 2:22, 14:3)

พระเจ้ายังคงแสดงการอัศจรรย์ พระเจ้ายังคงรักษาผู้คน ไม่มีสิ่งใดที่จะขัดขวางไม่ให้พระเจ้ารักษาคนคนหนึ่งโดยผ่านการช่วยเหลือของอีกบุคคลหนึ่ง อย่างไรก็ตามของประทานแห่งการรักษาอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณ ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันนี้ แน่นอนว่าพระเจ้าสามารถแทรกแซงในลักษณะใดก็ตามที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในแบบ "ปกติ" หรือผ่านการอัศจรรย์ ความรอดของเรานั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในตัวมันเอง เราตายแล้วในบาปแต่พระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราและสร้างเราขึ้นใหม่ (2 โครินธ์ 5:17) นี่คือการรักษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรักษาทั้งหมด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการรักษาคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries