settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการหนุนใจคืออะไร?

คำตอบ


ของประทานแห่งการหนุนใจหรือการให้คำแนะนำอย่างจริงจังนั้นพบอยู่ในรายการของประทานของเปาโลในโรม 12:7 – 8 คำว่า "การหนุนใจ" หรือ "การให้คำแนะนำอย่างจริงจัง" แปลมาจากคำว่า paraklésis ในภาษากรีก ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับคำว่า paraclete (ผู้ถูกเรียกให้มาช่วยเหลือ) paraklésis โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่า "การถูกเรียกให้มาอยู่เคียงข้างผู้ใดผู้หนึ่ง"

คำว่า Paraklésis นำสู่ความคิดในการนำผู้ใดผู้หนึ่งมาอยู่เคียงข้างกันเพื่อที่จะ "ให้คำแนะนำอย่างจริงจัง" "กระตุ้น" "หนุนใจ" "มอบความสุข" และ "ปลอบโยน" เขาหรือเธอ การกระทำทั้งหมดนี้ทำให้เกิดของประทานแห่งการหนุนใจ ยกตัวอย่างเช่นเปาโลมักจะกระตุ้นและให้คำแนะนำอย่างจริงจังแก่ผู้อ่านของเขาเพื่อที่จะกระทำตามบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้เขียนไว้ ตัวอย่างที่ดีอยู่ในโรม 12:1 – 2 ที่เปาโลกระตุ้นให้ชาวโรมันมอบร่างกายของพวกเขาให้แก่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต ด้วยการทำสิ่งนี้พวกเขาจะรู้และเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า

สิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อพระเยซูสนทนากับสาวกของพระองค์ในคืนที่พระองค์ถูกจับ พระองค์ทรงกล่าวถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็น "ผู้ช่วย" หรือ "ผู้ปลอบโยน" (ยอห์น 14:16, 26, 15:26) ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีการอ้างว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น "ผู้ถูกเรียกให้มาช่วยเหลือ" เป็นผู้ที่มาอยู่เคียงข้างเราเพื่อให้คำแนะนำอย่างจริงจังและหนุนใจเรา

ผู้ที่มีของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการหนุนใจสามารถที่จะใช้ของประทานของเขาทั้งในสภาพแวดล้อมแบบสารธารณะหรือแบบส่วนตัว การหนุนใจนั้นเป็นประโยชน์ในการให้คำปรึกษา การเลี้ยงดูสาวก การให้คำแนะนำและการเทศนา พระกายของพระคริสต์ถูกสร้างขึ้นด้วยความเชื่อซึ่งเป็นผลของการช่วยเหลือของผู้ที่มีของประทานแห่งการหนุนใจ

ของประทานแห่งการหนุนใจหรือการให้คำแนะนำอย่างจริงจังแตกต่างจากของประทานแห่งการสอนตรงที่การให้คำแนะนำอย่างจริงจังมุ่งเน้นไปที่การนำพระคัมภีร์ไปใช้ในทางปฏิบัติ ในกรณีของผู้ที่มีของประทานแห่งการสอนนั้นมุ่งเน้นไปที่ความหมายและเนื้อหาสาระของพระคำแต่ผู้ที่มีของประทานแห่งการหนุนใจมุ่งเน้นไปที่การนำพระคำไปใช้ในทางปฏิบัติ เขาหรือเธอสามารถที่จะเชื่อมโยงกับผู้อื่นในกลุ่มต่างๆ หรือแบบส่วนตัว ด้วยความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ การนำทางในเชิงบวก การสอนกล่าวว่า "นี่คือทางที่คุณควรจะไป" การหนุนใจกล่าวว่า "ฉันจะช่วยคุณในการไปทางนั้น" บุคคลที่มีของประทานแห่งการหนุนใจสามารถที่จะช่วยอีกคนหนึ่งให้ขยับจากการมองโลกในแง่ร้ายเป็นการมองโลกในแง่ดี

เป็นไปได้ที่ตัวอย่างซึ่งดีที่สุดในพระคัมภีร์ของผู้ที่มีของประทานแห่งการหนุนใจคือบารนาบัส ชื่อจริงๆ ของเขาคือโยเซฟแต่เหล่าอัครทูตเรียกเขาว่า "บารนาบัส" ซึ่งหมายถึง "ลูกแห่งการหนุนน้ำใจ" (กิจการ 4:36) เราเห็นบารนาบัสในกิจการ 9:27 ไปเคียงข้างเปาโลที่เพิ่งได้รับการเปลี่ยนแปลงและแนะนำเขาแก่คริสตจักรที่ระวังตัว ในกิจการ 13:43 บารนาบัสหนุนใจผู้เชื่อให้คงอยู่ในพระคุณของพระเจ้า ในกิจการ 15:36 – 41 บารนาบัสได้เลือกยอห์นเป็นเพื่อนร่วมพันธกิจของเขา ถึงอย่างไรก็ตามยอห์นได้เคยละทิ้งความพยายามของเขาในพันธกิจก่อนหน้านี้ บารนาบัสให้โอกาสครั้งที่สองแก่ยอห์น ผ่านทางพันธกิจทั้งหมดของบารนาบัสเขาได้เราเห็นได้อย่างชัดแจ้งถึงของประทานแห่งการหนุนใจ โดยการเรียกผู้อื่นให้มาอยู่เคียงข้างเขาเพื่อที่จะช่วย ปลอบโยนและหนุนใจพวกเขาให้เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการหนุนใจคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries