settings icon
share icon
คำถาม

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการสังเกตวิญญาณคืออะไร?

คำตอบ


ของประทานในการสังเกตวิญญาณหรือ "จำแนก" วิญญาณคือหนึ่งในของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งอธิบายไว้ใน 1 โครินธ์ 12:4 – 11 เหมือนกันกับของประทานเหล่านี้ทั้งหมด ของประทานแห่งการสังเกตวิญญาณนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้มอบให้ ผู้ซึ่งกระจายของประทานเหล่านี้แก่ผู้เชื่อเพื่อรับใช้ภายในพระกายของพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนมีสิทธิอำนาจฝ่ายวิญญาณเพื่องานรับใช้ที่เฉพาะเจาะจง แต่ไม่มีพื้นที่พอสำหรับการเลือกด้วยตัวเอง พระวิญญาณมอบของประทานฝ่ายวิญญาณตามอำนาจสูงสุดของพระเจ้าและเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการของพระองค์เพื่อการอบรมศีลธรรมแก่พระกายของพระคริสต์ พระองค์มอบของประทาน "ตามชอบพระทัยพระองค์" (1 โครินธ์ 12: 11)

เมื่อมาถึงของประทานในการสังเกตวิญญาณ ผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่ทุกคนมีความหยั่งรู้อยู่ประมาณหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้เชื่อคนนั้นเติบโตอย่างเต็มที่ในฝ่ายจิตวิญญาณ ในฮีบรู 5:13 – 14 เราได้อ่านว่าผู้เชื่อที่เติบโตอย่างเต็มที่มากกว่าการใช้น้ำนมแห่งพระคัมภีร์ในฐานะเด็กในพระคริสต์จะสามารถสังเกตได้ทั้งความดีและความชั่ว ผู้เชื่อที่เติบโตอย่างเต็มที่ได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณของพระเจ้าผ่านความทางพระคัมภีร์เพื่อที่จะบอกถึงความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วและมากกว่านั้นเขาสามารถที่จะแยกแยะว่าอะไรดีและอะไรที่ดีมากกว่า กล่าวง่ายๆ คือผู้เชื่อที่บังเกิดใหม่แล้วคนใดก็ตามซึ่งเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่พระคำของพระเจ้านั้นคือการสังเกตฝ่ายวิญญาณ

มีผู้เชื่อบางคนที่อย่างไรก็ตามเป็นผู้ซึ่งมีของประทานฝ่ายวิญญาณในการสังเกตวิญญาณคือความสามาราถที่พระเจ้าให้ในการแยกแยะระหว่างความจริงของพระคำและหลักการที่หลอกลวงซึ่งเกิดขึ้นโดยปีศาจ เราทั้งหมดนั้นถูกกระตุ้นให้ทำการสังเกตฝ่ายวิญญาณ (กิจการ 17:11, 1 ยอห์น 4:1) แต่บางคนในพระกายของพระคริสต์ได้รับความสามารถเฉพาะให้สังเกตได้ถึงหลักการ "ปลอมๆ" ที่ทำให้เกิดภัยพิบัติในคริสตจักรตั้งแต่ศตวรรษแรก การสังเกตนั้นไม่ได้รวมถึงเวทย์มนต์ การเปิดเผยเพิ่มเติมจากพระคัมภีร์หรือเป็นเสียงจากพระเจ้า ในทางกลับกันผู้สังเกตฝ่ายวิญญาณจะคุ้นเคยอย่างมากกับพระคำของพระเจ้าจนกระทั่งพวกเขารู้ในทันทีว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับพระคำ พวกเขาไม่ได้รับข้อความพิเศษจากพระเจ้าแต่พวกเขาใช้พระคำของพระเจ้าในการ "ทดสอบวิญญาณ" เพื่อดูว่าสิ่งไหนตรงกับพระเจ้าและสิ่งไหนที่ตรงกันข้ามกับพระองค์ การสังเกตฝ่ายวิญญาณบากบั่นที่จะ "ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง" (2 ทิโมธี 2:15)

มีของประทานที่หลากหลายในการเตรียมความพร้อมให้แก่พระกายของพระคริสต์แต่ความหลากหลายนั้นมีไว้สำหรับการอบรมศีลธรรมและสร้างทั้งพระกายนั้น (เอเฟซัส 4:12) และความสำเร็จในพระกายนั้นขึ้นอยู่กับทุกส่วนของพระกายซึ่งกระทำงานของตนให้สำเร็จอย่างสัตย์ซื่อตามที่พระเจ้าอนุญาตให้พวกเขาทำ ไม่มีของประทานฝ่ายวิญญาณใดๆ ที่ควรนำไปใช้เพื่อขู่เข็ญผู้อื่นหรือเพื่อการอ้างเพื่อให้ตัวเองได้รับการเจิมพิเศษจากพระเจ้า ในทางกลับกันความรักของพระเจ้าคือการนำให้เราใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณเพื่ออบรมศีลธรรมแก่กันและกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งการสังเกตวิญญาณคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries