settings icon
share icon
คำถาม

เกิดอะไรขึ้นในสวนเกทเสมนี

คำตอบ


สวนที่เกทเสมนีเป็นสถานที่ซึ่งมีความหมายตามตัวอักษรว่า “เครื่องบดมะกอกเทศ” โดยตั้งอยู่บนทางลาดของภูเขามะกอกเทศตรงข้ามกับหุบเขาคิดรอน (Kidron) จากกรุงเยรูซาเล็ม สวนที่มีต้นมะกอกเทศโบราณนั้นตั้งตระหง่านอยู่จนถึงทุกวันนี้ พระเยซูเสด็จไปเกทเสมนีบ่อยครั้งกับเหล่าสาวกเพื่ออธิษฐาน (ยอห์น 18:2) เหตุการณ์ซึ่งโด่งดังที่สุดในเกทเสมนีเกิดขึ้นในคืนก่อนการตรึงพระองค์บนไม้กางเขนขณะที่พระเยซูถูกทรยศ ผู้เขียนพระกิตติคุณแต่ละคนอธิบายเหตุการณ์ในคืนนั้นแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นการอ่านเรื่องราวจากทั้งสี่ตอนนี้ (มัทธิว 26:36-56, มาระโก 14:32-52, ลูกา 22:39-53, ยอห์น 18:1-11) จะช่วยให้เห็นภาพที่ถูกต้องแม่นยำของค่ำคืนอันน่าจดจำนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

เมื่อถึงเวลาเย็นหลังจากที่พระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ฉลองเทศกาลปัสกาแล้ว พวกเขามาที่สวน เมื่อถึงจุดหนึ่งพระเยซูทรงพาสามคนในพวกเขาคือเปโตร ยากอบ และยอห์นไปยังสถานที่ซึ่งแยกออกจากคนอื่นๆ ในที่นี้พระเยซูทรงตรัสกับพวกเขาให้เฝ้าระวังอยู่กับพระองค์และอธิษฐานเพื่อพวกเขาจะไม่ตกเข้าไปสู่การทดลอง (มัทธิว 26:41) แต่พวกเขาก็หลับไป สองครั้งที่พระเยซูต้องปลุกพวกเขาและเตือนพวกเขาให้อธิษฐานเพื่อพวกเขาจะไม่ตกเข้าไปสู่การทดลอง เรื่องราวนี้น่าเศร้าเป็นพิเศษเพราะว่าเปโตรได้ตกเข้าไปสู่การทดลองในค่ำคืนนั้นจริงๆ เมื่อเขาได้ปฏิเสธถึงสามครั้งว่าไม่รู้จักพระเยซู พระเยซูทรงขยับออกห่างจากชายทั้งสามคนเล็กน้อยเพื่ออธิษฐาน และสองครั้งที่พระองค์ทูลขอให้พระบิดายกถ้วยแห่งพระพิโรธที่พระองค์กำลังจะดื่มออกไป แต่ทุกครั้งพระองค์ทรงยอมปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระบิดา พระองค์ทรงเป็น “ทุกข์ยิ่งนักแทบจะตาย” (มัทธิว 26:38) แต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เพื่อเสริมกำลังพระองค์ (ลูกา 22:43)

หลังจากเหตุการณ์นี้ ยูดาส อิสคาริโอทผู้ทรยศก็มาถึงพร้อมกับ “ฝูงชน” ของกองทหาร มหาปุโรหิต พวกฟาริสี และคนรับใช้จำนวนมากเพื่อมาจับกุมพระเยซู ยูดาสได้ระบุตัวพระองค์โดยการส่งสัญญาณที่จัดแจงไว้ล่วงหน้าด้วยการจูบซึ่งเขามอบให้กับพระเยซู เปโตรพยายามปกป้องพระเยซูจึงชักดาบออกมาและจู่โจมชายคนหนึ่งชื่อมัลคัสซึ่งเป็นคนรับใช้ของมหาปุโรหิต โดยการฟันหูของเขาจนขาด พระเยซูทรงตำหนิเปโตรและทรงรักษาหูของชายคนนั้นให้หายอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นสิ่งน่าประหลาดใจที่การเห็นเหตุการณ์ปาฏิหาริย์แห่งการรักษาที่น่าอัศจรรย์นี้ไม่มีผลกระทบต่อฝูงชน พวกเขาไม่แม้แต่สั่นสะท้านกับการเปิดเผยฤทธานุภาพอันน่าเกรงขามของพระองค์ดังที่อธิบายไว้ในยอห์น 18:5-6 ว่าด้วยซึ่งรูปลักษณ์อันโอ่อ่าตระการของพระองค์หรือด้วยฤทธานุภาพแห่งพระวจนะของพระองค์หรือทั้งสองอย่าง พวกเขากลายเป็นเหมือนคนตายที่ล้มลงกับพื้น อย่างไรก็ตามพวกเขาจับกุมพระองค์และนำพระองค์ไปหาปอนทิอัส ปีลาต ในขณะที่เหล่าสาวกได้กระจัดกระจายไปด้วยความหวาดกลัวต่อชีวิตของพวกเขา

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสวนเกทเสมนีมีผลสะท้อนต่อเนื่องตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา ความปรารถนาอันแรงกล้าที่พระเยซูได้ทรงแสดงออกมาในค่ำคืนอันน่าจดจำนั้นได้พรรณนาไว้ในดนตรี หนังสือ และภาพยนตร์มานานหลายศตวรรษ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 เมื่อบัค (Bach) เขียนเพลงสองเพลงซึ่งเนื้อหานั้นมีพื้นฐานมาจากพระคัมภีร์ที่งดงามตามเรื่องราวพระกิตติคุณของพระธรรมมัทธิวและพระธรรมยอห์น จนถึงยุคปัจจุบันมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง The Passion of the Christ เป็นเรื่องราวของคืนที่ไม่ธรรมดาซึ่งได้รับการบอกเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า แม้แต่ภาษาของเราก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เหล่านี้ เราจึงมีวลีที่ว่า “ผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยดาบก็ตายด้วยดาบ” (มัทธิว 26:52) “จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง” (มาระโก 14:38) และ “เหงื่อเหมือนเลือดหยดลงที่พื้น” (ลูกา 22:44) แน่นอนว่าผลกระทบซึ่งสำคัญที่สุดของค่ำคืนนี้คือการที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเต็มพระทัยที่จะสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแทนเราเพื่อชดใช้ความผิดบาปของเรา พระเจ้า “ทรงกระทำพระองค์ผู้ปราศจากบาปให้เป็นบาปเพื่อเรา เพื่อในพระองค์เราจะกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้า” (2 โครินธ์ 5:21) นี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เกิดอะไรขึ้นในสวนเกทเสมนี
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries