settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะยกโทษให้คนที่ทำร้ายฉันได้อย่างไร?

คำตอบ


ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิต ทุกคนเคยถูกเข้าใจผิด, ถูกทำให้ขุ่นเคืองใจ, ถูกทำร้าย ทั้งนั้น แล้วเราจะตอบสนองอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้น? พระคัมภีร์บอกว่าเราควรให้อภัย หนังสือเอเฟซัส 4:32 บอกว่า “และท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้น” หนังสือโคโลสี 3:13 ก็พูดคล้าย ๆ กันว่า “จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้ว่าผู้ใดมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันและกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษให้ท่านฉันใด ท่านจงกระทำอย่างนั้นเหมือนกัน” หัวข้อหลักในข้อพระคัมภีร์ทั้งสองข้อคือเราต้องยกโทษให้ผู้อื่น เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงยกโทษเรา ทำไมเราจึงต้องต้องยกโทษด้วยเล่า? ก็เพราะเราก็ได้รับการยกโทษด้วยเหมือนกันนั่นเอง!

การยกโทษจะเป็นเรื่องง่ายหากคนที่ทำผิดกับเราเข้ามาขอโทษเราด้วยความเสียใจและสำนึกผิด แต่พระคัมภีร์บอกว่าเราจะต้องยกโทษให้ผู้ที่ทำผิดต่อเราโดยไม่มีเงื่อนไข การไม่ยอมยกโทษแสดงถึงความขุ่นเคืองใจ, ความขมขื่น, และความโกรธ – ซึ่งไม่มีอะไรแสดงถึงลักษณะของคริสเตียนเลย ในคำอธิษฐานของพระเจ้า เราขอให้พระเจ้าทรงยกโทษให้เราเหมือนกับที่เรายกโทษให้คนอื่น (มัทธิว 6:12) พระเยซูตรัสในหนังสือมัทธิว 6:14-15 ว่า “เพราะว่าถ้าท่านยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วย แต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกัน” เมื่อพูดถึงข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ ที่พูดถึงการยกโทษของพระเจ้า หนังสือมัทธิว 6:14-15 เป็นหนังสือที่คิดว่าดีที่สุดเกี่ยวกับการไม่ยอมยกโทษให้คนอื่น หนังสือพูดว่าคนที่ไม่ยอมยกโทษให้คนอื่นคือคนที่ไม่เคยรู้จักกับการยกโทษจากพระเจ้าเช่นกัน

เมื่อใดที่เราพลาดเป้าหมายโดยการไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า เราก็ทำบาปต่อพระองค์ เมื่อใดที่เราทำความผิดต่อผู้อื่น เราไม่เพียงแต่ทำบาปต่อเขาเท่านั้นแต่เราทำบาปต่อพระเจ้าด้วย เมื่อเรามองถึงพระเมตตาอันมากมายมหาศาลของพระเจ้าที่ทรงยกโทษการละเมิดทั้งสิ้นให้เรา เราก็จะรู้ว่าเราไม่มีสิทธิที่จะหวงการให้อภัยเอาไว้ เราได้ทำบาปต่อพระเจ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่าที่คนอื่นเคยทำกับเราทั้งสิ้น หากพระเจ้าทรงยกโทษให้เราได้มากถึงขนาดนั้น ทำไมเราจึงจะยกโทษให้คนอื่นบ้างไม่ได้? คำอุปมาของพระเยซูในหนังสือมัทธิว 18:23-35 เป็นตัวอย่างที่มีพลังมากสำหรับความจริงนี้ พระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อเราเข้ามาหาพระองค์ขอให้พระองค์ยกโทษให้ พระองค์ก็ทรงยกโทษให้อย่างไม่มีข้อผูกมัด (1 ยอห์น 1:9) การยกโทษของเราไม่ควรมีขอบเขต เหมือนอย่างที่การยกโทษของพระเจ้าซึ่งไม่มีขอบเขตเช่นกัน (ลูกา 17:3-4)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะยกโทษให้คนที่ทำร้ายฉันได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries