settings icon
share icon
คำถาม

ฉันจะจดจ่อไปที่พระคริสต์ได้อย่างไร?

คำตอบ


ในโลกที่หมุนเร็วของเรา เป็นสิ่งที่ง่ายที่จะคลาดสายตาจากเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตคือการนมัสการพระเจ้า ผู้เชื่อแต่ละคนนั้นพยายามอย่างมากที่จะยังคงจดจ่อไปที่พระเจ้า เขาและเธอมีวิธีการของตัวเองในการรักษาการจดจ่อนั้นไว้ ความต้องการของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน คนคนหนึ่งอาจจะจดจำข้อพระคัมภีร์เป็นประจำทุกสัปดาห์ อีกคนอาจจะศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัวทุกเช้า ส่วนอีกคนอาจจะมีเป้าหมายในการประกาศข่าวประเสริฐกับอย่างน้อยหนึ่งคนทุกสัปดาห์ แต่ละอย่างเหล่านี้ทำให้พระคริสต์อยู่ส่วนหน้าในความคิดของคนคนหนึ่ง

เช่นเดียวกันแต่ละกิจกรรมเหล่านี้มีส่วนที่คล้ายกัน แต่ละกิจการมคือสิ่งที่ผู้เชื่อสามารถทำได้เพื่อให้คงไว้ซึ่งการจดจ่อให้ตรงประเด็น สิ่งนี้เป็นการยอมจำนน คือยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์และต่อพระเจ้า การยอมจำนนทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งคือ ความจำเป็น ความกังวล ความเจ็บปวด ความสุขและการสรรเสริญ การยอมจำนนทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและจิตวิญญาณ พิจารณาข้อต่อไปนี้ พระธรรมโรม 12:1 คือ “ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิต และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” พระธรรมลูกา 9:23 – 24 คือ “พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่า “ถ้าใครต้องการจะมาติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา เพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอด คนนั้นจะเสียชีวิต แต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา คนนั้นจะได้ชีวิตรอด” โรม 6:13 คือ “อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรม แต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้า เหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้ว และจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้า”

ชีวิตที่ยอมจำนนนั้นเกี่ยวข้องทั้งหมดกับการไว้วางใจ เป็นการไว้วางใจว่าพระเจ้ามีความสนใจของคุณจากใจของพระองค์ เป็นการไว้วางใจว่าพระวจนะของพระองค์สามารถที่จะเชื่อได้และมีคุณค่าเฉพาะด้าน เป็นการไว้วางใจว่าคุณจะได้รับสิ่งที่จำเป็นทั้งหมด การยอมจำนนคือการไม่จดจ่อที่ตัวเองและวางการจดจ่อไว้ที่พระเจ้าและสิ่งนี้ได้มีการแสดงให้เห็นด้วยการเชื่อฟัง ศิษยาภิบาลริก วาร์เรน (Rick Warren) แห่งคริสตจักรแซดเดิ้ลแบคในเลค ฟอเรสต์, แคลิฟอร์เนียเขียนไว้ว่า “การยอมจำนนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต แต่เป็นวิธีเดียวในการดำเนินชีวิต ไม่มีทางอื่นที่จะใช้ได้ วิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายอื่นนั้นนำไปสู่ความผิดหวัง ความไม่พอใจและการฆ่าตัวตาย” ไม่มีวิธีที่ดีกว่าที่จะจดจ่อได้สำหรับผู้เชื่อนอกจากจะยอมจำนนชีวิตอย่างที่สุดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันจะจดจ่อไปที่พระคริสต์ได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries