settings icon
share icon
คำถาม

เราจะได้เจอเพื่อนและครอบครัวของเราบนสวรรค์และจำพวกเขาได้ไหม?

คำตอบ


หลายคนบอกว่าสิ่งแรกที่พวกเขาต้องการจะทำเมื่อไปถึงสวรรค์คือการได้เจอเพื่อนและคนที่พวกเขารักที่เสียชีวิตไปก่อนพวกเขา แต่ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะเป็นเช่นนั้น แน่นอนข้าพเจ้าเชื่อว่าเราจะได้เจอพวกเขา จำกันได้ และได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ในเวลาที่เป็นนิรันดร์ เราจะมีเวลาสำหรับเรื่องนี้มากพอ แต่ข้าพเจ้าคิดว่า นั่นไม่ใช่เป้าหมายของเราบนสวรรค์ ข้าพเจ้าคิดว่าเราคงจะวุ่นวายอยู่กับการนมัสการพระเจ้าและชื่นชมยินดีอยู่กับสิ่งมหัศจรรย์บนสวรรค์เสียจนไม่ได้คิดถึงการที่จะต้องได้เจอะเจอกับคนที่เรารักในทันที

พระคัมภีร์พูดอย่างไรบ้างเกี่ยวกับว่าเราจะได้เจอและจำคนที่เรารักได้บนสวรรค์ได้หรือไม่ เมื่อกุมารน้อยโอรส ของกษัตริย์ดาวิดสิ้นพระชนม์อันเนื่องมาจากความบาปที่พระองค์ทรงกระทำกับบัทเชบา หลังจากที่พระองค์ทรงทุกข์ใจ อย่างหนักแล้ว พระองค์ทรงประกาศว่า “แต่เมื่อเขาสิ้นชีวิตแล้ว เราจะอดอาหารทำไม เราจะทำเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้หรือ มีแต่เราจะตามทางเด็กนั้นไป เขาจะกลับมาหาเราหามิได้” (2 ซามูเอล 12:23) กษัตริย์ดาวิดคาดว่า พระองค์จะทรงจำบุตรชายของพระองค์ได้บนสวรรค์ ทั้งๆ ที่บุตรนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ยังเป็นทารก พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราได้ไปอยู่บนสวรรค์ “เราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์ อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น” (1 ยอห์น 3:2) 1โครินธ์ 15:42-44 ได้อธิบายเกี่ยวกับกายซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายไว้ว่า “การซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกัน สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นของที่จะเน่าเปื่อย สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเน่าเปื่อย สิ่งที่หว่านลงนั้นไร้เกียรติ สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีศักดิ์ศรี สิ่งที่หว่านลงนั้นอ่อนกำลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะทรงอานุภาพ สิ่งที่หว่านลงนั้นเป็นร่างกาย สิ่งที่เป็นขึ้นมาก็จะเป็นกายวิญญาณ ถ้าร่างกายมีกายวิญญาณก็มีด้วย”

ดังเช่นที่กายดินของเราเป็นเหมือนกายของอาดัมมนุษย์คนแรก (1 โครินธ์ 15:47) กายของเราเมื่อเราฟื้น จากความตายก็จะเป็นเหมือนของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 15:47) “และเมื่อเราเกิดมามีลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย เพราะว่าสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ต้องสวมซึ่งไม่เน่าเปื่อย และสภาพมตะนี้ต้องสวมสภาพอมตะ” (1 โครินธ์ 15:49,53) มีคนหลายคนจำพระเยซูได้หลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ (ยอห์น 20:16, 20; 21:12; 1 โครินธ์ 15:4-7) ดังนั้นถ้ามีคนจำพระเยซูได้ในสภาพร่างกายใหม่ ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่มีเหตุผลใดที่กายของเราจะแตกต่างไปจากกายของพระองค์ การได้เจอกับคนที่เรารักอีกครั้งหนึ่งเป็นแง่มุมที่งดงามบนสวรรค์ – แต่สวรรค์เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้ามากกว่าเรื่องความต้องการของเรา มันจะเป็นการดีสักเพียงใดที่เราได้กลับมาเจอคนที่เรารักอีก และได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันชั่วนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

เราจะได้เจอเพื่อนและครอบครัวของเราบนสวรรค์และจำพวกเขาได้ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries