settings icon
share icon
คำถาม

อะไรคือผีรับใช้ ?

คำตอบ


คำว่าคุ้นเคยมาจากคำภาษาละติน familiaris หมายถึง "คนรับใช้ในครัวเรือน"และเจตนาจะแสดงความคิดที่ว่า พ่อมดหมอผีมีผีรับใช้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพวกเขา คนเหล่านี้พยายามติดต่อกับคนตาย แม้แต่ในทุกวันนี้ มักจะมีผีบางชนิดที่จะติดต่อ สื่อสารกับพวกมันได้ พวกผีเหล่านี้เป็นผีรับใช้

เลวีนิติ 19:31 “อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมดแม่มด อย่าเที่ยวค้นหาให้ตนมลทินไปเพราะเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า”

เลวีนิติ 20:6, 27“ผู้ใดใฝ่หาคนทรงผีหรือพ่อมดแม่มด เล่นชู้กับเขา เราจะหมายหน้าผู้นั้น และอเปหิเขาเสียจากชนชาติของตน ‘ชายหรือหญิงคนใดที่เป็นคนทรงหรือพ่อมดแม่มด จงฆ่าเสีย จงเอาหินขว้าง ที่เขาต้องตายนั้นเขาเองรับผิดชอบ’”

พระราชบัญญัติ 18:9-14 “เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำสิ่ง พึงรังเกียจตามประชาชาติเหล่านั้น อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชาย หรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟ อย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนาย เป็นหมอดู เป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์ หรือเป็นนักวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด แม่มด หรือเป็นหมอพราย ผู้ใดที่กระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่รังเกียจแด่พระเจ้า เพราะกระทำสิ่งพึงรังเกียจเหล่านี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย จึงทรงขับไล่เขาเสียจากท่าน ท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้นเชื่อฟังหมอดูและคนทำนาย แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรง ยินยอมให้ท่านกระทำเช่นนั้น”

ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้หมายถึง "คนทรงผีและผีรับใช้" และห้ามมีส่วนร่วมกับพวกมัน เพราะว่าพวกมันเป็นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเจ้า คนทรงผีคือคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานที่ดูเหมือนว่าติดต่อสื่อสารกับคนตายในนามของคนที่ยังเป็นอยู่ ในความเป็นจริง คนทรงผีกำลังติดต่อกับมาร ผู้ที่ทำให้คนทรงผีแน่ใจว่าพวกเขา "คุ้นเคย" กัน และสามารถไว้ใจและเชื่อถือได้ การปฏิบัติพิธีที่เกี่ยวข้องกับคนทรงผีและผีรับใช้ถูกห้ามกระทำในอิสราเอล และโทษสำหรับการปฏิบัติพิธีเหล่านั้นคือความตาย

ผีรับใช้ทั้งหลายและผู้นำที่มีผีสิงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้านายของมันคือซาตาน พวกมันมีอิทธิพลต่อประชาชน ทำการแพร่กระจายคำมุสาและการหลอกลวงเพื่อขัดขวาง แผ่นดินของพระเจ้า การเปิดตัวเองต้อนรับการงานของพวกมารทั้งๆ ที่รู้ดีเป็นสิ่งที่ชั่วร้าย

ลู่ทางบางอย่างที่พวกมารหรือ "ผีรับใช้ทั้งหลาย" หาทางเข้ามาเกาะกุมชีวิตของบุคคล ได้แก่การดูดวงชะตา การเข้าฌาน การมองเห็นนิมิต การใช้เวทมนตร์ คาถาอาคม ยาเสพติดและสารแอลกอฮอล์ สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำทั้งหมดที่ผู้เชื่อถูกเตือนสอนให้หลีกเลี่ยงเสียแต่ เราต้องประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยความรัก ด้วยความยินดี และเต็มบริบูรณ์ด้วยชีวิตที่มาจากพระเยซูคริสต์ นอกจากนี้เรายังต้องคอยเฝ้าระวัง

เอเฟซัส 6:12 “เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อะไรคือผีรับใช้ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries