settings icon
share icon
คำถาม

การที่เราอยู่ในโลกที่ล้มลงในความบาปนั้นหมายความว่าอย่างไร

คำตอบ


คำว่าล้มลงในความบาปใช้ในพระคัมภีร์เพื่ออธิบายถึงบางคนหรือบางสิ่งที่เสื่อมทรามทางฝ่ายวิญญาณและศีลธรรม อิสราเอลได้รับการกล่าวว่า “ล้มลงในความบาป” (อาโมส 5:2) เช่นเดียวกับทูตสวรรค์ (อิสยาห์ 14:12, วิวรณ์ 12:4) และเกียรติของมนุษยชาติ (1 เปโตร 1:24) คนเหล่านี้ล้มลงจากความสูงส่งของความประสงค์ดีที่พระเจ้ามีต่อพวกเขานั่นคือการตกลงในความบาป และด้วยเหตุนี้จึงล้มลงอยู่ภายใต้พระพิโรธอันยุติธรรมของพระเจ้า ผู้ที่อยู่ในสภาพของการล้มลงในบาปนั้นต้องทุกข์ทรมานในความเสื่อมทรามและความตายฝ่ายวิญญาณ ในศีลธรรม และในสังคมซึ่งเป็นผลจากการทำความบาป

ข้อความในพระคัมภีร์หลายตอนกล่าวถึงการล้มลงในลักษณะนี้คือ 1 โครินธ์ 10:12 เตือนผู้ติดตามพระคริสต์ว่า “ดังนั้นถ้าท่านคิดว่าตนยืนหยัดมั่นคงดีแล้ว ก็จงระวังให้ดีเพื่อท่านจะไม่ล้มลง!” การล้มลงในความบาปเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการเติบโตในความชอบธรรม ในพระธรรมวิวรณ์ 2:5 พระเยซูตรัสกับคริสตจักรในเมืองเอเฟซัสซึ่งได้ละทิ้งความรักดั้งเดิมคือ "จงระลึกว่าเจ้าได้ร่วงหล่นลงมามากเพียงใด จงกลับใจใหม่และทำสิ่งที่เจ้าเคยทำตั้งแต่แรก…”

มนุษยชาติทั้งโลกได้ล้มลงในความบาปคือ
• จากการมีมิตรภาพกับพระเจ้าไปสู่ความเหินห่างจากพระองค์อย่างเย่อหยิ่งและเป็นศัตรูกับพระองค์ สิ่งนี้ทำให้เราเป็นโรคและตายในทุกส่วนของบุคลิกภาพและร่างกายของเรา (ปฐมกาล 2:16, 3:2–19, อพยพ 15:26, เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15–20)
• จากภาพสะท้อนที่สมบูรณ์ของเราในความเหมือนของพระองค์ไปสู่ความแตกสลาย ภาพที่บิดเบี้ยว และทนทุกข์ทรมานจากความแตกสลายของเรา (ปฐมกาล 6:5, มัทธิว 15:19, โรม 1:14-2:16, โรม 3:9–20)
• จากการเชื่อฟังกฎของพระเจ้าอย่างยินดีเพื่อให้การออกแบบขั้นสูงสุดของพระองค์สำหรับชีวิตของเราสำเร็จกลายเป็นการกบฏที่ผิดกฎหมาย ความไม่พอใจอย่างต่อเนื่องและสงครามในทุกระดับของสังคม (ปฐมกาล 3:14–16, ยากอบ 4:1–10)
• จากความสวยงาม ความสงบ และการมีกำลังใจในการมีชีวิตครอบครัวตามทางของพระเจ้าไปสู่แหล่งเสื่อมโทรมแห่งความสับสนกับลักษณะทางเพศ ความขัดแย้งในครอบครัว และความไร้จุดหมาย (ปฐมกาล 3:16, โรม 1:14-2:16, กาลาเทีย 5:19–21)
• จากการปกครองในฐานะผู้ดูแลโลกของพระเจ้าไปสู่การแสวงประโยชน์จากแผ่นดินอย่างเห็นแก่ตัวและผลที่ตามมาคือภัยพิบัติทางระบบนิเวศ (ปฐมกาล 3:17–19, ปัญญาจารย์ 5:8–17, ฮักกัย 1:6)
• จากความรู้เรื่องความจริงที่กระจ่างของพระเจ้าไปสู่ความมืดมนของความโง่เขลาและความสับสนของจิตใจที่เลวทราม (ปฐมกาล 2:17, สุภาษิต 1-31, ผู้วินิจฉัย 1-21, โรม 1:28)

การมีชีวิตอยู่ในโลกที่ล้มลงในความบาปหมายความว่าเราต้องต่อสู้กับความบาปในทุกวัน เรารู้สึกเสียใจและเจ็บปวด เราพบเห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติและความสูญเสียที่น่าสยดสยอง ความอยุติธรรม ไร้มนุษยธรรม และความเท็จดูเหมือนจะมีอิทธิพล ความขัดแย้งและปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แผนการดั้งเดิมของพระเจ้าสำหรับมนุษยชาติ เราล้มลงจากตำแหน่งเดิมในสวนเอเดน ตอนนี้พวกเราอยู่ในโลกที่ล้มลงในความบาปและสิ่งทรงสร้างทั้งหมดก็ "คร่ำครวญ" ภายใต้ผลของความบาปของพวกเรา (โรม 8:22)

ข่าวดีคือว่าพระเจ้าไม่ทรงประสงค์ให้โลกของพระองค์คร่ำครวญตลอดไป โดยทางพระเยซูคริสต์ พระเจ้ากำลังซ่อมแซมสิ่งทรงสร้างของพระองค์คือ
• ฟื้นฟูมิตรภาพกับพระองค์เองในพระเยซูคริสต์ ประทานชีวิตนิรันดร์แก่เรา (ยอห์น 10:10, 15:15, โรม 3:21–31, 5:1–11, 6:1–14, 8:1–4, 8:22 –23, 1 โครินธ์ 15:26, เอเฟซัส 1:3–2:22, โคโลสี 1:15–22)
• ฟื้นฟูการสะท้อนความเหมือนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ (โรม 8:28–32, 1 โครินธ์ 6:11)
• การฟื้นฟูกฎของพระองค์เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์ ทำให้เกิดสันติสุขและความสำเร็จที่แท้จริง (มัทธิว 5-7, เอเฟซัส 5:15–21, ยากอบ 2:8)
• ฟื้นฟูการออกแบบครอบครัวผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ลูกา 1:17, 1 โครินธ์ 6:11, เอเฟซัส 5:21-6:4, โคโลสี 3:18–21)
• ฟื้นฟูการปกครองที่เหมาะสมของมนุษย์ในการดูแลโลกของพระเจ้า (โรม 8:18–21)

พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าจะเสด็จกลับมาและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา พระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งถูกต้องตลอดไป (อิสยาห์ 2:2–4, 25:6–9, 65:17–25, วิวรณ์ 20-22) อย่าพลาดคำเชื้อเชิญครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่ส่งถึงผู้ที่ล้มลงในความบาปทุกคนคือ “มาเถิด!” (วิวรณ์ 22:17) ทุกคนที่มาหาพระเจ้าด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์จะได้รับการฟื้นฟู

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การที่เราอยู่ในโลกที่ล้มลงในความบาปนั้นหมายความว่าอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries