settings icon
share icon
คำถาม

ปีศาจคือเทวทูตที่ตกสวรรค์ใช่ไหม?

คำตอบ


เมื่อความจริงที่พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์สามารถนำมาอภิปรายได้อย่างเปิดเผย แต่เป็นที่รู้กันแน่นอนแล้วว่า พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างดีหมด เพราะพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ ไม่สามารถสร้างสิ่งที่เป็นบาปได้ ดังนั้นเมื่อซาตานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นทูตสวรรค์ลูซิเฟอร์ ผู้ที่กบฏต่อพระเจ้า และตกลงมาจากสวรรค์ (อิสยาห์ 14; เอเสเคียล 28 ) ทูตสวรรค์หนึ่งในสามของทั้งหมดได้เข้าร่วมการกบฏด้วย วิวรณ์ 12:3-4,9 และมีหมายสำคัญอีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ ดูเถิด มีพญานาคใหญ่สีแดงตัวหนึ่งมีเจ็ดหัวและมีสิบเขา และที่หัวเจ็ดหัวนั้นมีมงกุฎเจ็ดอัน หางพญานาคตวัดดวงดาวในท้องฟ้าทิ้งลงมาที่แผ่นดินโลกเสียหนึ่งในสามส่วน และพญานาคนั้นยืนอยู่เบื้องหน้าผู้หญิงที่กำลังจะคลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไป พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลก” ในขณะนี้ไม่มีข้อสงสัยเลยว่าเทวทูตที่ตกลงมาเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นพวกปีศาจ เรารู้ว่านรกได้ถูกเตรียมไว้สำหรับ ปีศาจและสมุนเทวทูตของมัน มัทธิว 25:41 “พระองค์จะตรัสกับบรรดาผู้ที่อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ของพระองค์ว่า 'ท่านทั้งหลายผู้ต้องแช่งสาปจงถอยไปจากเรา เข้าไปอยู่ในไฟซึ่งไหม้อยู่เป็นนิตย์ ซึ่งเตรียมไว้สำหรับมารร้ายและสมุนของมันนั้น” พระเยซู โดยใช้สรรพนามความเป็นเจ้าของ " ของเขา " ทำให้เห็นชัดเจนว่าเทวทูตเหล่านี้ เป็นของ ซาตาน วิวรณ์12:7-9 “ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์ มีคาเอล กับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาค และพญานาคกับบริวารของมันก็ต่อสู้ แต่ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์อีกเลย พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตาน ผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไป พญานาคและบริวารของมันถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลก” นี้จะอธิบายว่าในยุคสุดท้าย มีการต่อสู้ระหว่างเทวทูต มิคาเอลและ "เทพบริวารของเขา " และ ปีศาจและ "เทพบริวารของเขา " จากข้อพระคัมภีร์ที่คล้ายกันเหล่านี้ เห็นได้ชัดเจนว่า ปีศาจและเหล่าเทวทูตที่ตกลงจากสวรรค์ มีความหมายเหมือนกัน

บางคน ปฏิเสธ ความคิดที่ว่าปีศาจเป็นเทวทูตที่ตกลงจากสวรรค์ เนื่องจาก ความจริงที่ว่า ยูดาข้อ 6 กล่าวว่า ทูตสวรรค์ที่กระทำผิดจะถูก " ผูกมัดด้วยโซ่ตรวนชั่วนิรันดร์"
อย่างไรก็ตาม ก็เป็นที่ชัดเจนว่า ไม่ใช่ทูตสวรรค์ทั้งหมดที่กระทำผิด " ตกเป็นทาสผูกมัด " ขณะที่ ซาตานยังคงเป็นอิสระ 1 เปโตร 5:8 “ท่านทั้งหลายจงสงบใจจงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้”
ทำไมพระเจ้าทรงกักขังเทวทูตที่ยังเหลืออยู่ แต่จะยอมให้ผู้นำกบฏเป็นอิสระต่อไป
ดูเหมือนว่าในยูดาข้อ 6 กำลังหมายถึงว่า พระเจ้าทรงคุมขังเทวทูตที่ตกสวรรค์ผู้ที่ก่อกบฏ ในอีกนัยหนึ่ง อาจจะเป็นเรื่องราว "บุตร ของพระเจ้า" ที่เกิดขึ้น ในปฐมกาลบทที่ 6 คำอธิบายสลับอีกแบบที่คุ้นเคยมากที่สุด สำหรับกำเนิดของปีศาจ คือเมื่อคนเนฟิลในปฐมกาลบทที่ 6 ถูกทำลายล้างเพราะน้ำท่วมโลก ร่างกายที่ไร้วิญญาณกลับกลายเป็นปีศาจ ขณะที่พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวเฉพาะลงไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณของคนเนฟิล เมื่อพวกมันถูกทำลายล้าง ไม่น่าเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงทำลายล้างคนเนฟิลโดยน้ำท่วม เพื่อยอมให้วิญญาณพวกมันกลายมาเป็นปีศาจชั่วมากมาย คำอธิบายที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์มากที่สุดสำหรับกำเนิดของปีศาจ คือว่าพวกมันเป็นเทวทูตตกสวรรค์ ทูตสวรรค์ที่ร่วมกับซาตานกบฏต่อพระเจ้า


Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ปีศาจคือเทวทูตที่ตกสวรรค์ใช่ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries