settings icon
share icon
คำถาม

ความรอดจะไม่ได้มาจากการงานได้อย่างไรเมื่อต้องมีความเชื่อ การเชื่อเป็นการงานใช่ไหม?

คำตอบ


ความรอดของเราขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นตัวแทนของเรา รับการลงโทษของบาป (2 โครินธ์ 5:12) พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจากบาปของเรา (ยอห์น 1:29) พระองค์เป็นผู้เขียนและผู้ทำให้เสร็จในด้านความเชื่อของเรา (ฮีบรู 12:2) งานที่จำเป็นที่จะต้องมีสำหรับความรอดนั้นสำเร็จโดยพระเยซูเอง ผู้ซึ่งดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์ นำการพิพากษาของพระเจ้าไปเพื่อความบาปและเป็นขึ้นมาจากความตาย (ฮีบรู 10:12)

พระคัมภีร์นั้นบอกค่อนข้างชัดเจนว่าการงานของเราเองไม่ได้ช่วยให้เราสมควรได้รับความรอด เราได้รับความรอด "มิใช่ด้วยการกระทำที่ชอบธรรมของเราเอง" (ทิตัส 3:5) "เนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้" (เอเฟซัส 2:9) "ไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย" (โรม 3:10) สิ่งนี้หมายความว่าการถวายเครื่องบูชา การรักษาพระบัญชา การไปโบสถ์ การรับบัพติศมาและการงานที่ดีอื่นๆ ไม่สามารถที่จะช่วยให้ใครรอดได้ ไม่เราว่าจะ "ดี" ขนาดไหน เราก็ไม่สามารถที่จะเทียบได้เลยกับมาตรฐานความบริสุทธิ์ของพระเจ้า (โรม 3:23, มัทธิว 19:17, อิสยาห์ 64:6)

พระคัมภีร์นั้นกล่าวชัดเจนว่าความรอดนั้นมีเงื่อนไข พระเจ้าไม่ได้ช่วยทุกคนให้รอด เงื่อนไขเดียวสำหรับความรอดคือความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เกือบๆ 200 ครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ความเชื่อ (หรือการเชื่อ) นั้นประกาศว่าเป็นเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นสำหรับความรอด (ยอห์น 1:12, กิจการ 16:31)

วันหนึ่งมีคนกลุ่มหนึ่งได้ถามพระเยซูว่าพวกเขาจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย "ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใด จึงจะทำงานของพระเจ้าได้" พระเยซูนำพวกเขาไปสู่ความเชื่อทันที "งานของพระเจ้านั้น คือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มา" (ยอห์น 6:28 – 29) ฉะนั้นคำถามนั้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พระเจ้าต้องการ (พหูพจน์) และคำตอบของพระเยซูคือสิ่งที่เดียวพระเจ้าต้องการ (เอกพจน์) ก็คือการที่คุณเชื่อในพระองค์

พระคุณคือการที่พระเจ้าให้สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหามาได้หรือไม่สมควรจะได้รับ ตามโรม 11:6 "การงาน" ใดๆ ก็ตามนั้นทำลายพระคุณ แนวคิดก็คือว่าคนงานคนนั้นได้รับค่าจ้างในขณะที่ผู้ที่รับพระคุณได้รับมาอย่างง่ายๆ โดยที่ไม่ต้องไปหามา ในเมื่อความรอดนั้นเป็นพระคุณทั้งหมด ก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะหามาได้ ความเชื่อโดยเหตุนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ใช่การงาน ความเชื่อแท้จริงแล้วไม่อาจพิจารณาได้ว่าเป็น "การงาน" หรือไม่มันจะทำลายพระคุณ (โรมบทที่ 4 เช่นเดียวกัน ความรอดของอับราฮัมขึ้นอยู่กับความเชื่อในพระเจ้า ซึ่งตรงกันข้ามกับการงานใดๆ ที่เข้าได้กระทำ)

สมมุติว่าคนคนหนึ่งที่เราไม่รู้ตัวตนของเขาส่งเช็คมาให้คุณเป็นมูลค่า 1,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ เงินนั้นเป็นของคุณถ้าคุณอยากได้ แต่ยังไงคุณก็ต้องเซ็นชื่อรับรองหลังเช็ค ไม่มีทางใดที่การเซ็นชื่อของคุณจะพิจารณาว่าเป็นการที่คุณหาเงินนั้นมา การเซ็นชื่อรับรองหลังเช็คไม่ใช่เป็นการทำงาน คุณไม่สามารถที่จะอวดอ้างได้เลยถึงการเป็นเศรษฐีด้วยความพยายามที่โปร่งใสหรือด้วยความรู้ทางด้านธุรกิจของคุณ ไม่ใช่ เงินหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเพียงแค่ของประทานและการเซ็นชื่อด้านหลังเป็นวิธีการเดียวที่จะรับเงินได้ เช่นเดียวกันการฝึกฝนความเชื่อเป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะได้รับของประทานที่เกินพอของพระเจ้าและความเชื่อไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นการงานที่คุ้มค่าแก่ของประทานชิ้นนนี้

ความเชื่อที่แท้จริงไม่อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นการงานเพราะว่าความเชื่อที่แท้จริงนั้นรวมถึงการทำงานของเนื้อหนังที่ชะงัก ความเชื่อที่แท้จริงมีวัตถุประสงค์ของมันคือพระเยซูและการทำงานของพระองค์ในนามของเรา (มัทธิว 11:28 – 29, ฮีบรู 4:10)

การนำสิ่งนี้ไปสู่อีกก้าวหนึ่งคือว่าความเชื่อที่แท้จริงไม่สามารถที่จะพิจารณาได้ว่าเป็นการงานเพราะว่าแม้กระทั่งความเชื่อนั้นก็เป็นของประทานจากพระเจ้า ไม่ใช่สิ่งที่เราทำขึ้นด้วยตัวเอง "ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายกระทำเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้" (เอเฟซัส 2:8) "ไม่มีผู้ใดมาถึงเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา จะทรงชักนำให้เขามา" (ยอห์น 6:44) สรรเสริญพระเจ้าสำหรับฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่ช่วยเราให้รอดและสำหรับพระคุณของพระองค์ที่ทำให้ความรอดของเรานั้นเป็นความจริง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความรอดจะไม่ได้มาจากการงานได้อย่างไรเมื่อต้องมีความเชื่อ การเชื่อเป็นการงานใช่ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries