settings icon
share icon
คำถาม

ข้อกำหนดที่ถูกยกเว้นคืออะไร

คำตอบ


“ข้อกำหนดที่ถูกยกเว้น” คือคำตรัสของพระเยซูในมัทธิว 5:32 และในมัทธิว19:9 “ข้อยกเว้นสำหรับการไม่สัตย์ซื่อในการสมรส” มันทำให้มี “ข้อยกเว้น” สำหรับการแต่งงานใหม่หลังจากการหย่าร้างถือว่าเป็นการล่วงประเวณี พระธรรมมัทธิว 5:32 อ่านว่า “เราบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าใครจะหย่าภรรยา เพราะเหตุอื่นนอกจากการไม่สัตย์ซื่อในการสมรส คนนั้นก็จะเป็นเหตุให้หญิงนั้นผิดศีลล่วงประเวณี และถ้าใครแต่งงานกับหญิงที่หย่าแล้วนั้น คนนั้นก็ผิดศีลล่วงประเวณีด้วย” ในทำนองเดียวกันพระธรรมมัทธิว 19:9 อ่านว่า “เราขอบอกท่านทั้งหลายว่า ใครก็ตามที่หย่าภรรยาของตน นอกจากการไม่สัตย์ซื่อในการสมรส แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี” ดังนั้นความชัดเจนของ “การไม่สัตย์ซื่อในการสมรส” และทำไมมันจึงเป็นข้อยกเว้นสำหรับคำตรัสของพระเยซูที่ว่าการแต่งงานใหม่หลังจากการหย่าร้างเป็นการล่วงประเวณี

ความหมายของมัทธิว 5:32 และมัทธิว 19:9 นั้นชัดเจน ถ้าคนใดหย่าแล้วแต่งงานใหม่ถือว่าเป็นการล่วงประเวณีเว้นแต่ข้อกำหนดที่ถูกยกเว้นจะยังคงมีผลบังคับใช้ ในวลีที่ว่า “การไม่สัตย์ซื่อในการสมรส” เป็นคำแปลของคำว่า porneia ในภาษากรีกเป็นคำที่เราได้นำมาใช้ในปัจจุบันคือ “สื่อลามก” (pornography) ความหมายที่สำคัญของคำว่า porneia คือ “โรคกามวิปริต” ในวรรณกรรมกรีกในช่วงเวลาเดียวกับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คำว่า porneia ถูกใช้เพื่ออ้างถึงการมีชู้ การผิดประเวณี การค้าประเวณี การร่วมประเวณีกับญาติสนิท และการบูชารูปเคารพ คำนี้นำมาใช้ 25 ครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่โดยส่วนมากมักแปลว่า “การผิดประเวณี”

ความหมายของคำว่า porneia ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดทั่วไปสำหรับโรคกามวิปริต คำอื่นๆ ในภาษากรีกใช้เพื่ออ้างถึงรูปแบบเฉพาะของกามวิปริตเช่นการล่วงประเวณี จากความหมายนี้ตามข้อกำหนดที่ถูกยกเว้น การมีส่วนร่วมใดๆ ในกามวิปริตหรือการประพฤติผิดทางเพศเป็นข้อยกเว้นสำหรับคำตรัสของพระเยซูที่ว่าการแต่งงานใหม่หลังจากการหย่าร้างเป็นการล่วงประเวณี ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล่วงประเวณีหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับกามวิปริตและผลการหย่าร้างคือคู่สมรส “ผู้ซึ่งไม่มีความผิด” นั้นมีอิสระที่จะแต่งงานใหม่โดยไม่ถือว่าเป็นการล่วงประเวณี

อย่างไรก็ตามโปรดเข้าใจว่าข้อกำหนดที่ถูกยกเว้นไม่ใช่พระบัญชาสำหรับการหย่าร้างหรือการแต่งงานใหม่ พระเยซูไม่ได้กำลังตรัสว่าหากเกิดการไม่สัตย์ซื่อในการสมรสขึ้นคู่สามีภรรยาควรที่จะหย่ากัน พระเยซูไม่ได้กำลังตรัสว่าหากเกิดการหย่าร้างขึ้นเนื่องจากการไม่สัตย์ซื่อในการสมรส คู่สมรสผู้ซึ่งไม่มีความผิดควรแต่งงานใหม่ สำคัญที่สุดพระเยซูกำลังทรงอนุญาตให้มีการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เกิดขึ้น พระเยซูไม่ได้กำลังทรงประกาศว่าการหย่าร้างและการแต่งงานใหม่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดหรือทางเลือกเดียว การสารภาพ การให้อภัย การรับคำปรึกษา และการทำให้กลับคืนดีเป็นความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับการสมรสที่ได้รับความเสียหายจากการมีชู้ พระเจ้าสามารถและจะรักษาทุกการสมรสที่คู่สมรสทั้งสองยอมจำนนให้กับพระองค์และเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพระคำของพระองค์Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถาม ข้อกำหนดที่ถูกยกเว้นคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries