settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าถึงส่งวิญญาณชั่วมาทรมานกษัตริย์ซาอูล?

คำตอบ


"ฝ่ายพระวิญญาณของพระเจ้าก็พรากจากซาอูล และวิญญาณชั่วจากพระเจ้าก็ทรมานซาอูล" (1 ซามูเอล 16:14) สิ่งนี้ถูกกล่าวเช่นเดียวกันใน 1 ซามูเอล 16:15 – 16, 23, 18:10 และ 19:9 พระเจ้าส่ง "วิญญาณชั่ว" ดั่งปีศาจมาทรมานซาอูล ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าโดยตรงด้วยสองสาเหตุ (1 ซามูเอล 13:1 – 14, 15:1 – 35) ดังนั้นพระเจ้านำพระวิญญาณของพระองค์ออกจากซาอูลและอนุญาตให้วิญญาณชั่วมาทรมานเขา เป็นไปได้ที่ซาตานและลูกสมุนของมันอยากที่จะโจมตีซาอูลตลอดมา ในขณะนั้นพระเจ้าก็อนุญาตให้พวกมันทำเช่นนั้น

สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่เกี่ยวข้องกันคือว่าพระเจ้าส่งวิญญาณชั่วมาทรมานคนทุกวันนี้หรือไม่ มีตัวอย่างของบุคคลในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ที่ถูกทำให้หันไปหาซาตานหรือปีศาจสำหรับการลงโทษ พระเจ้าอนุญาตให้อานาเนียและสัฟฟีราเต็มด้วยวิญญาณของซาตานเพื่อเป็นการเตือนและเป็นตัวอย่างแก่คริสตจักรในยุคแรก (กิจการ 5:1 – 11) ผู้ชายคนหนึ่งในคริสตจักรโครินธ์ได้ร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องและมีชู้และพระเจ้าได้บัญชาแก่ผู้นำว่า "มอบเขาให้แก่ซาตาน" เพื่อที่จะทำลายธรรมชาติบาปของเขาและรักษาวิญญาณของเขาเอาไว้ (1 โครินธ์ 5:1 – 5) พระวิญญาณได้นำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อที่จะถูกทดลองและทดสอบโดยซาตาน (มัทธิว 4:1 – 11) พระเจ้าได้ส่งผู้ส่งข้อความของซาตานให้มาทรมานเปาโลเช่นเดียวกันเพื่อที่จะสอนให้เขาพึ่งพาพระคุณและอำนาจของพระเจ้าและไม่กลายเป็นคนที่หยิ่งเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ทางด้านฝ่ายวิญญาณที่เขาได้รับ (2 โครินธ์ 12:7)

ถ้าพระเจ้าอนุญาตให้วิญญาณชั่วทรมานคนทุกวันนี้ พระองค์ทำเช่นนี้ด้วยเป้าหมายก็เพื่อเป็นสิ่งที่ดีแก่เราและเพื่อพระคุณของพระองค์ (โรม 8:28) แม้ว่าปีศาจนั้นชั่วร้ายพวกมันยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจสูงสุดของพระเจ้า ดั่งเช่นในกรณีของโยบ ซาตานและบริวารของมันสามารถที่จะทำเพียงแค่สิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้พวกมันทำ (โยบ 1:12, 2:6) พวกมันไม่เคยกระทำอะไรด้วยตัวเองนอกเหนือจากโดยอำนาจสูงสุด น้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบและพระประสงค์ของพระเจ้า ถ้าผู้เชื่อสงสัยว่าพวกเขาจะถูกทรมานโดยแหล่งแห่งปีศาจ การตอบสนองแรกคือการสำนึกผิดต่อบาปที่ทำแล้วรู้ตัว จากนั้นเราควรจะขอสติปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากสถานการณ์นี้ ต่อไปเราก็ต้องยอมต่ออะไรก็ตามที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เชื่อว่าผลลัพธ์จะเป็นการเพิ่มความเชื่อของเราและพระคุณของพระเจ้าในตัวเราให้มากขึ้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าถึงส่งวิญญาณชั่วมาทรมานกษัตริย์ซาอูล?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries