settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการทำให้ตายอย่างสงบว่าอย่างไร?

คำตอบ


การทำให้ตายอย่างสงบเป็นประเด็นที่พูดยากมาก เป็นเรื่องยากที่จะรักษาความสมดุลในทั้งสองด้าน ที่ปลายด้านหนึ่ง เราไม่ต้องการที่จะจบชีวิต ของคนนั้นด้วยมือของเราเอง และจบมันอย่างถาวร ในส่วนด้านอื่น ณ จุดที่ เราไม่อนุญาตให้บุคคลใดตาย และจะไม่มีการดำเนินการใดๆ ต่อไป เพื่อรักษา ชีวิตไว้

ความจริง ที่สำคัญซึ่งนำไปถึงข้อสรุปว่า พระเจ้าทรงต่อต้านการทำให้ตายอย่างสงบ มันเป็น อำนาจอำนาจอธิปไตยของพระองค์ เรารู้ว่าความตายฝ่ายร่างกายเป็น สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพลงสดุดี 89:48 “มนุษย์คนใดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตาย ผู้ใดจะช่วยกู้วิญญาณจิตของตนจากมือของแดนผู้ตายได้”

ฮีบรู 9:27 “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใด” อย่างไรก็ตาม พระเจ้าเท่านั้นที่ทรงมีอำนาจครอบครอง เวลาใดและวิธีใดที่บุคคลต้องตาย โยบ 30:23 “ข้าพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์จะทรง ให้ข้าพระองค์ตายเสีย และให้ไปสู่ที่กำหนดของคนเป็นทั้งปวง” ปัญญาจารย์ 8:8 “ หามีมนุษย์คนใดรั้งจิตวิญญาณได้ไม่ หรือหามี อำนาจอันใด เหนือวันตายไม่ การสงครามย่อมไม่มีการปลดปล่อย ความอธรรมย่อมไม่ช่วยผู้ที่ถูกมอบให้ไว้” 1โครินธ์ 15:26, 54-56 “ศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตาย

เมื่อสิ่งซึ่งเน่าเปื่อยนี้ จะสวมซึ่งไม่เปื่อย และสภาพมตะนี้จะสวมสภาพอมตะ เมื่อนั้นตามซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีร์จะสำเร็จว่า ความตายก็ถูกกลืนถึงปราชัยแล้ว โอ มัจจุราชเอ๋ย ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน โอ มัจจุราชเอ๋ย เหล็กไนของเจ้าอยู่ที่ไหน เหล็กไนของความตายนั้นคือบาป และฤทธิ์ของบาปคือธรรมบัญญัติ” ฮีบรู 2:9, 14-15 “แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน บุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตกันฉันใด พระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วย เพื่อโดยทางความตายนั้นเอง พระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตาย คือมารเสียได้ และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิต เพราะเหตุกลัวความตาย

วิวรณ์ 21:4 “พระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว” การทำให้ตายอย่างสงบเป็นวิธีที่ มนุษย์ พยายามที่จะ แย่งชิง อำนาจ จากพระเจ้า

ความตายเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ บางครั้ง พระเจ้าทรงยอมให้คนหนึ่งทนทุกข์เป็นเวลานาน ก่อนที่พบกับความตาย หลายครั้ง ความทนทุกข์ทรมานของคนนั้นถูกยุติลง ไม่มีใครมีความสุขที่ต้องทนทุกข์ทรมาน แต่ไม่ได้หมายความว่ามันถูกต้อง เพื่อตัดสินว่า บุคคลนั้น พร้อมที่จะตาย บ่อยครั้งที่คนทังหลายรู้จัก พระประสงค์ของพระเจ้าผ่านทางความทนทุกข์เจ็บปวดของคน

ปัญญาจารย์ 7:14 “เมื่อเวลามีความเจริญก็จงชื่นชมยินดี แต่เมื่อถึงเวลาอับจนก็จงพินิจพิจารณา พระเจ้าทรงบันดาลให้มีทั้งสองอย่าง เพื่อมนุษย์จะไม่ค้นได้ว่า เมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรมา”

โรม 5:3 “ ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น ทำให้เกิดความอดทน” เรื่องนี้สอนว่า ความยากลำบากนำมาซึ่งความอดทนอดกลั้น พระเจ้าทรงเป็นห่วงผู้ที่กำลังร้องไห้เพราะความตายกำลังจะยุติ ความทนทุกข์เจ็บปวดของพวกเขา พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ชีวิตนั้นสิ้นสุดลง พระเจ้าเท่านั้นที่ทรง รู้ว่าสิ่งใดที่ดีที่สุด และในเวลาของพระองค์ แม้ เรื่องความตายของคน ของพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ

ในขณะเดียวกัน ที่ พระคัมภีร์ไม่ได้ สั่งให้เรา ทำทุกอย่างที่ เราสามารถที่จะรักษา คนนั้นให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ถ้าคนนั้นยังมีชีวิตอยู่โดยอาศัยเครื่องกลไกต่างๆ มันจะไม่ ผิดศีลธรรม ที่จะปิด เครื่องกลไกและยอมให้บุคคลนั้นตาย ถ้าคนนั้นอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวไม่ได้เป็นเวลาต่อเนื่องมานาน ก็ไม่เป็นข้อแก้ตัวต่อพระเจ้า ที่จะถอดสายท่อ / เครื่องกลไกที่ จะทำให้ร่างกายของเขามีชีวิตอยู่ พระเจ้าควรรักษาคนนั้นให้มีชีวิตอยู่ต่อไหม พระองค์ทรงสามารถกระทำเช่นนั้น โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือทางสายท่อให้อาหาร และ / หรือ เครื่องกลไกต่างๆ หรือ

การตัดสินใจ เช่นนี้เป็นเรื่องยากและเจ็บปวดมาก มัน ไม่ง่าย ที่จะบอก แพทย์ให้จบชีวิต ของคนที่เรารัก เราไม่ควรหาทางที่จะจบชีวิตคนก่อนเวลาอันควร แต่ในขณะ เดียวกัน เราจะไม่ ต้องไปหาวิธีการ พิเศษเพื่อรักษาชีวิตนั้น คำแนะนำที่ดีที่สุดแก่ทุกคนที่เผชิญการตัดสินใจครั้งนี้ คือการอธิษฐานต่อพระเจ้าทูลขอสติปัญญา ยากอบ 1:5 “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับการทำให้ตายอย่างสงบว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries