settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


พระคัมภีร์กล่าวว่านรกนั้นเป็นนิรันดร์ (มัทธิว 25:46) และหลายคนต่อสู้กับความคิดที่ว่าสิ่งนั้นยุติธรรม พวกเขาสงสัยว่าสิ่งนี้ถือว่ายุติธรรมได้อย่างไรในการที่พระเจ้าจะลงโทษคนคนหนึ่งชั่วนิรันดร์เพื่อตอบสนองต่อการทำบาปเพียงทั้งชีวิตไม่ว่าจะเป็นเวลา 70, 80, 90 หรือแม้กระทั้ง 100 ปีของมนุษย์ เพราะเหตุใดคนบาปซึ่งมีอายุขัยอันจำกัดถึงสมควรได้รับโทษที่ไม่สิ้นสุดนี้

มีหลักคำสอนในพระคัมภีร์สองประการที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าการอยู่ในนรกชั่วนิรันดร์นั้นเป็นการลงโทษที่ยุติธรรมสำหรับความบาป ไม่ว่าคนคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ในโลกนานเพียงใด

ประการแรกพระคัมภีร์ประกาศว่าท้ายที่สุดแล้วความบาปทั้งหมดเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า (สดุดี 51:4) ความรุนแรงของการลงโทษในบางส่วนนั้นขึ้นอยู่กับว่าใครคือเป้าหมายของอาชญากรรม ในชั้นศาลยุติธรรมของมนุษย์ การทำร้ายร่างกายต่อบุคคลหนึ่งนั้นโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลให้มีโทษปรับและอาจถึงขั้นจำคุกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในทางกลับกันการทำร้ายร่างกายประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีของประเทศอาจส่งผลให้ต้องถูกจำคุกตลอดชีวิต และนี้คือกรณีที่เกิดขึ้นแม้ว่าการก่ออาชญากรรมนั้นจะเป็นความผิดที่ไม่ต่อเนื่องและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว พระเจ้านั้นสูงกว่าและยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์คนใดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อาชญากรรมของเรานั้นมีค่าควรแก่การลงโทษอย่างรุนแรงมากเพียงใดเนื่องจากว่าในความเป็นจริงแล้วบาปของเรานั้นขัดต่อพระเจ้า (โรม 6:23)

ประการที่สองแนวความคิดที่ว่าเราหยุดทำบาปหลังจากที่เราตายไปแล้วนั้นไม่ได้มีสอนไว้ในพระคัมภีร์ ผู้ที่ไปในนรกนั้นไร้ความบาปและสมบูรณ์แบบในทันทีหรือ ไม่ใช่ ผู้ที่ดำเนินชีวิตนิรันดร์โดยปราศจากพระคริสต์จะได้รับการยืนยันถึงความโหดร้ายของพวกเขา ผู้ที่มีใจแข็งกระด้างจะมีใจแข็งกระด้างชั่วนิรันดร์ จะมีการ “ร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน” ในนรก (มัทธิว 25:30) แต่จะไม่มีการสำนึกผิด คนบาปในนรกจะถูกมอบไว้ให้กับธรรมชาติของพวกเขาเอง พวกเขาจะติดเชื้อแห่งความบาป ความชั่วร้าย การผิดศีลธรรม และการทุจริตตลอดนิรันดร์ จะไม่ได้รับการไถ่บาปและไม่ได้รับการบังเกิดใหม่เป็นนิตย์ บึงไฟจะเป็นสถานที่แห่งการกบฏต่อพระเจ้าชั่วนิรันดร์ แม้ว่าการกบฏนั้นได้ถูกพิพากษาแล้ว (วิวรณ์ 20:14-15 ยืนยันมาจากวิวรณ์ 16:9, 11) ผู้ที่ไม่ได้รับความรอดไม่ได้เพียงแค่ทำบาปเป็นเวลา 70, 80, 90 หรือ 100 ปี แต่พวกเขาทำบาปชั่วนิรันดร์

ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ถ้าคนคนหนึ่งต้องการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์ พระเจ้าก็จะทรงประทานความปรารถนานั้นให้แก่เขา ผู้เชื่อคือผู้ที่กล่าวว่า “น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จ” ผู้ที่ไม่เชื่อคือผู้ที่พระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่า “ความปรารถนาของท่านจะสำเร็จ” ความปรารถนาของผู้ที่ไม่ได้รับความรอดคือการปฏิเสธความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์และยังคงอยู่ในความบาป พระเจ้าจะทรงเคารพการตัดสินใจนั้นและผลลัพธ์ที่ตามมาชั่วนิรันดร์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries