settings icon
share icon
คำถาม

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย

คำตอบ


การศึกษา “ลักษณะนิรันดร์” ถูกมองว่าเป็นแผนกย่อยของการศึกษาเกี่ยวกับอวสานวิทยาหรือหลักคำสอนเกี่ยวกับวาระสุดท้าย ต้องยอมรับก่อนว่าคำพยานที่หนักแน่นเพียงอย่างเดียวในเรื่องนี้คือพระคัมภีร์ ไม่มี “หนังสือศักดิ์สิทธิ์” เล่มอื่นหรือปรัชญาอื่นใดที่เชื่อถือได้หรือให้ข้อมูลได้เท่ากับพระคัมภีร์

มีการแปลคำว่า “นิรันดร์” จากคำว่า aionos ในภาษากรีกมากที่สุดในพระคัมภีร์ แท้จริงแล้วแล้วคำนี้หมายถึงไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดหรือมีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีจุดสิ้นสุดในแง่ของเวลา ซึ่งความหมายที่แน่นอนนั้นถูกกำหนดไว้โดยบริบทเสมอ เมื่อคำนี้มารวมกับคำว่า “ชีวิต” (zoe ในภาษากรีก) สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเท่านั้นแต่ยังหมายถึงคุณภาพชีวิตที่แน่นอนซึ่งแตกต่างจากชีวิตทางชีววิทยา

เรารู้ว่าผู้เชื่อทุกคนจะได้รับร่างกายเมื่อฟื้นขึ้นมาจากความตาย (1 โครินธ์ 15:42) ดังนั้นเราจะไม่ดำรงอยู่เป็นวิญญาณที่ไม่มีร่างกาย แต่เราจะครอบครองร่างกายที่มีสง่าราศีซึ่งเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการดำรงอยู่ในสภาพนิรันดร์

พระคัมภีร์ได้ให้รายละเอียดบางอย่างว่าสภาพนั้นจะเป็นอย่างไร พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงสร้างท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่และกรุงเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากพระเจ้าสู่โลกใหม่ (วิวรณ์ 21:1-2) ในการทรงสร้างใหม่นี้ “พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์จะทรงสถิตกับเขา เขาจะเป็นชนชาติของพระองค์และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา” (วิวรณ์ 21:3) “… อย่างนั้นแหละ เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 เธสะโลนิกา 4:17)

การดำรงชีวิตอยู่ของเราในสภาพนิรันดร์นั้นจะแตกต่างไปจากที่เราคุ้นเคยอย่างเด่นชัดคือ “… ความตายจะไม่มีอีกต่อไป การคร่ำครวญ การร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว” (วิวรณ์ 21:4) การแช่งสาปที่มากับบาปจะไม่มีทางมีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป (วิวรณ์ 22:3) เราแทบจะไม่สามารถจินตนาการได้ถึงโลกที่ปราศจากความเจ็บปวดหรือความเศร้าโศกได้ แต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าเป็นความจริงที่เหนือจินตนาการ “ดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า‘สิ่งที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินและสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์’” (1 โครินธ์ 2:9 ยืนยันมาจาก อิสยาห์ 64:4)

การดำรงชีวิตอยู่ของเราในอาณาจักรนิรันดร์จะไม่ถูกทำลายด้วยความทรงจำที่ไม่ดีเกี่ยวกับแผ่นดินโลกเก่า ความยินดีจะกลืนกินความทุกข์ร้อนทั้งหมดคือ “ดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่จำกันหรือนึกได้อีก” (อิสยาห์ 65:17)

ลักษณะนิรันดร์จะเกี่ยวข้องกับการรับใช้พระเจ้า (วิวรณ์ 22:3) การได้พบพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้า (วิวรณ์ 22:4) และการดำเนินชีวิตด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง (วิวรณ์ 22:2) 2 เปโตร 3:13 กล่าวว่าสวรรค์และโลกใหม่จะเป็น “บ้านแห่งความชอบธรรม” บาปจะไม่ทิ้งเงาของมันไว้ที่ใดในอาณาจักรนั้นอีกต่อไป

ตั้งแต่เริ่มต้นของการทรงสร้าง พระเจ้ามีแผนการที่จะนำผู้ซึ่งได้รับการไถ่ของพระองค์มายังสถานที่แห่งความสมบูรณ์และสง่าราศีนี้ (โรม 8:30, ฟิลิปปี 1:6) ไม่มีบาปอีกต่อไป ไม่มีการสาปแช่งอีกต่อไป ไม่มีความตายอีกต่อไป ไม่มีการจากลาอีกต่อไป และทั้งหมดนี้เป็นเพราะการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขน ในอาณาจักรนิรันดร์แผนการอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าจะนำไปสู่ความเข้าใจถึงสง่าราศีและมนุษยชาติจะกระทำให้จุดจบที่สำคัญสำเร็จ “เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเพลิดเพลินไปกับพระองค์ตลอดไป” (คำสอบถาม คำถาม-คำตอบสังเขปของแวสต์มินสเตอร์ Westminster Shorter Catechism)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

สามารถกล่าวได้อย่างไรว่าเราจะมีชีวิตอยู่ตลอดนิรันดร์ในเมื่อเราก็ยังคงต้องตาย
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries