settings icon
share icon
คำถาม

ความรักแบบ eros คืออะไร?

คำตอบ


ภาษากรีกใช้คำที่แตกต่างกันเพื่อที่จะอธิบายลำดับของความหมายของคำว่า "รัก" คำหนึ่งคือคำว่า eros เป็นคำที่ใช้แสดงออกถึงความรักทางเพศหรืออารมณ์ความรู้สึกเร้าใจที่แบ่งปันระหว่างผู้คนที่ได้รับการดึงดูดทางด้านกายภาพต่อกันและกัน ในช่วงเวลาของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่คำนี้นั้นกลายเป็นการทำให้เสื่อมเสียโดยวัฒนธรรมที่ไม่ได้ใช้คำนี้แม้แต่ครั้งเดียวตลอดทั้งพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่

อีกคำหนึ่งในภาษากรีกสำหรับคำว่ารักคือ phileo คำนี้กล่าวถึงความรักที่อบอุ่นระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนมากกว่า ในทางตรงกันข้าม eros เป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกทางเพศ phileo จะเป็นความรักที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรือหัวใจ (กล่าวอย่างเปรียบเทียบ) เรามีความรู้สึกรักต่อเพื่อนและครอบครัวของเรา เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ความรู้สึกแบบ eros แต่เป็นความรักที่ทำให้เรามีแรงพลักดันที่ทำให้เราอยากปฏิบัติต่อเขาด้วยจิตใจที่ดีและช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม phileo ไม่ใช่ความรู้สึกที่มีอยู่ระหว่างผู้ที่เป็นศัตรูกัน เราสามารถที่จะมีความรู้สึกความรักแบบ phileo กับเพื่อนและครอบครัวแต่ไม่ใช่กับคนที่เราไม่ชอบหรือเกลียด

ต่างจากทั้งสองนี้คำในภาษากรีกคำที่สามสำหรับคำว่ารักคือ agapao โดยธรรมดาแล้วให้คำจำกัดความว่า "ความรักที่เสียสละตัวเอง" เป็นความรักที่กระตุ้นให้ผู้คนกระทำบางสิ่งบางอย่างและดูและความเป็นอยู่ของผู้อื่น ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตาม กล่าวในทางพระคัมภีร์ agapao เป็นความรักที่พระเจ้าแสดงต่อประชากรของพระองค์โดยการส่งพระเยซูมาตายเพื่อบาปของพวกเขา เป็นความรักซึ่งมุ่งเน้นไปที่ความตั้งใจไม่ใช่อารมณ์หรือความรู้สึกทางเพศ นี่เป็นความรักที่พระเจ้าบัญชาให้สาวกของพระองค์แสดงต่อศัตรูของพวกเขา (ลูกา 6:35) ความรักแบบ eros และ philoe ไม่ใช่สิ่งที่แสดงออกต่อผู้ที่เกลียดเราหรือต้องการให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เป็นความรักแบบ agapao ในโรม 5:8 "ขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา"

ฉะนั้นการย้ายจากพื้นฐานไปยังความบริสุทธิ์เรามี eros, phileo และ agapao นี่ไม่ได้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีว่า eros เป็นความบาปหรือไม่บริสุทธิ์ ความรักทางเพศไม่ได้ไม่สะอาดโดยธรรมชาติหรือชั่ว ในทางกลับกันเป็นของขวัญจากพระเจ้าสำหรับคู่สมรสที่จะแสดงความรักต่อกันและกัน กระชับความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาและทำให้แน่ใจว่ามีการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ พระคัมภีร์มอบพระธรรมเล่มหนึ่งทั้งเล่มเพื่ออวยพรการกระตุ้นความรู้สึกทางเพศหรือความรักทางเพศก็คือพระธรรมเพลงซาโลมอน ความรักระหว่างสามีอและภรรยาต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งอื่นคือความรักแบบกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระยะยาว ถ้าอยู่บนพื้นฐานความรักแบบกระตุ้นอารมณ์ทางเพศอย่างเดียวก็จะถูกกำหนดไว้สำหรับความล้มเหลว 'ความรู้สึกน่าตื่นเต้น' ของความรักทางเพศนั้นจางไปอย่างง่ายดายนอกเสียจากว่าจะมีความรักแบบ phileo หรือ agapao ร่วมด้วย

ในทางกลับกันในขณะที่ไม่มีอะไรที่เป็นธรรมชาติบาปสำหรับความรักแบบกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ เป็นวงของความรักนี้ที่ธรรมชาติบาปของเราถูกแสดงออกมามากที่สุดเพราะเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของตัวคนคนหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม phileo และ agapao มุ่งเน้นไปที่ผู้อื่น ให้เราพิจารณาว่าอัครทูตเปาโลกล่าวแก่คริสตจักรโคโลสีไว้ว่าอย่างไร "เหตุฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย มีการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ" (โคโลสี 3:5) คำในภาษากรีกสำหรับ "การผิดศีลธรรมทางเพศ" (porneia) โดยพื้นฐานแล้วครอบคลุมช่วงของบาปทางเพศ (การมีชู้ การล่วงประเวณี การรักร่วมเพศ การสมสู่ระหว่างมนุษย์และสัตว์ ฯลฯ)

เมื่อเป็นการแบ่งปันระหว่างสามีและภรรยาความรักแบบกระตุ้นอารมณ์ทางเพศสามารถที่จะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์แต่เพราะว่าการล้มลงของเราในธรรมชาติบาป eros เช่นกันบ่อยครั้งจะกลายเป็น porneia เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมนุษย์เอนเอียงไปยังถึงขีดสุด กลายเป็นไม่ว่าจะเคร่งครัดหรือแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน ผู้ถือสันโดษคือคนที่หลีกเลี่ยงความรักทางเพศอย่างสมบูรณ์เพราะความสัมพันธ์กับการผิดศีลธรรมทางเพศทำให้ดูว่าชั่วร้ายและดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยง

ผู้ที่แสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินคือคนที่มองความรักทางเพศโดยไม่มีข้อจำกัดดังว่าเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ โดยธรรมดาแล้วมุมมองทางด้านพระคัมภีร์นั้นเห็นอยู่ในสมดุลระหว่างบาปอย่างมากที่สุดอย่างนี้ ภายในความผูกพันของการสมรสกับเพศตรงข้าม พระเจ้าเฉลิมฉลองความงามของรักทางเพศคือ "ขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา และรับประทานผลไม้อันโอชาเถิด น้องของฉันจ๊ะ เจ้าสาวของฉันจ๋า ฉันเข้ามาในสวนของฉันแล้วนะ ฉันมาเก็บเอามดยอบของฉันพร้อมกับไม้สีเสียดของฉันแล้ว ฉันรับประทานรวงผึ้งกับน้ำผึ้งของฉันแล้ว ฉันดื่มเหล้าองุ่นกับน้ำนมของฉันแล้ว โอ สหายทั้งหลาย จงรับประทานและจงดื่มเถิด ท่านผู้เป็นที่รักเอ๋ย จงดื่มให้อิ่มหนำเถิด" (เพลงซาโลมอน 4:16 – 5:1) แต่นอกเหนือการแต่งงานของพระคัมภีร์ความรักแบบ eros กลายเป็นสิ่งที่ผิดเพี้ยนและเป็นบาป

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความรักแบบ eros คืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries