settings icon
share icon
คำถาม

ใครเป็นบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรก?

คำตอบ


เราจำแนกบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรกเป็นสามประเภทหลักได้แก่: บรรพบุรุษยุคอัครสาวก บรรพบุรุษคริสตจักรยุคก่อนหลักข้อเชื่อไนซีน และบรรพบุรุษคริสตจักรยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีน บรรพบุรุษคริสตจักรยุคอัครสาวกเป็นพวกที่เหมือนบิชอปเคลเมนต์แห่งกรุงโรม ซึ่งเป็นพวกร่วมสมัยของอัครสาวก และอาจจะได้รับการสอนโดยพวกเขา ถือมั่นในประเพณีและคำสอนของอัครสาวกเอง ไลนัสกลายเป็นบิชอปแห่งโรม หลังจากที่เปโตรถูกทรมานอย่างทุกข์ทรมานจนตายเพื่อศาสนาและเคลเมนต์สืบสานอำนาจต่อจากไลนัส

2 ทิโมธี 4:21 “ท่านจงพยายามมาให้ถึงก่อนฤดูหนาว ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส คลาวเดีย และพี่น้องทั้งหลายฝากความคิดถึงมายังท่านด้วย”

ดังนั้น ทั้งไลนัสและเคลเมนต์แห่งโรม จึงถือว่าเป็นบรรพบุรุษยุคอัครสาวก อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนจะไม่มีบันทึกของไลนัสที่ยังหลงเหลืออยู่ ในขณะที่บันทึกมากมายของเคลเมนต์แห่งกรุงโรมยังหลงเหลืออยู่ บรรพบุรุษยุคอัครสาวกส่วนใหญ่ได้พ้นจากสภาพนั้นตอนเริ่มต้นศตวรรษที่สอง ยกเว้นสำหรับไม่กี่คนที่อาจจะได้เป็นสาวกของยอห์น เช่นโพลีคาร์พ สิ่งที่ทำต่อกันมาคืออัครสาวกยอห์นเสียชีวิตในเมืองเอเฟซัส ประมาณปี คศ 98 บรรพบุรุษยุคก่อนหลักข้อเชื่อไนซีนคือบรรดาผู้ที่มาภายหลังบรรพบุรุษยุคอัครสาวก และก่อนมีสภาไนเซียในปี ค.ศ. 325 แต่ละบุคคลดังกล่าวได้แก่ อิเรนิอุส อิกเนเชียส และจัสติน ผู้พลีชีพเป็นบรรพบุรุษก่อนหลักข้อเชื่อไนซีน บรรพบุรุษคริสเตียนยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีนเป็นบรรดาผู้ที่มาภายหลังจากมีสภาไนเซีย ในปี ค.ศ. 325

คนเหล่านี้เป็นบุคคลสำคัญได้แก่ ออกัสติน บิชอปแห่งฮิปโป ที่มักจะถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งคริสตจักร [โรมันคาทอลิก] เพราะผลงานที่สำคัญด้านหลักข้อเชื่อคริสตจักร; คริสโซสตอม มีฉายาว่า "ฝีปากทองคำ" เพราะเขามีทักษะโวหารที่ดีเยี่ยม และนักบุญยูเซบิอุส ผู้เขียนประวัติศาสตร์ของคริสตจักรตั้งแต่แรกกำเนิดของพระเยซูถึงปี คศ 324 คือหนึ่งปีก่อนมีสภาไนเซีย เขาได้อยู่ในยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีน เพราะเขาไม่ได้เขียนประวัติศาสตร์ จนกระทั่งหลังจากจัดตั้งสภาไนเซียขึ้น บรรพบุรุษหลังหลักข้อเชื่อไนซีน ได้แก่ เจโรเม ผู้แปลพันธสัญญาใหม่ภาษากรีกเป็นภาษาละติน วัลเกรท และแอมโบรส ผู้ซึ่งส่วนใหญ่รับผิดชอบสำหรับการที่จักรพรรดิคอนสแตนตินเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ ดังนั้นบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรกเชื่อถือสิ่งใด บรรพบุรุษยุคอัครสาวกเกี่ยวข้องเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐ ขณะที่อัครสาวกประกาศข่าวประเสริฐเอง พวกเขาไม่ได้สนใจในการกำหนดหลักคำสอนศาสนศาสตร์ เพราะข่าวประเสริฐที่พวกเขาได้เรียนรู้จากอัครสาวกก็ค่อนข้างเพียงพอสำหรับพวกเขา บรรพบุรุษยุคอัครสาวกกระตือรือร้นมากพอๆ กับพวกอัครสาวกเอง ในการขจัดรากเหง้าออกไป และเปิดเผยลัทธิคำสอนเท็จใดๆ ที่ผุดขึ้นในคริสตจักรยุคแรก เนื้อหาพระธรรมตามหลักความเชื่อดั้งเดิมได้รับการเก็บรักษาไว้ ด้วยความปรารถนาของบรรพบุรุษยุคอัครสาวก ที่ยืนหยัดความจริงต่อข่าวประเสริฐที่อัครสาวกสอนพวกเขา บรรพบุรุษยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีนยังพยายามที่จะยืนยันความจริงต่อข่าวประเสริฐ แต่พวกเขามีความกังวลเพิ่มขึ้นอีกด้วย ตอนนี้มีบันทึกแปลกปลอมมากมายที่อ้างว่ามีน้ำหนักพอๆ กับบันทึกของ เปาโล เปโตร และลูกา เหตุผลสำหรับเอกสารปลอมเหล่านี้ก็เห็นได้ชัด หากคริสตจักรของพระคริสต์ได้รับการชักชวนให้ต้อนรับเอกสารเท็จแล้ว ความผิดพลาดจะคืบคลานเข้ามาในคริสตจักร

ดังนั้นบรรพบุรุษยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีน ได้ใช้เวลามากในการปกป้องความเชื่อของคริสเตียนจากหลักคำสอนเท็จ และสิ่งนี้จะนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างหลักคำสอนคริสตจักรที่ได้รับการยอมรับ

บรรพบุรุษยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีนสานติอพันธกิจในการปกป้องพระกิตติคุณต่อลัทธินอกรีตทุกรูปแบบ ดังนั้นบรรพบุรุษยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีนเริ่มสนใจในวิธีการปกป้องพระกิตติคุณ และไม่สนใจในการส่งผ่านพระกิตติคุณในรูปแบบที่แท้จริงและบริสุทธิ์

ดังนั้นพวกเขาเริ่มที่จะหันไปจากลัทธิความเชื่อดั้งเดิม ซึ่งเป็นเครื่องหมายรับรองของบรรพบุรุษยุคอัครสาวก นี่เป็นยุคของนักศาสนศาสตร์และการอภิปรายที่ไม่รู้จบในหัวข้อ ได้แก่ "เทวดากี่คนที่สามารถเต้นรำบนหัวของเข็มหมุด" บรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรกเป็นตัวอย่างให้เรา ในความหมายของการติดตามพระคริสต์และปกป้องสัจจธรรม ไม่มีบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรกคนใดที่สมบูรณ์แบบ เช่นเดียวกับที่เราไม่มีสักคนที่สมบูรณ์แบบ

บรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรกบางคนยึดมั่นความเชื่อว่า คริสเตียนส่วนใหญ่ทุกวันนี้คิดว่าไม่ถูกต้อง ในที่สุดสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเป็นนิกายโรมันคาทอลิก ได้มีรากในบันทึกของบรรพบุรุษยุคหลังหลักข้อเชื่อไนซีน ในขณะที่เราสามารถได้รับความรู้และความเข้าใจโดยการศึกษาบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรก เราต้องมีความเชื่อสูงสุดในพระวจนะของพระเจ้า ไม่ได้อยู่ในงานเขียนของผู้นำคริสเตียนยุคแรก เฉพาะพระวจนะของพระเจ้าเป็นคู่มือนำทางที่ไม่มีวันผิดพลาดต่อความเชื่อและการประพฤติ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ใครเป็นบรรพบุรุษคริสตจักรยุคแรก?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries