settings icon
share icon
คำถาม

หลักความเป็นคู่กันคืออะไร?

คำตอบ


ในแง่ศาสนศาสตร์ แนวคิดของความเป็นคู่กันสันนิษฐานว่ามีการดำรงอยู่สองอย่างที่ต่างกัน –ความดีและความชั่ว ซึ่งมีพลังอำนาจเท่าเทียมกัน ในหลักความเป็นคู่กันตามแบบ "คริสเตียน" พระเจ้าทรงแทนความหมายเอกลักษณ์ความดีและซาตานทดแทนความหมายเอกลักษณ์ความชั่ว

แต่ ความจริงก็คือว่า แม้ซาตานมีพลังอำนาจบ้าง แต่มันไม่สามารถเท่าเทียมกับพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ เพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้า เป็นทูตสวรรค์ก่อนที่มันจะก่อกบฏ

อิสยาห์ 14:12-15 “โอ ดาวประจำกลางวันเอ๋ย พ่อโอรสแห่งพระอรุณ เจ้าร่วงลงมาจากฟ้าสวรรค์แล้วซิ เจ้าถูกตัดลงมายังพื้นดินอย่างไรหนอ เจ้าผู้กระทำให้บรรดาประชาชาติตกต่ำน่ะ เจ้ารำพึงในใจของเจ้าว่า ข้าจะขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า ข้าจะตั้งพระที่นั่งของข้า ณ ที่สูงนั้น ข้าจะนั่งบนขุนเขาชุมนุมสถาน ณ ที่อุดรไกล ข้าจะขึ้นไปเหนือความสูงของเมฆ ข้าจะกระทำตัวของข้าเหมือนองค์ผู้สูงสุด' แต่เจ้าถูกนำลงมาสู่แดนคนตาย ยังที่ลึกของปากแดน”

เอเสเคียล 28:13-17 “เจ้าจงทำกระเปาะทองคำมีลวดลายละเอียด กับทำสร้อยสองสายด้วยทองคำบริสุทธิ์ เป็นสร้อยถักเกลียว แล้วติดไว้ที่กระเปาะนั้น ‘จงทำทับทรวงสำหรับแต่งเวลาพิพากษา ด้วยฝีมือช่างออกแบบฝีมือเหมือนทำเอโฟด คือทำด้วยทองคำ ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดี ให้ทำทับทรวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลางยาวคืบหนึ่ง กว้างคืบหนึ่ง จงฝังแก้วสี่แถวบนทับทรวงนั้น แถวที่หนึ่งฝังทับทิม บุษราคัมน้ำอ่อน และมรกต’”

1 ยอห์น 4:4 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ใน ท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

ตามพระคัมภีร์ ไม่มีหลักความเป็นคู่กัน ไม่มีพลังอำนาจสองด้านที่เป็นปฏิปักษ์กันที่เท่าเทียมกัน ที่เรียกว่าความดีและความชั่วความดีที่แทนโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ เป็นพลังที่มีอานุภาพสูงสุดในจักรวาลโดยไม่มีข้อยกเว้น ความชั่วที่แทนโดยซาตาน เป็นพลังรองลงมาที่ไม่สามารถแข่งขันสู้กับความดี ความชั่วจะพ่ายแพ้ทุกครั้ง ในการแข่งขันตัวต่อตัวกับความดี เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ แก่นแท้ความดีมีพลังอำนาจทุกอย่าง ในขณะที่ความชั่วร้ายซึ่งแทนที่โดยซาตานไม่มีเลย

เมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อใดพูดถึงบทบาทความดีที่เป็นปฏิปักษ์กับความชั่วว่ามีอำนาจเท่าเทียมกัน หลักความเชื่อนั้นขัดแย้งกับหลักการพระคัมภีร์ที่ว่า ความดีที่แทนโดยพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ เป็นพลังอำนาจที่โดดเด่นที่สุดในจักรวาล เพราะว่าซาตานไม่ใช่ และจะไม่มีวันเท่าเทียมกับพระเจ้า หลักความเชื่อที่กล่าวว่ามันใช่นั้น เราสามารถกาเครื่องหมายได้ว่าเป็นหลักคำสอนเทียมเท็จ ความจริงที่ว่าซาตานถูกโยนออกมาจากสวรรค์ เพราะมันพยายามที่จะอยู่เหนือพระเจ้า ไม่ได้หมายความว่าซาตานได้ยอมแพ้ในการพยายามที่จะเท่ากันหรือเหนือกว่าพระเจ้า โดยหลักฐานที่อิงความเป็น "หลักความเป็นคู่กัน" ที่ส่วนใหญ่มาทางกำเนิดด้านปรัชญาเรื่องสติปัญญาของมนุษย์

ไม่มีหลักความเป็นคู่กันปรากฏอยู่ในมุมใดๆแห่งจักรวาลของเรา มีเพียงพลังอำนาจเดียวที่สำคัญเหนือกว่า และอำนาจนั้นคือพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจ ดังที่ปรากฏแก่เราในพระคัมภีร์ ตามหลักฐานทางพระคัมภีร์ มีเพียงพลังอำนาจเดียวที่มีอำนาจเหนือทุกอย่าง ไม่ใช่อำนาจสองอย่าง ดังนั้น ความเชื่อใด ๆ เรื่องหลักความเป็นคู่กัน ซึ่งกล่าวว่ามีอำนาจสองอย่างเท่าเทียมกันที่เป็นปฏิปักษ์กัน (ความดีและความชั่ว) เป็นหลักคำสอนเทียมเท็จ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

หลักความเป็นคู่กันคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries