settings icon
share icon
คำถาม

การมีอำนาจปกครองเหนือสัตว์?

คำตอบ


คำว่าอำนาจปกครองหมายถึง "ปกครองหรือมีอำนาจเหนือ" พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดเหนือสิ่งทรงสร้างของพระองค์และมอบอำนาจให้มนุษยชาติเป็นตัวแทนของพระองค์ในการมีอำนาจปกครองเหนือสัตว์ (ปฐมกาล 1:26) ดาวิดสนับสนุนความจริงที่ว่า "พระองค์ทรงมอบอำนาจให้ครอบครองบรรดา พระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งทั้งปวงอยู่ใต้ฝ่าเท้าของ เขา" (สดุดี 8:6) มนุษย์ต้องมี "อำนาจเหนือ" โลก (ปฐมกาล 1:28) เราต้องดำรงตำแหน่งของการควบคุมเหนือมันคือว่า เราได้รับการวางไว้ในตำแหน่งที่เหนือกว่าและต้องฝึกฝนการควบคุมเหนือโลกและพืชรวมถึงสัตว์ในโลก มนุษยชาติได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อฟังพวกเขา

พระบัญชาของพระเจ้าที่จะมีอำนาจเหนือโลกและชีวิตของสัตว์ในโลกเป็นพระบัญชาที่จะมีอำนาจควบคุมเหนือทั้งหมดนี้ การมีอำนาจควบคุม (สิ่งใดๆ ก็ตาม) ไม่สามารถที่จะทำได้สำเร็จถ้าปราศจากการเข้าใจสิ่งที่ควบคุม การที่นักดนตรีจะมีอำนาจควบคุมเหนือไวโอลิน เขาหรือเธอจะต้องเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนั้น การที่มนุษย์จะบรรลุผลการมีอำนาจเหนืออาณาจักรของสัตว์ เราต้องเข้าใจสัตว์

ด้วยอำนาจของการปกครองก็ต้องมีความรับผิดชอบในการปกครองเช่นเดียวกัน มีภาระรับผิดชอบตั้งแต่ต้นในพระบัญชาที่จะให้มีอำนาจเหนือโลก มนุษย์มีงานที่จะต้องฝึกฝนอำนาจปกครองภายใต้อำนาจของพระองค์ผู้ที่มอบหน้าที่นั้นให้แก่เรา อำนาจทั้งหมดเป็นของพระเจ้า (โรม 13:1 – 5) และพระองค์มอบหมายอำนาจให้แก่ใครก็ตามที่พระองค์จะให้ (ดาเนียล 4:17) คำว่ามีอำนาจเหนือไม่ได้เล็งถึงความรุนแรงหรือการทำทารุณกรรม สามารถหมายถึง "การเตรียมความพร้อม"

มนุษย์จะต้องเป็นผู้อารักขาของโลกคือการที่เขาต้องนำโลกแห่งวัตถุและส่วนประกอบมากมายของมันมายังการรับใช้พระเจ้าและเพื่อความดีของมนุษย์ การที่อาดัมและเอวาได้รับการสร้างขึ้นมาตามพระฉายของพระเจ้า พวกเขาต้องใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่มากมายเข้ามายังการรับใช้พระเจ้าและเพื่อตัวของพวกเขาเอง จะเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลสำหรับพระเจ้าที่จะบัญชาสิ่งนี้เท่านั้น ในเมื่อมีเพียงแค่มนุษย์ที่ได้รับการสร้างตามพระฉายของพระเจ้า

เมื่อพระเจ้าให้อำนาจปกครองเหนือสัตว์แก่มนุษย์ก็เพื่อการดูแล การเลี้ยงดูและการใช้สัตว์เหล่านั้นอย่างเต็มศักยภาพในทางที่ถูกต้อง ในเวลาที่พระเจ้าให้มนุษย์มีอำนาจปกครองเหนือสัตว์ มนุษย์ไม่ได้กินเนื้อ (ปฐมกาล 1:29) การกินเนื้อไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจนกระทั่งหลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ (ปฐมกาล 9:1 – 3) และเป็นเวลานั้นที่สัตว์เริ่มกลัวมนุษย์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนวิธีการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ ในเมื่อตอนนี้พวกมันเป็น "เนื้อ" เรายังคงมีความรับผิดชอบที่จะกระทำต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม มนุษย์ปกครองเหนือสัตว์ไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทารุณกรรมสัตว์เหล่านั้น

การมีอำนาจปกครองเหนือสัตว์จะต้องนำมาซึ่งการจัดการพวกมันอย่างมีมนุษยธรรมในฐานะทรัพยากรที่พระเจ้าสั่งให้มันเป็น เราควรจะพิจารณาว่ามนุษยชาติได้รับงาน (และการอวยพระพร) ของการแสดงให้เห็นถึงพระเจ้าในโลกนี้ เราเป็นผู้ดูแล เรามีอำนาจเหนือโลกทั้งหมดและเรา (เป็นพระฉายของพระเจ้า) มีความรับผิดชอบที่จะแสดงออกมาเหมือนที่พระเจ้าจะทรงกระทำ พระเจ้าใช้สิ่งทรงสร้างของพระองค์ในทางที่ผิดหรือไม่ ไม่ พระเจ้าไม่ได้มีสติปัญญาในการจัดการของพระองค์ต่อทรัพยากรต่างๆ หรือไม่ ไม่ พระเจ้าเคยใจร้ายหรือเห็นแก่ตัวหรือสิ้นเปลืองหรือไม่ ไม่เคย ฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน การใช้สิ่งทรงสร้างของพระเจ้าในทางที่ผิดหรือโดยการทารุณกรรมเป็นผลของความบาป ไม่ใช่ผลของการทำตามพระบัญชาเริ่มแรกของพระเจ้า เราต้องทำงานของเราในการจัดการโลกนี้ด้วยความชาญฉลาดให้สำเร็จจนกระทั่งเวลาที่หมาป่าจะนอนลงกับลูกแกะในราชอาณาจักรของพระคริสต์ (อิสยาห์ 11:6)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การมีอำนาจปกครองเหนือสัตว์?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries