settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์ผูกขาดคืออะไร?

คำตอบ


ศาสนศาสตร์ผูกขาดได้ชื่อมาจากคำในภาษากรีกและลาตินคือ หลักความเชื่อ (dogma) ซึ่งเมื่ออ้างอิงถึงศาสนศาสตร์ ง่ายๆ แล้วหมายความว่า "หลักคำสอนหรือส่วนประกอบของหลักคำสอนอย่างเป็นทางการและได้รับการยืนยันว่าเชื่อถือได้" โดยพื้นฐานแล้วศาสนศาสตร์ผูกขาดนั้นอ้างอิงถึงศาสนศาสตร์อย่างเป็นทางการหรือศาสนศาสตร์ของ "หลักคำสอนทางศาสนา" ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยกายของคริสตจักรที่ได้รับการจัดการเช่นคริสตจักรโรมันคาทอลิก คริสตจักรปฏิรูปแห่งดัตช์ ฯลฯ

ในขณะที่คำว่าศาสนศาสตร์ผูกขาดนั้นมีการคิดว่าได้เริ่มต้นขึ้นในปีค.ศ. 1659 ในชื่อหนังสือซึ่งเขยนโดยเอล ไรน์ฮาร์ท (L. Reinhardt) คำมีการใช้อย่างกว้างขวางมากขึ้นตามการปฏิรูปและมีการใช้เพื่อกำหนดบทความแห่งความเชื่อที่คริสตจักรได้คิดค้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ตัวอย่างที่ดีของศาสนศาสตร์ผูกขาดคือสถานะของหลักคำสอนหรือหลักข้อเชื่อที่ได้คิดค้นโดยสภาของคริสตจักรยุคแรกที่ค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านศาสนศาสตร์และเพื่อต่อต้านคำสอนนอกศาสนา ขอบัญญัติทางศาสนาหรือหลักขอเชื่อทางศาสนาที่ออกมาจากสภาของคริสตจักรนั้นได้รับการพิจารณาว่าเชื่อถือได้และผูกพันคริสเตียนทั้งหมดเพราะว่าคริสตจักรยืนยันสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นทางการ จุดประสงค์ของศาสนศาสตร์ผูกขาดคือเพื่อทำให้กายของคริสตจักรคิดค้นและสื่อสารหลักคำสอนที่ได้รับการพิจารณาว่าสำคัญต่อศาสนาคริสต์และซึ่งถ้ามีการปฏิเสธจะเป็นการแต่งตั้งสิ่งที่อยู่นอกศาสนา

ศาสนศาสตร์ผูกขาดบางครั้งมีการทำให้สับสนกับศาสนศาสตร์ระบบและทั้งสองคำนี้ในบางครั้งมีการใช้สลับกัน อย่างไรก็ตามเป็นสิ่งที่ละเอียดแต่มีความสำคัญแตกต่างกันออกไประหว่างทั้งสอง การที่จะเข้าใจความแตกต่างระหว่างศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์ผูกขาด เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสังเกตคำว่า "หลักคำสอนของศาสนา" เน้นย้ำไปที่ไม่ใช่เพียงแค่รายงานจากพระคัมภีร์แต่เน้นย้ำเกี่ยวกับศาสนาและอำนาจของรายงานเหล่านั้น พื้นฐานความแตกต่างระหว่างศาสนศาสตร์ระบบและศาสนศาสตร์ผูกขาดคือว่าศาสนศาสตร์ระบบไม่ได้ต้องการการสนับสนุนสิ่งที่จะกระทำหรืออนุมัติโดยคริสตจักรหรือกายของศาสนา ในขณะที่ศาสนศาสตร์ผูกขาดนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับกายของคริสตจักรหรือนิกายที่เฉพาะเจาะจง ศาสนศาสตร์ผูกขาดโดยทั่วไปแล้วอภิปรายหลักคำสอนเดียวกันและมักจะใช้แบบร่างและโครงสร้างเดียวกับศาสนศาสตร์ระบบ แต่เป็นเช่นนั้นจากทัศนคติทางศาสนศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจง ร่วมกับนิกายหรือคริสตจักรที่เฉพาะเจาะจง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์ผูกขาดคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries