settings icon
share icon
คำถาม

ซาตานมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่?

คำตอบ


พระคัมภีร์แจ้งให้เราทราบอย่างชัดเจนถึงการมีตัวตนอยู่ของซาตาน มันถูกอธิบายว่าเป็นศัตรูของมนุษย์ (ปฐมกาล 3:15) พ่อของการมุสา (ยอห์น 8:44) และผู้ที่กล่าวโทษ (วิวรณ์ 12:10) ท่ามกลางสิ่งอื่นใด ชื่อของ "ซาตาน" หมายถึง "ปฏิปักษ์" อิสยาห์ 14:12–17 ได้อธิบายว่าเดิมทีซาตานเป็นทูตสวรรค์ แต่มันตัดสินใจว่ามันต้องการเกียรติยศและการนมัสการเหมือนที่พระเจ้าเพียงผู้เดียวได้รับและมันถูกโยนลงจากสวรรค์ (ดูเอเสเคียล 28:11–17)

นับตั้งแต่การถูกขับออกจากสวรรค์ (พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ที่เลือกที่จะกบฏพร้อมกับมัน) ซาตานได้ตั้งวัตถุประสงค์ของมันที่จะต่อต้านพระเจ้าและนำผู้คนของโลกไปสู่การกบฏเช่นกัน ซาตานมีสิทธิอำนาจบางอย่างในโลกนี้ มันถูกเรียกว่า "พระของยุคนี้" (2 โครินธ์ 4:4) และ "เจ้าแห่งย่านอากาศ" (เอเฟซัส 2:2) นั่นคือเหตุผลที่เราต้อง "จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่านคือมารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงห์คำรามเที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้" (1 เปโตร 5:8)

วิธีการใหญ่อย่างหนึ่งของซาตานที่สร้างความหายนะในชีวิตเราคือการหลอกลวง เมื่อซาตานหลอกลวงเราว่าพระเจ้าเป็นใคร สิ่งที่รพะเจ้าตรัสว่าเราเป็นและมันเป็นใคร มันได้รับพลังและสิทธิอำนาจในชีวิตของเรา "ซาตานไม่มีตัวตนอยู่จริง" เป็นหนึ่งในคำโกหกที่มีอำนาจมากที่สุดของซาตาน

ที่การทรงสร้างโลก พระเจ้าให้สิทธิอำนาจแก่มนุษย์เหนือแผ่นดินโลก (ปฐมกาล 1:28) เมื่ออาดัมและเอวาเต็มใจไม่เชื่อฟังพระเจ้า พวกเขาละทิ้งอำนาจบางอย่างของพวกเขา คือในการเชื่อฟังซาตาน พวกเขาเชื่อฟังต่อมาร จนกระทั่งบัดนี้ที่กางเขนพระเยซูทรงถอดสิทธิอำนาจซาตานออกคือ "บัดนี้ถึงเวลาที่จะพิพากษาโลกนี้แล้ว เดี๋ยวนี้เจ้าโลกนี้จะถูกกำจัดออกไป" (ยอห์น 12:31) "พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมาร" (1 ยอห์น 3:8) ซาตานไม่มีอำนาจเหนือผู้ที่อยู่ในพระคริสต์ ยกเว้นเมื่อพวกเขามอบให้กับมันโดยการเชื่อคำโกหกของมัน

ข้อมูลที่ผิดมากเกี่ยวกับซาตานมาจากฮอลลีวูดและแหล่งข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดอื่นๆ เราจำเป็นต้องไปดูที่พระคัมภีร์เพื่อความจริงในเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ พระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าซาตานมีอยู่จริงและบอกให้เรารู้ว่ามันทำงานอย่างไร เราไม่มีเหตุผลที่จะถูกซาตานข่มขู่เนื่องจากอำนาจของมันด้อยกว่าพระเจ้า แต่พระคัมภีร์สอนเราไม่ให้ไร้เดียงสาในการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:10–18) กุญแจสำคัญคือยอมจำนนต่อพระเจ้าและต่อต้านมาร (ยากอบ 4:7) โดยรู้ว่าพระคริสต์ได้ทรงเอาชนะมันด้วยสิ่งที่ดีบนไม้กางเขนและจุดจบของซาตานคือการพิพากษานิรันดร์ที่แน่นอน (วิวรณ์ 19:20)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ซาตานมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries