settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าต้องการเราหรือไม่?

คำตอบ


พระเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นนิรันดร์ ทรงอำนาจและพึ่งพาตัวเองโดยสิ้นเชิง พระองค์ได้ไม่ต้องการสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างขึ้นนั้นแต่เป็นเราที่ต้องการพระองค์ การทรงสร้างทั้งหมดคือขึ้นอยู่กับชีวิตซึ่งพระเจ้าเพียงผู้เดียวทรงรักษาไว้ "พระองค์ทรงให้หญ้างอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยงและสิ่งทั้งหมดนี้แหงนหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลา เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสีย มันก็ตาย และกลับเป็นผงคลี" (สดุดี 104:14, 27, 29)

ในทางกับกันพระเจ้านั้นไม่ได้พึ่งพาบางสิ่งบางอย่างหรือคนหนึ่งคนใด พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานอย่างไม่ขาด พระองค์รู้ว่าไม่มีข้อจำกัดและมีประสบการณ์ที่ไม่ขาดตกบกพร่อง พระองค์คือ "เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น" ไม่มีข้อจำกัดหรือข้อยกเว้น (อพยพ 3:14) หากพระองค์ทรงต้องการสิ่งใดเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่หรือเพื่อที่จะรู้สึกสมบูรณ์แบบแล้ว ถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระเจ้า

ดังนั้นพระเจ้าไม่จําเป็นจะต้องมีเรา แต่น่าประหลาดใจพระองค์ทรงรักเราอย่างลึกซึ้ง และในความดีงามของพระองค์ พระองค์ทรงประสงค์ให้เรามีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไป ดังนั้น 2,000 ปีก่อนพระเจ้าผู้ทรงสภาพเนื้อหนังได้เสด็จมาบนแผ่นดินโลกและให้ชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปของเราและพิสูจน์ความรักอย่างสุดซึ้งของพระองค์สําหรับเรา พระองค์ทรงจ่ายด้วยราคาที่สูงที่สุดเพื่อให้เราได้คืนดีกับพระองค์เองและไม่มีใครจ่ายราคาที่สูงเช่นนี้เพื่อสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการหรือสิ่งที่พวกเขาคิดว่าไม่คุ้มค่า

พระเยซูทรงทราบอย่างแน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ในตอนท้ายของการปฏิบัติพันธกิจทางโลกของพระองค์ (มาระโก 8:31; ยอห์น 18:4) ในความทุกข์ของพระองค์ที่เกทเสมนีขณะที่พระองค์ทรงอธิษฐานเกี่ยวกับการทดลองที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ในไม่ช้า เหงื่อปนเลือดไหลหยดจากหน้าผากของพระองค์ (ลูกา 22:44) และพระเยซูทรงรู้อย่างชัดเจนถึงคําพยากรณ์ของอิสยาห์ 52:14 คือ "หน้าตาของท่านเสียโฉมมากเหลือที่จะเหมือนคนและรูปร่างของท่านก็เสียโฉมเหลือที่จะเหมือนมนุษย์" บุตรมนุษย์จะต้องถูกถลกหนังถึงกระดูกจนพระองค์จะไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไป และวิธีการทรมานนั้นตามมาด้วยสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าคือการตรึงบนไม้กางเขน ความเจ็บปวดและสิ่งเลวร้ายที่สุดในการประหารชีวิตที่เคยมีการวางแผนเอาไว้

เมื่อพระเยซูถูกตรึงที่บนไม้กางเขน พระบิดาในสวรรค์ได้ "หันจาก" พระองค์ไปเสีย ฮาบากุก 1:13 ยืนยันว่าพระเนตรของพระเจ้า "บริสุทธิ์เกินกว่าจะทอดพระเนตรการชั่ว" และในขณะนั้นพระคริสต์ทรงร้องเสียงดังว่า "พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทำไมพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย" (มัทธิว 27:46)

นี่คือราคาที่พระเจ้าทรงจ่ายเพื่อเราและนี่คือวิธีที่เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรา เนื่องจากความรักอันเหลือเชื่อและไม่มีเหตุผลนี้สำหรับเรา คนบาปซึ่งไม่เชื่อฟังอย่างเราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์ ความรอดเป็นของขวัญที่ให้อย่างอิสระสำหรับการร้องขอ เนื่องจากการเสียสละอันน่าประหลาดใจโดยความสมัครใจของพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียว พระธรรมโรม 5:8 กล่าวว่า "แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา"

เมื่อเราเข้าร่วมกับพระคริสต์แล้วไม่มีสิ่งใดที่จะแยกเราออกจากพระองค์ได้ พระธรรมโรม 8:38–39 "เพราะข้าพเจ้าแน่ใจว่า แม้ความตาย หรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์ หรือเทพเจ้า หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งซึ่งจะมีในภายหน้า หรือฤทธิ์เดชทั้งหลาย หรือซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิ่งใดๆ อื่นที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้น จะไม่สามารถทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้า ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้"

ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์จะถูกสร้างใหม่ เราเข้าใจถึงความล้ำลึกของความรักที่พระองค์มีต่อเราคือ "ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า" (กาลาเทีย 2:20)

คุณด้วยก็สามารถจดจ่ออยู่กับความรักนิรันดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคุณได้และรู้ความแน่นอนของชีวิตนิรันดร์ อ่านต่อได้ที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นการส่วนตัวของคุณนั้นหมายความว่าอย่างไร

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าต้องการเราหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries