settings icon
share icon
คำถาม

พระเจ้าใส่ใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไหม

คำตอบ


แน่นอนว่าพระเจ้าใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตของเราเพราะว่าทุกสิ่งนั้น “เล็กน้อย” เมื่อเทียบกับพระเจ้า พระธรรมลูกา 12:7 กล่าวว่า “อันที่จริงผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านก็ทรงนับทั้งหมดไว้แล้ว อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัว” พระเจ้าใช้เวลาในการติตามว่าเรามีผมกี่เส้น นั่นแหละคือพระเจ้าที่ใส่ใจในรายละเอียด

ตลอดทั้งพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าสนใจมากกว่าเพียงแค่จุดเด่นในชีวิตของเราในฐานะลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ใส่ใจในทุกด้านในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าเราคือสิ่งทรงสร้างของพระองค์แล้วได้รับการสร้างตามพระฉายาของพระองค์ (ดูปฐมกาล 1:27) พระองค์ใส่ใจสิ่งทรงสร้างทุกอย่างของพระองค์ รวมถึงพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม พระธรรมมัทธิว 6:26 กล่าวว่า “จงดูนกในอากาศ มันไม่ได้หว่านหรือเก็บเกี่ยวหรือสะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านในสวรรค์ทรงเลี้ยงดูหมู่นก ท่านไม่ล้ำค่ายิ่งกว่านกเหล่านั้นหรือ?” ถ้าพระเจ้าให้สิ่งที่จำเป็นแก่นกซึ่งไม่ได้ถูกสร้างตามพระฉายาของพระองค์ ไม่มีโอกาสที่จะเลือกหรือปฏิเสธพระองค์ แล้วพระองค์จะทรงใส่ใจความจำเป็นของเราในรายละเอียดมากกว่าขนาดไหน เพราะว่าความใส่ใจของพระเจ้า เราจึงสามารถที่จะไว้วางใจในพระองค์ได้คือ “พระบิดาของท่านทรงทราบว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์” (มัทธิว 6:8)

ผ่านทางพันธกิจทางโลกของพระเยซู เราเห็นว่าพระองค์สนใจในชีวิตของผู้คนอย่างเจาะจง พระองค์สนใจในคุณภาพมากกว่าปริมาณอยู่เสมอ พระเยซูถูกส่งมาเพื่อช่วยผู้ที่หลงหายและเชื่อมช่องว่างระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าตั้งแต่การล้มลงในความบาป แต่พระองค์ก็ยังทรงใช้เวลาทำตามความจำเป็นเร่งด่วนของผู้คนที่พระองค์ทรงเผชิญหน้าด้วย ในพระธรรมมัทธิว 14:18-21 เราเห็นภาพอย่างชัดเจนของความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูที่มีต่อฝูงชนที่หิวโหย หนึ่งมื้อในชีวิตของหลายคนนั้นเป็นสิ่งที่มีรายละเอียด แต่เรามีการบรรยายถึงความมุ่งมั่นของพระองค์ในการทรงประทานมื้ออาหารที่ส่งมาจากสวรรค์สำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กมากกว่า 5,000 คน

เด็กๆ เป็น “สิ่งเล็กๆ น้อยๆ” และอาจะดูเหมือนว่าขวางทางสิ่งที่ “สำคัญ” มากกว่า ในความเป็นจริงแล้วในเมื่อผู้คนนำลูกๆ ของพวกเขาไปหาพระเยซู สาวกตำหนิพวกเขาด้วยความคิดว่าจะให้พวกเขาออกไป “เมื่อพระเยซูทรงเห็นก็ไม่พอพระทัยจึงตรัสกับพวกเขาว่า จงให้เด็กเล็กๆ มาหาเรา อย่าขัดขวางเขาเลย เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กๆ เหล่านี้” (มาระโก 10:14) พระเยซูไม่ได้ “ใหญ่” เกินไปหรือยุ่งเกินไปที่จะอวยพระพรเด็กๆ

แน่นอนว่าพระเจ้าทรงใส่ใจเกี่ยวกับ “สิ่งเล็กๆ น้อยๆ” ในชีวิตของเราเพราะว่าพระองค์ทรงสนใจเกี่ยวกับเรา เมื่อเปรียบเทียบกับพระองค์และพระสิริของพระองค์แล้ว ทั้งชีวิตของเราถูกสร้างขึ้นมาด้วย “สิ่งเล็กๆ น้อยๆ” เหล่านั้น พระธรรมสดุดี 139:17-18 กล่าวว่า “ข้าแต่พระเจ้า! พระดำริของพระองค์สำหรับข้าพระองค์นั้นเลิศล้ำ! รวมกันแล้วก็ยิ่งใหญ่นัก! หากจะนับ ก็มากยิ่งกว่าเม็ดทราย เมื่อข้าพระองค์ตื่นขึ้น ข้าพระองค์ยังคงอยู่กับพระองค์”Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระเจ้าใส่ใจสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไหม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries