settings icon
share icon
คำถาม

จะสามารถเอาชนะป้อมปราการปีศาจได้อย่างไร?

คำตอบ


ก่อนที่จะสามารถเอาชนะป้อมปราการปีศาจได้ เราควรจะเข้าใจอย่างแน่ชัดว่าป้อมปราการปีศาจคืออะไร คำว่าป้อมปราการ ปรากฎเพียงแค่ครั้งเดียวในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (2 โครินธ์ 10:4) และในภาษากรีกคำที่แปลว่า "ป้อมปราการ" หมายถึง "เครื่องป้องกันข้าศึก เช่นปราสาท" ในตอนนี้อัครทูตเปาโลกำลังสอนคริสตจักรที่เมืองโครินธ์เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้และ "ทำลายล้างประเด็นโต้แย้งและคำแอบอ้างทั้งปวงที่ตั้งตัวขัดขวางความรู้ของพระเจ้า" (2 โครินธ์ 10:5) พวกเขาทำสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้ใช้อาวุธของโลก แต่ทำโดย "ฤทธานุภาพจากพระเจ้า" ข้อโต้แย้งและความคิดเห็นอันเป็นการโอ้อวดต่างๆ มีผลมาจากความเย่อหยิ่งและความชั่วร้ายรวมถึงการจินตนาการซึ่งไร้ประโยชน์โดยเฉพาะป้อมปราการที่ปีศาจอาศัยอยู่ ดังนั้นนี่คือใจความสำคัญของสงครามปีศาจ ฤทธานุภาพ พระเจ้าที่จะเอาชนะป้อมปราการของปีศาจ

ในพระธรรมเอเฟซัส 6: 10–18 เปาโลอธิบายถึงแหล่งที่มาต่างๆ ซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ติดตามพระองค์คือยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ข้อเหล่านี้ได้บอกเราถึงวิธีการมีทัศนคติของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการพึ่งพาอาศัย เราต้องใช้วิธีการต่างๆ จากพระเจ้าให้เกิดประโยชน์ ให้สังเกตุว่าเราต้องเข้มแข็งขึ้น "ในองค์พระผู้เป็นเจ้า" และ "ในอานุภาพอันทรงพลังของพระองค์" เราไม่ได้ต่อสู้ป้อมปราการปีศาจด้วยกำลังของเราเอง เราปกป้องตัวเราเองด้วยชุดยุทธภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันห้าชิ้นแรกและถืออาวุธหนึ่งชิ้นซึ่งใช้เพื่อการโจมตีคือพระเเสงของพระวิญญาณซึ่งคือพระวจนะของพระเจ้า เราทำสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ "โดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง….และอธิษฐานเผื่อคนของพระเจ้าทุกๆ คน" (ข้อ18) ในข้อ 12 และข้อ 13 ของพระธรรมเอเฟซัสบทที่ 6 เปาโลเขียนว่า "เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน เพราะเหตุนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายนั้น และเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้"

ลักษณะอย่างหนึ่งที่ผู้เชื่อทุกคนต้องพัฒนาคือการมุ่งเน้นไปที่เอเฟซัส 6:10-18 และ "สวมใส่" จิตวิญญาณทุกวัน สิ่งนี้จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการมีชัยชนะเหนือมารและอุบายของมาร ในที่นี่เปาโลกล่าวว่าในขณะที่เราเดินอยู่ในเนื้อหนัง (เรากำลังดำเนินชีวิตอยู่และหายใจในร่างกายมนุษย์นี้) เราไม่ได้ทำสงครามตามเนื้อหนัง (เราไม่สามารถต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณด้วยอาวุธของเนื้อหนัง) ในขณะที่เรามุ่งเน้นไปที่วิธีการและอาวุธของความแข็งแกร่งฝ่ายวิญญาณ เราจะเห็นว่าพระเจ้าประทานชัยชนะแก่เรา ไม่มีป้อมปราการปีศาจใดที่จะสามารถต้านทานการอธิษฐานของคริสเตียนที่สวมใส่ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า ต่อสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าและได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณของพระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

จะสามารถเอาชนะป้อมปราการปีศาจได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries