settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกลับใจเชื่อก่อนจะตาย?

คำตอบ


การกลับใจเชื่อในพระคริสต์ ก่อนจะตายหรือวินาทีสุดท้าย มีประวัติชีวิตย่อ สูงที่สุด คือกรณีโจรบนกางเขนที่ถูกตรึงเคียงข้างพระเยซู

ลูกา 23:39-43 “ฝ่ายคนหนึ่งในผู้ร้ายที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า ‘ท่านเป็นพระคริสต์มิใช่หรือ จงช่วยตัวเองกับเราให้รอดเถิด’ แต่อีกคนหนึ่งห้ามปรามเขาว่า “เจ้าก็ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ เพราะเจ้าเป็นคนถูกโทษเหมือนกัน และเราก็สมกับโทษนั้นจริง เพราะเราได้รับสมกับการที่เราได้กระทำ แต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่’ แล้วคนนั้นจึงทูลว่า ‘พระเยซูเจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จเข้าในแผ่นดินของพระองค์’ ฝ่ายพระเยซูทรงตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม”

เพียงชั่วขณะก่อนที่ตนเองจะตาย อาชญากรคนนี้ได้เป็นผู้เยาะเย้ยไม่เชื่อถือพระเยซูคริสต์

มัทธิว 27:44 “ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ ก็ยังกล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน”

อย่างไรก็ตาม ในช่วงวินาทีสุดท้าย อาชญากรคนนี้สำนึกผิดและได้ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นกษัตริย์ที่เสด็จมาจากสวรรค์ พระเจ้าทรงประทานพระสัญญาที่เป็นพร “ วันนี้เจ้าจะได้ไปอยู่กับเราในสวรรค์สถาน”

แม้ว่าเรื่องราวของอาชญากรบนกางเขน ที่แสดงให้เห็นว่าการกลับใจเชื่อในนาทีสุดท้ายนั้นเป็นไปได้ พระคัมภีร์เตือนเราให้กลับใจเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องรอนาทีต่อไป ยอห์น ผู้ให้บัพติสมาได้เตือนว่า:

มัทธิว 3:2 “จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว”

พระเยซูทรงมีข้อพระธรรมเหมือนกันเกี่ยวกับความจำเป็นต้องกลับใจใหม่ทันที

มัทธิว 4:17 “ตั้งแต่นั้นมา พระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่า ‘จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้ว’”

พระคัมภีร์เตือนสอนเราเกี่ยวกับชีวิตที่สั้นมาก

ยากอบ 4:14 “แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้ ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป”

เราไม่ได้รับคำสั่งสอนให้คิดถึงเรื่องการกลับใจใหม่ในวันหน้า แต่ต้องเชื่อในวันนี้

ฮีบรู 4:7 “ดังนั้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้อีกวันหนึ่งคือ “วันนี้” ตามที่พระองค์ได้ตรัสทาง ดาวิดในเวลาต่อมานาน ในข้อพระคัมภีร์ที่อ้างมาข้างบนแล้วว่า วันนี้ถ้าท่านทั้ง หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านดื้อรั้น”

พวกเราไม่มีใครรู้ว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ในชีวิตนี้อีกเท่าไหร่ หรือสถานการณ์ความตายของเราจะเป็นเช่นไร เราอาจจะตายในทันใด อย่างไม่ทันคาดคิด ที่จะสกัดกั้นโอกาสกลับใจใหม่ก่อนจะตาย ตัวเลือกที่เหมาะสมทางเดียวคือ การกลับใจและเชื่อในพระเยซูคริสต์วันนี้

2โครินธ์ 6:2 “เพราะพระองค์ตรัสว่า ในเวลาอันชอบเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้า นี่แน่ะ บัดนี้เป็นเวลาอันชอบ นี่แน่ะ บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด”
Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการกลับใจเชื่อก่อนจะตาย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries