settings icon
share icon
คำถาม

วันเพ็นเทคอสต์คือวันอะไร?

คำตอบ


"เพ็นเทคอสต์" มีความหมายทั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เพ็นเทคอสต์จริงๆ แล้วเป็นชื่อภาษากรีกของเทศกาลซึ่งเป็นที่รู้จักกันในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมว่าเป็นเทศกาลสัปดาห์ (เลวีนิติ 23:15; เฉลยธรรมบัญญัติ 16:9) คำในภาษากรีกหมายถึง "ห้าสิบ" และอ้างอิงถึงห้าสิบวันที่ผ่านไปนับตั้งแต่การยื่นถวายบูชาของเทศกาลปัสกา เทศกาลสัปดาห์เฉลิมฉลองการสิ้นสุดของการเก็บเกี่ยวข้าว อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการใช้ในพระธรรมโยเอลและพระธรรมกิจการ มองย้อนกลับไปที่การทำนายของโยเอล (โยเอล 2:28-32) และส่งต่อพระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคำกล่าวสุดท้ายของพระคริสต์บนโลกก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ (กิจการ 1:8) วันเพ็นเทคอสต์เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นของคริสจักรยุคแรก

เหตุการณ์ที่มีการอ้างมาจากพระคัมภีร์ที่เกิดขึ้นจริงในวันเพ็นเทคอสต์คือกิจการ 2:1-3 วันเพ็นเทคอสต์คือการระลึกถึงพระกายาหารมื้อสุดท้าย ในทั้งสองกรณีนี้เหล่าสาวกอยู่ด้วยกันในบ้านเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญ ที่โต๊ะอาหารมื้อสุดท้ายเหล่าสาวกเป็นพยานถึงจุดจบของพันธกิจของพระเมสสิยาห์ในโลกนี้ พระองค์ทรงขอให้พวกเขาระลึกถึงพระองค์หลังจากการตายของพระองค์จนกระทั่งพระองค์จะเสด็จกลับมา ในวันเพ็นเทคอสต์เหล่าสาวกเป็นพยานการเกิดของคริสตจักรในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ถึงการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคน ดังนั้นฉากของเหล่าสาวกในห้องในวันเพ็นเทคอสต์จึงเชื่อมโยงกับการเริ่มต้นของการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักรพร้อมกับบทสรุปของพันธกิจทางโลกของพระคริสต์ในห้องชั้นบนก่อนการถูกตรึงที่กางเขน

คำอธิบายของไฟและลมที่กล่าวถึงในวันเพ็นเทคอสต์ มีผลกระทบตลอดทั้งกับพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ เสียงของลมในวันเพ็นเทคอสต์คือ "การเร่ง" และ "ความทรงพลัง" พระคัมภีร์อ้างถึงพลังแห่งลม (เป็นการเข้าใจอยู่เสมอว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของพระเจ้า) พระธรรมอพยพ บทที่ 10:13, สดุดี 18:42 และอิสยาห์ 11:15 ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและพระธรรมมัทธิว บทที่ 14:23-32 ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ข้อพระธรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น สิ่งสำคัญยิ่งกว่าการที่ลมคือพลังคือลมเป็นดั่งชีวิต ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม (โยบ 12:10) และเหมือนกับพระวิญญาณในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ (ยอห์น 3:8) เหมือนกับอย่างแรกที่อาดัมได้รับลมหายใจแห่งชีวิต (ปฐมกาล 2:7) ฉะนั้นอย่างที่สองของอาดัม พระเยซูนำมาซึ่งลมหายใจแห่งชีวิตฝ่ายวิญญาณ ความคิดเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายวิญญาณที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือความแน่นอนในลมแห่งวันเพ็นเทคอสต์

ไฟนั้นเกี่ยวข้องกับพระคัภมีร์พันธสัญญาเดิมกับการทรงสถิตของพระเจ้า (อพยพ 3:2;13:21-22;24:17, อิสยาห์ 10:17) และด้วยกันกับความบริสุทธิ์ของพระองค์ (สดุดี 97:3, มาลาคี 3:2) เช่นเดียวกับพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ไฟเกี่ยวข้องกับการทรงสถิตของพระเจ้า (ฮีบรู 12:29) และความบริสุทธิ์ที่พระองค์นำเข้ามาในชีวิตของมนุษย์ (วิวรณ์ 3:18) การทรงสถิตอยู่ของพระเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นสื่อถึงภาษาของเปลวไฟในวันเพ็นเทคอสต์ แท้จริงไฟนั้นเปรียบเสมือนพระเยซูคริสต์เอง (วิวรณ์ 1:4,19:12) การเชื่อมโยงโดยธรรมชาตินี้เป็นของขวัญ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันเพ็นเทคอสต์ เป็นผู้ที่จะสั่งสอนสาวกในทางของพระคริสต์ (ยอห์น 16:14)

อีกแง่มุมหนึ่งของวันเพ็นเทคอสต์คือการพูดภาษาแปลกๆ อย่างน่าอัศจรรยเป็นภาษาต่างประเทศซึ่งทำให้ผู้คนจากกลุ่มภาษาต่างๆ สามารถเข้าใจข้อความของอัครทูตได้ นอกจากนี้การเทศนาของเปโตรต่อผู้ฟังชาวยิวที่ชัดเจนและแหลมคม ผลของคำเทศนานั้นทรงพลังขณะที่ผู้ฟังถูก "แปลบปลาบใจ" (กิจการ 2:37) และเปโตรแนะนำให้ "กลับใจใหม่และรับบัพติศมา" (กิจการ 2:38) และในคำเทศนานั้นทำให้คนประมาณสามพันคนตัดสินใจติดตามพระเยซู การหักของขนมปังและการอธิษฐาน สัญลักษณ์ไม้กางเขนและสิ่งมหัศจรรย์ และชุมชนที่เกิดขึ้นตามความต้องการของทุกคน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

วันเพ็นเทคอสต์คือวันอะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries