settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนได้รับการสาปแช่งได้ไหม พระเจ้าจะทรงยอมให้ผู้เชื่อถูกสาปแช่งหรือไม่?

คำตอบ


สุภาษิต 26:2 “คำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะ เช่นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผไปมาและ นกนางแอ่นที่กำลังบิน”

นี่หมายความว่าคำสาปโง่เขลาไม่มีผล พระเจ้าไม่ทรงอนุญาตให้บุตรของพระองค์ถูกสาปแช่ง พระเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุด ไม่มีใครมีอำนาจที่จะสาปแช่งคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะให้ได้รับพระพร พระเจ้าเป็นเพียงผูเดียวที่สามารถที่จะพิพากษาลงโทษได้ "เวทมนต์คาถา" ในพระคัมภีร์บรรยายในเชิงลบเสมอ

พระราชบัญญัติ18:10-11 “อย่าให้มีคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชาย หรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟ อย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนาย เป็นหมอดู เป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์ หรือเป็นนักวิทยาคม เป็นหมอผี เป็นคนทรง เป็นพ่อมด แม่มด หรือเป็นหมอพราย”

นี่นับรวมจำนวนผู้ที่ทำเวทมนต์คาถากับบรรดาผู้ที่กระทำการอื่น ๆ อัน "เป็นที่น่ารังเกียจต่อพระเจ้า" เช่นการถวายเด็กเป็นเครื่องบูชา คาถา วิชาหมอผี การทำนายโชคชะตา การเข้าทรงวิญญาณผู้ตาย (ปรึกษากับผู้ตาย)

มีคาห์ 5:12 “เราจะกำจัดวิทยาคมให้หมดไปจาก มือของเจ้า เจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไป”

นี้กล่าวว่าพระเจ้าจะทรงทำลายเวทมนต์และบรรดาผู้ที่ใช้เวทมนต์ วิวรณ์บทที่ 18 อธิบายวทมนต์คาถาเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง ที่จะนำมาใช้โดยผู้ต่อต้านพระคริสต์ และ "มหานครบาบิโลน"

วิวรณ์ 18:21-24 “แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มาก ก็ได้ยกหินก้อนหนึ่งเหมือนหินโม่ใหญ่ทุ่มลงไปในทะเลแล้วว่า “บาบิโลนมหานครนั้นจะถูกทุ่มลงโดยแรงอย่างนี้แหละ และจะไม่มีใครเห็นนครนั้นอีกต่อไปเลย และจะไม่มีใครได้ยินเสียงนักดีดพิณ นักเล่นมโหรี นักเป่าขลุ่ย และนักเป่าแตรในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อไป และจะไม่มีใครได้ยินเสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่าง อีกต่อไป และจะไม่มีใครได้ยินเสียงเจ้าบ่าวเจ้าสาวในเจ้าอีกต่อไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้าของเจ้าได้เป็นคนใหญ่โตแห่งแผ่นดินโลกแล้ว และวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลง และในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของผู้เผยพระวจนะและพวกธรรมิกชน และบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก”

มัทธิว 24:24 “ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ และผู้ทำนายเทียมเท็จหลายคนเกิดขึ้น ทำหมายสำคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ล่อลวงแม้ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้หลง ถ้าเป็นได้”

แม้ว่าการหลอกลวงในยุคสุดท้ายจะยิ่งใหญ่จนคนที่ได้รับเลือกจะถูกหลอกลวง ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงปกป้องเรา พระเจ้าจะทรงทำลายมารซาตานและทุกคนที่ปฏิบัติตามพวกมันทั้งสิ้น (วิวรณ์บทที่ 19-20) คริสเตียนได้เกิดใหม่อีกครั้งในฐานะเป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์ และเราอยู่ต่อพระพักตร์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ทรงประทับอยู่ภายในตัวเรา และเราอยู่ภายใต้การปกป้องนั้นอยู่

2โครินธ์ 5:17 “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”

โรม 8:11”ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย”

เราไม่จำเป็นต้องกังวลว่าใครก็ตามจะมาทำเวทมนต์คาถาชั่วร้ายใส่เรา ผู้ทำพิธีไสยศาสตร์ มนต์คาถา พ่อมดหมอผี และคำสาปแช่งไม่มีอำนาจเหนือเราเพราะพวกมันมาจากซาตาน

ยอห์น 4:4 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

พระเจ้าได้ทรงชัยชนะมันแล้ว และเราได้รับอิสระที่จะนมัสการพระเจ้าโดยไม่ต้องกลัว (ยอห์น 8:36) "พระเจ้าทรงเป็นโคมสว่างและเป็นความรอดของข้า- ข้าจะกลัวใครเล่า?

เพลงสดุดี 27:1 “ของดาวิด พระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลัวผู้ใดเล่า พระเจ้าทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็ง แห่งชีวิตข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนได้รับการสาปแช่งได้ไหม พระเจ้าจะทรงยอมให้ผู้เชื่อถูกสาปแช่งหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries