settings icon
share icon
คำถาม

ทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกเปรียบเทียบกับทฤษฎีวิวัฒนาการมีอิทธิพลต่อการมองโลกของผู้หนึ่งอย่างไร?

คำตอบ


กุญแจสำคัญของความแตกต่างระหว่างทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกหรือทฤษฎีวิวัฒนาการนั้นลงไปสู่ความแน่นอนเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าเรารู้ คิดดูว่า ถ้าประสาทสัมผัสทั้งห้าของเราสมองของเราเป็นเพียงแค่สิ่งที่ความบังเอิญผลิตออกมาและเป็นวิวัฒนาการที่ไร้จุดมุ่งหมาย เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่ามันกำลังให้ข้อมูลที่พึ่งพาได้แก่เรา สิ่งที่ตาและสมองของฉันรับรู้ว่าเป็น “สีแดง” อาจจะฉันรับรู้โดยตาและสมองของเป็น “สีน้ำเงิน” แต่คุณเรียกมันว่า “สีแดง” เพราะว่าคุณถูกสอนมาแบบนั้น (ตัวสีเองแท้จริงแล้วจะไม่เปลี่ยน ในเมื่อมันประกอบด้วยความถี่ที่แน่นอนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า) เราไม่มีทางรู้แน่นอนว่าเรากำลังกล่าวถึงสิ่งเดียวกัน

หรือสมมุติว่าคุณเห็นก้อนหินที่ดูเหมือนว่ามีการแกะสลักอยู่ซึ่งอ่านว่า “ชิคาโก้ 50 ไมล์” ในตอนนี้สมมุติดเช่นเดียวกันว่ารอแกะสลักนั้นไม่ได้เป็นอะไรไปนอกจากการกัดเซาะโดยบังเญจากลมและฝนแล้วปรากฎว่าอ่านออกเป็นข้อความนี้ คุณสามารถมีความมั่นใจจริงว่าชิคาโก้นั้นอยู่ไกลออกไป 50 ไมล์หรือ

แต่ถ้าคุณรู้ว่าตาและสมมอที่ปรกติทุกชุดถูกออกแบบมาให้รับรู้ความถี่ที่แน่นอนของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าว่าเป็น “สีแดง” ฉะนั้นคุณจะมีความมั่นใจในการรู้ว่าสิ่งที่ฉันเห็นเป็นสีแดงคือสิ่งที่คุณเห็นเป็นสีแดง แล้ะถ้าคุณรู้ว่ามนุษย์คนหนึ่งตั้งใจที่จะวัดระยะทาง 50 ไมล์จากชิคาโก้และวางหลักหมุดไว้เพื่อระบุสิ่งนั้น ฉะนั้นคุณจะมีความมั่นใจว่าหลักหมุดนั้นกำลังให้ข้อมูลที่แม่นยำแก่คุณ

ความแตกต่างอีกอย่างหนึ่งคือการที่ทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกเปรียบเทียบกับทฤษฎีวิวัฒนาการมีอิทธิพลต่อการมองโลกของผู้หนึ่งคือขอบเขตของจริยธรรม ถ้าเราเป็นเพียงแค่ผลผลิตของความบังเอิญและเป็นวิวัฒนาการที่ไร้จุดมุ่งหมาย อะไรคือความถูกต้องแม่นยำของคำว่า “ดี” “ชั่ว” คืออะไร “ความดี” ที่เปรียบเทียบกับอะไร “ความชั่ว” ที่เปรียบเทียบกับอะไร แน่นอนว่าถ้าไม่มีไม้วัด (ยกตัวอย่างเช่นธรรมชาติของพระเจ้า) เราไม่มีหลักฐานในการกล่าวว่าอะไรดีหรือชั่ว แต่เป็นเพียงแค่ความคิดเห็น ซึ่งจริงๆ แล้วไม่มีน้ำหนักในการตัดสินว่าฉันมีการกระทำอย่างไรหรือฉันตัดสินการกระทำของผู้อื่นอย่างไรแม่ชีเทเรซาและโจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) (ผู้นำของสหภาพโซเวียต ตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 1920 ถึง ค.ศ. 1953) ทำการตัดสินใจที่แตกต่างกันในโลกเช่นนี้ ไม่มีคำตอบต่อคำถามท้ายที่สุดคือ “ใครที่เป็นคนบอก” เมื่อเป็นการกำหนดสิ่งถูกหรือสิ่งผิด และในขณะที่ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้าและผู้ที่เชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการแน่นอนว่าสามารถที่จะนำชีวิตในด้านจริยธรรมได้คือถ้าพวกเขาเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงในความเชื่อของพวกเขาพวกเขาจะไม่มีเหตุผลที่จะหรือพวกเขาจะไม่มีหลักฐานในการตัดสินการกระทำของผู้ที่พวกเขากำหนดว่าได้ทำสิ่งที่ “ผิด”

แต่ถ้ามีพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราตามพระฉายของพระองค์ ฉะนั้นเราก็ไม่ได้ถูกสร้างมาด้วยแง่ของสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด เรายังมีคำตอบต่อ “ใครที่เป็นคนบอก” ความดีคือสิ่งที่เข้ากันกับพระลักษณะของพระเจ้า และความชั่วคือสิ่งที่ไม่เข้ากับพระลักษณะของพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทฤษฎีพระเจ้าสร้างโลกเปรียบเทียบกับทฤษฎีวิวัฒนาการมีอิทธิพลต่อการมองโลกของผู้หนึ่งอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries