settings icon
share icon
คำถาม

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับดาราศาสตร์เรื่องการดำรงอยู่ของพระเจ้าคืออะไร ?

คำตอบ


ข้อถกเถียงเกี่ยวกับดาราศาสตร์พยายามที่จะพิสูจน์การดำรงอยู่ของพระเจ้าโดยการสังเกตโลกรอบตัวเรา (จักรวาล)

มันเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เป็นจริงชัดเจนที่สุด: สิ่งของต่างๆ ที่ดำรงอยู่แล้วมันเป็นที่ถกเถียงกันว่า สาเหตุของการดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นสิ่งของ "แบบ ลองมายกตัวอย่างง่ายๆ ต้นไม้ทั้งหลาย ต้นไม้ทั้งหมดเริ่มมีชีวิตอยู่ในบางจุด (เพราะพวกมันไม่ได้มีชีวิตอยู่ตลอดเสมอ) ต้นไม้แต่ละต้นมีกำเนิดจากเมล็ด ( "สาเหตุ" ของต้นไม้) แต่เมล็ดทุกอันมีจุดกำเนิด ( "สาเหตุ") ในต้นไม้อื่นไม่สามารถมีลำดับชุดต้นไม้อันไม่จำกัดของต้นไม้-เมล็ด-ต้นไม้-เมล็ด เพราะไม่มีชุดใดเป็นอนันต์--มันไม่สามารถดำรงต่อไปตลอดทุกชุดมีขีดจำกัด (จำนวนจำกัด ) โดยความหมายไม่มีสิ่งใดเหมือนเป็นจำนวนอนันต์ เพราะแม้แต่จำนวนลำดับชุดก็มีจำนวนจำกัด (แม้ว่าคุณจะสามารถเพิ่มมากขึ้นอีก คุณจะมีจำนวนจำกัดเสมอ) หากมีจุดสิ้นสุด มันก็ไม่ใช่ไม่มีที่สิ้นสุดแท้จริง ทุกชุดมีตอนปลายสองอัน--ที่สิ้นสุดและที่จุดกำเนิด (ลองจินตนาการถึงแท่งไม้ที่มีปลายอันเดียว) แต่ถ้าไม่มีสาเหตุแรก สาเหตุที่ตามเป็นลูกโซ่จะไม่ได้เริ่มต้น ดังนั้น จึงมีอย่างน้อยจุดกำเนิด เป็นสาเหตุแรก--หนึ่งสาเหตุที่ไม่ได้มีจุดกำเนิด สาเหตุแรกนี้คือพระเจ้า

รูปแบบแนวตั้งยากสักหน่อยที่จะเข้าใจ แต่มันมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะไม่เพียง แต่มันแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าต้องทรงทำให้เกิด "สาเหตุเป็นห่วงลูกโซ่" ในตอนแรกเริ่มพระองค์ยังต้องทรงเป็นสาเหตุของสิ่งทั้หลายที่ดำรงอยู่ในขณะนี้ อีกครั้ง ที่เราจะเริ่มจากการสังเกตว่าสิ่งต่างๆ มีอยู่แล้ว ต่อไปขณะที่เรามักมีแนวโน้มที่จะคิดว่าการดำรงอยู่เป็นทรัพย์สินที่ซึ่งสิ่งต่างๆ จัดเรียงของ"ตัวเอง" --ซึ่งทันทีบางสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น สิ่งที่ดำรงอยู่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันเป็น---นี่ไม่ใช่ประเด็น จงพิจารณารูปสามเหลี่ยม เราสามารถนิยามธรรมชาติของรูปสามเหลี่ยมว่า "แผ่นพื้นที่แบนราบที่เกิดจากการเชื่อมต่อจุดสามจุดด้วยเส้นตรง โดยที่ทั้งสามจุดนั้นไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน" สังเกตดูสิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำนิยามนี้: การดำรงอยู่

คำนิยามของรูปสามเหลี่ยมนี้จะถือเป็นจริง แม้ว่าจะไม่มีรูปสามเหลี่ยมทั้งหลายอยู่เลยก็ตามดังนั้น ธรรมชาติของรูปสามเหลี่ยม--สิ่งที่มันเป็น-ไม่ได้รับประกันว่ามันมีอยู่ (เช่นสัตว์ชนิดหนึ่งในเทพนิยาย---เรารู้ว่าพวกมันเป็นอะไร แต่นั่นไม่ได้ทำให้พวกมันดำรงอยู่) เพราะมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติของรูปสามเหลี่ยมที่ดำรงอยู่ สามเหลี่ยมทั้งหลายจะต้องถูกสร้างให้ปรากฏอยู่โดยบางสิ่งอื่นที่มีอยู่แล้ว (บางคนต้องวาดสาม เหลี่ยมอันหนึ่งบนแผ่นกระดาษ) รูปสามเหลี่ยมเกิดจากสิ่งอื่น---ซึ่งยังต้องมีสาเหตุที่มา สิ่งนี้ไม่สามารถดำรงอยู่กับคุณตลอดไป (ไม่ใช่ลำดับชุดที่ไม่มีจุดจบ) ดังนั้น บางสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องถูกสร้างให้ดำรงอยู่ ก็ต้องดำรงอยู่เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งอื่นดำรงอยู่ได้

ตอนนี้ นำเอาตัวอย่างนี้ไปประยุกต์ใช้กับทุกสิ่งในจักรวาล มีสิ่งใดกำรงอยู่ในตัวของมันเองหรือไม่ ไม่มีเลย ดังนั้น ไม่เพียงแต่จักรวาลต้องมีสาเหตุแรกที่จะเริ่มมี; มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มันดำรงอยู่ในขณะนี้ สิ่งเดียวที่จะไม่ต้องถูกสร้างให้ดำรงอยู่ คือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติของมันเอง มันคือการดำรงอยู่ บางสิ่งนี้จะดำรงอยู่เสมอ ไม่มีสาเหตุที่มา ไม่มีไม่มีจุดเริ่มต้น ไม่มีขีดจำกัด อยู่นอกเหนือกาลเวล าและไม่มีที่สิ้นสุด บางสิ่งบางอย่างนั้นคือพระเจ้า!

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ข้อถกเถียงเกี่ยวกับดาราศาสตร์เรื่องการดำรงอยู่ของพระเจ้าคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries