settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร?

คำตอบ


ศาสนศาสตร์ร่วมสมัยโดยทั่วไปแล้วอธิบายได้ว่าเป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสนศาสตร์และแนวทางศาสนศาสตร์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งจนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมอย่างคร่าวๆตั้งแต่ศตวรรษที่ยี่สิบจนถึงปัจจุบัน หมวดหมู่หลักๆ ที่มักกล่าวถึงโดยศาสนศาสตร์ร่วมสมัยรวมถึงความเชื่อแบบมูลฐานนิยม นีโอออร์ทอดอกซ์ เพนเทคอสต์ อีวานเจลิคัล เสรีนิยมใหม่ หลังการสังคายนาวาติกันคาทอลิกครั้งที่สอง ศาสนศาสตร์อีสเทิร์นออร์โธดอกซ์ของศตวรรษที่ยี่สิบและขบวนการแคริสเมติก

นอกเหนือจากหมวดหมู่ที่กว้างเหล่านี้แล้วศาสนศาสตร์ร่วมสมัยยังเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพิเศษเฉพาะเช่นทางศาสนศาสตร์แห่งการปลดปล่อย ศาสนศาสตร์สตรีนิยมและศาสนศาสตร์ทางชาติพันธุ์ต่างๆ ด้วยลัทธิความเชื่อที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้อง นักวิชาการเพียงไม่กี่คนที่อ้างว่าทำหน้าที่เป็น "ผู้เชี่ยวชาญ" ในด้านศาสนศาสตร์ร่วมสมัย ในทางตรงกันข้ามแนวโน้มคือการมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยทางศาสนศาสตร์ร่วมสมัยอย่างน้อยหนึ่งสาขา

สาขาล่าสุดของศาสนศาสตร์ร่วมสมัยคือการศึกษาการเสวนาเกี่ยวกับความเชื่อและศาสนาต่างๆ ประวัติศาสตร์ของศาสนศาสตร์คริสเตียนถูกเปรียบเทียบกับโลกทัศน์ของระบบความเชื่อที่ไม่ใช่คริสเตียนเป็นพื้นฐานสำหรับการเสวนาระหว่างความเชื่อที่แตกต่างกัน การแสวงหาล่าสุดได้มุ่งเน้นไปที่ค่านิยมร่วมกันระหว่างความเชื่อของสองศาสนาหรือมากกว่านั้นเช่น "ความเชื่อแบบอับราฮัม" (ศาสนายิว ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม) หรือศาสนาตะวันออก (รวมถึงศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธและกลุ่มพลังของคริสเตียนเช่นคริสตจักรใต้ดินของจีน)

ศาสนศาสตร์ร่วมสมัยส่วนใหญ่เป็นทุนการศึกษาด้านวิชาการ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวถึงความท้าทายทางปัญญาที่เผชิญกับศาสนศาสตร์รวมถึงวิทยาศาสตร์ ปัญหาทางสังคมและการปฏิบัติทางศาสนา ในขณะที่นักศาสนศาสตร์ร่วมสมัยหลายคนได้รับมรดกของคริสเตียนร่วมกัน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับ ตามข้อเท็จจริงนักวิชาการที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหรือแม้กระทั่งนักวิชาการที่ถืออเทวนิยมจำนวนมากได้เข้ามาในวงการและกำลังสอนมุมมองของเขาเกี่ยวกับความเชื่อและความเชื่อในสังคมร่วมสมัย

สำหรับคริสเตียนที่เชื่อในพระคัมภีร์ ศาสนศาสตร์ร่วมสมัยมีความสำคัญเนื่องจากว่ามันตามร่องรอยการพัฒนาของความเชื่อในประวัติศาสตร์ช่วงล่าสุด อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงศาสนศาสตร์ร่วมสมัยมักจะแยกออกจากศาสนศาสตร์แบบคริสเตียนดั้งเดิมเมื่อประเมินความเชื่อในบริบทของขบวนการทางสังคมต่างๆหรือเปรียบเทียบกับระบบความเชื่ออื่นๆ โดยปกติแล้วการยึดมั่นในโลกทัศน์ตามพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นเป้าหมาย

ผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าพระวจนะของพระเจ้าสอนอะไรในหัวข้อสำคัญของวันนี้ สามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเครื่องมือทางศาสนศาสตร์ร่วมสมัยที่หลากหลายได้ อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์เองก็ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นมาตรฐานของความจริงสำหรับผู้เชื่อทั้งในปัจจุบันและตลอดไป (2 ทิโมธี 3:16-17)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์ร่วมสมัยคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries