settings icon
share icon
คำถาม

ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบคืออะไร?

คำตอบ


ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบคือการปฏิบัติที่เป็นอันตรายที่สุดของบุคคลใดที่ปรารถนาจะเดินตามพระคัมภีร์ ที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคริสตจักรที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเต็มไปด้วยคำสอนผิดพลาด นอกจากนี้กลุ่มต่างๆ มากมายชอบนำไปใช้ ซึ่งมีการเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์น้อยที่สุด ถ้าหากจะมี

ในทางปฏิบัติ ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบเบื้องต้นเน้นในการทำสมาธิ แต่ไม่ใช่การทำสมาธิที่เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์

โยชูวา 1:8 “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั้น ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้น ทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจำเริญ และเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดี”

ข้อพระคัมภีร์เช่นนี้แท้จริงตักเตือนให้เราระวังการฝึกทำสมาธิ สังเกตว่าสิ่งที่ต้องเน้นในการฝึกสมาธิคือ-พระวจนะของพระเจ้า ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบ---การทำสมาธิที่ตามความจริงขับเคลื่อนโดยไม่มุ่งเน้นอะไรเลย ผู้ฝึกปฏิบัติได้รับคำตักเตือนให้ทำจิตของเขา / ของเธอ ให้ว่างอย่างเต็มที่เพียงแค่นั้น ตามที่สมมุติ สิ่งนี้จะช่วยให้คนได้สัมผัสด้านจิตวิญญาณอย่างตื่นตัวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เราได้รับคำเตือนสอนในพระคัมภีร์ที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราเป็นเหมือนพระคริสต์ คือจะมีพระทัยพระองค์ การทำจิตใจให้ว่างเปล่าของเราตรงกันข้ามกับการเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกตัวว่าเคลื่อนไหว

ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบยังหนุนใจผู้นั้นให้ติดตามแสวงหาประสบการณ์ลี้ลับกับพระเจ้า ความเชื่อเรื่องลี้ลับเป็นการเชื่อว่าความรู้ของพระเจ้า ความจริงฝ่ายจิตวิญญาณ และความจริงขั้นสูงสุด สามารถได้รับผ่านประสบการณ์ส่วนบุคคล การเน้นความรู้โดยประสบการณ์นี้กัดกร่อนสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์รารู้จักพระเจ้าตามพระวจนะของพระองค์

2 ทิโมธี3:16-17 “พระคัมภีร์ ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในทางธรรม เพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่าง”

พระวจนะของพระเจ้าครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าพระเจ้าทรงเพิ่มคำสอนหรือความจริงในพระวจนะของพระองค์ผ่านประสบการณ์ลี้ลับ แต่ ความเชื่อของเราและสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่บนพื้นฐานของความจริง

เว็บไซต์สำหรับศูนย์แห่ง ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบ สรุปได้ดีว่า "เรามาจากภูมิหลังทางโลกและทางศาสนาที่แตกต่างหลากหลายกัน และเราแต่ละคนพยายามที่จะช่วยกันฟันฝ่าเดินทางต่อไปโดยการฝึกจิตวิญญาณและการศึกษาประเพณีทางจิตวิญญาณที่สำคัญๆ ของโลก “เราต้องการที่จะเข้าใกล้ชิดกับพระวิญญาณที่ทรงรัก ที่ทรงอยู่กระจายทั่วสรรพสิ่งทรงสร้าง แล ดลใจเราให้สงสารสิ่งมีชีวิตทั้งหมด" แน่นอนไม่มีอะไรตามพระคัมภีร์เกี่ยวกับเป้าหมายดังกล่าว การศึกษา "ประเพณีทางจิตวิญญาณ" ของโลกนี้ คือการฝึกฝนที่ไร้ประโยชน์เพราะประเพณีทางจิตวิญญาณนอกเหนือจากการที่ได้ยกสรรเสริญพระคริสต์ถือเป็นเรื่องเท็จ วิธีเดียวที่จะเข้าใกล้ชิดกับพระเจ้าคือโดยเดินตามทางที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วคือ-พระเยซูคริสต์และพระวจนะ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความเชื่อเรื่องภาวะจิตสงบคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries