settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนมีสิทธิอำนาจในการสั่งทูตสวรรค์หรือไม่ ?

คำตอบ


ทุกวันนี้คนเราหลงใหลแนวคิดและการศึกษาเรื่องทูตสวรรค์ ที่เรียกชื่อว่า การศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์ ทูตสวรรค์ถูกให้ภาพแทนทุกอย่าง จากเครื่องประดับและของตกแต่งคริสตมาสไปถึงภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ คริสเตียนหลายคนยังเชื่อว่าพวกเขามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งให้ทูตสวรรค์ทำตามคำสั่งของพวกเขา ในขณะที่คนอื่นๆ เชื่อว่าพวกเขาสามารถสั่งทูตสวรรค์ได้ (แม้แต่พวกมาร) ในพระนามของพระเยซู

ไม่มีตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่มนุษย์สามารถออกคำสั่งทูตสวรรค์ได้ ทั้งในนามของตัวเองหรือในพระนามของพระเยซู ไม่มีพระคัมภีร์สักตอนที่มนุษย์สามารถควบคุมการทำงานของทูตสวรรค์ได้ เรารู้แน่ว่าพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูง เพราะว่าพระเยซูต้องทำให้พระองค์เอง “ ต่ำกว่าทูตสวรรค์ทั้งปวง” เพื่อที่จะทรงบังเกิดมาและรับทุกข์แทนมนุษย์

ฮีบรู 2:7-9 “พระองค์ทรงทำให้ท่านต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่ง และพระองค์ทรงประทานพระสิริและพระเกียรติให้แก่ท่าน พระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ภายใต้เท้าของท่าน ในการซึ่งพระองค์ทรงมอบสิ่งทั้งปวงให้อยู่ใต้อำนาจของท่านนั้น ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่อยู่ใต้อำนาจของท่าน ความจริงนั้น ขณะนี้เรายังไม่เห็นว่าทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของท่าน แต่เราก็เห็นพระเยซู ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทำให้ต่ำกว่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งนั้น ทรงได้รับพระสิริและพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทั้งนี้โดยพระคุณของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุคน”

เพลงสดุดี 8:4 “มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรของมนุษย์เป็นใครเล่า ซึ่งพระองค์ทรงเยี่ยมเขา”

คำสอนที่ว่าผู้เชื่อสามารถควบคุมทูตสวรรค์ได้นั้นเป็นเท็จ หลักการในพระคัมภีร์ต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าทูตสวรรค์ไม่เชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์:

โมเสสได้พูดถึงเมื่อบุตรหลานอิสราเอล “ ร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์ทรงสดับเสียงของเราและได้ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่ง และนำเราออกจากอียิปต์” (กันดารวิถี 20.16) ชนชาติอิสราเอลไม่ได้สั่งทูตสวรรค์ให้มาหาพวกเขา พวกเขาร้องอุทธรณ์ต่อพระเจ้า ภายใต้พระบัญชาของพระองค์ที่ทูตสวรรค์มารับใช้

ชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกปฏิเสธที่จะโค้งคำนับต่อรูปปั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์

ดาเนียล 3:17-18 “ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระบาทผู้ซึ่งพวกข้าพระบาท ปรนนิบัติ พอพระทัยจะช่วยกู้พวกข้าพระบาทให้พ้นจากเตาที่ไฟลุกอยู่ ข้าแต่พระราชา พระองค์ก็จะทรงช่วยกู้พวกข้าพระบาท ให้พ้นพระหัตถ์ของฝ่าพระบาท ถึงแม้ไม่เป็นเช่นนั้น ข้าแต่พระราชา ขอฝ่าพระบาททรงทราบว่าพวกข้าพระบาทก็ไม่ปรนนิบัติ พระของฝ่าพระบาท หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งฝ่าพระบาทได้ทรงตั้งขึ้น”

พระเจ้าโดยพระเมตตาของพระองค์ “ได้ทรงส่งทูตสวรรค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์!”

ดาเนียล 3:28 “เนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่า “สาธุการแด่พระเจ้าของชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก ผู้ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยกู้ผู้รับใช้ของพระองค์ ผู้ที่วางใจในพระองค์ กระทำให้พระบัญชาของพระราชาเหลวไป และยอมพลีร่างกายของเขาเสียดีกว่าที่จะ ปรนนิบัติและนมัสการพระอื่น นอกจากพระเจ้าของเขาเอง”

ชาวฮีบรูทั้งสามคนไม่ได้เรียกทูตของพระเจ้ามาหาตน พระเจ้าทรงส่งเขาไป ต่อมาภายหลัง พระเจ้า "ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์ไป" เพื่อปลดปล่อยดาเนียลจากปากสิงโตในถ้ำของพวกมัน

ดาเนียล 6:22 “พระเจ้าของข้าพระบาททรงใช้ ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงห์ไว้ มันมิได้ทำอันตรายแก่ข้าพระบาท เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า ข้าพระบาทไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าแต่พระราชา ข้าพระบาทมิได้กระทำผิดประการใดต่อ พระพักตร์ฝ่าพระบาทด้วย”

คริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มได้อธิษฐานเพื่อเปโตรเมื่อท่านถูกคุมขังอยู่ในคุก

กิจการ 12:5 “เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานพระเจ้าเพื่อเปโตรด้วยใจร้อนรน”

เมื่อเปโตรถูกปล่อยเป็นอิสระ ท่านได้กล่าวเป็นพยาน

กิจการ 12:11 “ครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่า “เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ารู้แน่ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้า ให้พ้นจากอำนาจของเฮโรด และพ้นจากการมุ่งร้ายของพวกยิว”

พวกคริสเตียนที่กำลังอธิษฐานเผื่อเปโตรประหลาดใจมาก จนเมื่อท่านมาถึงประตูของพวกเขานั้น พวกเขาเกือบจะไม่ยอมให้พระองค์เสด็จเข้ามาข้างใน แน่นอน พวกเขาไม่ได้ออกคำสั่งให้ทูตสวรรค์องค์ใดมาช่วยท่าน

ทูตสวรรค์ถูกเรียกว่า “ทูตสวรรค์บริสุทธิ์” ผู้ทำตามพระบัญชาของพระองค์ ไม่ใช่ของเรา

มัทธิว 25:31 “เมื่อบุตรมนุษย์ทรงพระสิริเสด็จมากับทั้งหมู่ทูตสวรรค์ เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์”

วิวรณ์ 14:10 “ผู้นั้นจักต้องดื่มเหล้าองุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้า ซึ่งไม่ได้ระคนกับสิ่งใด ที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกำมะถัน ต่อหน้าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายและต่อพระพักตร์พระเมษโปดก” Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนมีสิทธิอำนาจในการสั่งทูตสวรรค์หรือไม่ ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries