settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรจะมีมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างไร?

คำตอบ


เป็นสิ่งน่าสนใจที่จะสังเกตว่าวลีที่ว่า "การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ" กำลังมาแทนที่วลี "ภาวะโลกร้อน" เป็นวลีที่ใช้แพร่หลายสำหรับสิ่งแวดล้อมนิยม นักวิทยาศาสตร์หรือนักภูมิอากาศวิทยาแน่ใจว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นแรกเริ่มคือการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งกำลังมีอิทธิพลต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่พวกเขาไม่แน่ใจคือความแน่นอนว่าอิทธิพลนั้นคืออะไร สองสามศตวรรษที่ผ่านมา "ทฤษฎีโลกเย็น" เป็นที่กลัวกัน ด้วยคำเตือนของยุคน้ำแข็งยุคใหม่เป็นวิธีการขู่ขั้นแรก ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักภูมิอากาศวิทยาทุกวันนี้ส่วนมากเชื่อว่าภาวะโลกร้อนเป็นความเสี่ยงอันดับต้นๆ ความไม่แน่นอนนั้นนำให้ "การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ" ถูกใช้เป็นการเตือนที่เฉพาะเจาะจงน้อยลงกว่าเดิม โดยพื้นฐานแล้วข้อความของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศคือก๊าซเรือนกระจกกำลังทำลายสิ่งแวดล้อมและในขณะที่เราไม่แน่ใจว่าผลกระทยจะเป็นยังไงแต่เรารู้ว่าจะไม่ดีแน่นอน

นักภูมิอากาศวิทยา นักนิเวศวิทยา นักภูมิศาสตร์ ฯลฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ในการยอมรับว่าโลกได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศที่สำคัญมาก่อนในอดีต ทั้งๆ ที่ความจริงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เกิดขึ้นโดยกิจกรรมที่มนุษย์กระทำ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันนี้หลายคนถูกโน้มน้าวว่ากิจกรรมที่มนุษย์กระทำเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ทำไมหรือ ดูเหมือนว่าจะมีแรงจูงใจสำคัญสามประการ

ประการแรกบางคนเชื่ออย่างจริงจังและเชื่ออย่างเต็มที่ว่าก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ พวกเขาตรวจสอบข้อมูลอย่างยุติธรรมและพบคำตอบ ประการที่สองบางคนยึดแนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศด้วยสิ่งที่เกือบจะเป็นศาสนาที่ศรัทธาอย่างแรงกล้า หลายคนภายในขบวนการสิ่งแวดล้อมนิยมหมกมุ่นอยู่กับการปกป้อง "พระแม่ธรณี" จนพวกเขาจะใช้การโต้แย้งใดๆ ก็ตามที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะมีความลำเอียงและไม่สมดุลมากแค่ไหนก็ตาม ประการที่สามบางคนส่งเสริมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศว่าเป็นความสามารถทางด้านสติปัญญาเพื่อที่จะรับเงิน ผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศบางคนที่ออกกฎหมายคือผู้ที่ยืนหยัดที่จะรับเงินมากที่สุดสำหรับกฎหมายและเทคโนโลยี "สีเขียว" ก่อนที่แนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศจะเป็นที่ยอมรับ แนวคิดนี้ควรจะเป็นที่รู้กันว่าไม่ใช่ทุกคนที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศที่ทำอะไรมากจากการรับทราบพื้นฐานและมีแรงจูงใจที่บริสุทธิ์

ฉะนั้นคริสเตียนควรจะมองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างไร เราต้องมองว่าน่าสงสัยและอันตรายแต่ในทางเดียวกันด้วยความยุติธรรมและด้วยความเคารพ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าคริสเตียนควรจะมองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศตามแบบของพระคัมภีร์ พระคัมภีร์กล่าวอะไรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศ ไม่ค่อยได้กล่าวอะไรเท่าไร เป็นไปได้ว่าสิ่งที่ใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศจะเป็นภัยพิบัติในยุคสุดท้ายที่ได้พยากรณ์ไว้ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 6 – 18 แต่ผู้พยากรณ์เหล่านี้ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับก๊าซเรือนกระจก แต่จะเป็นผลของความโกรธเคืองของพระเจ้ามากกว่าที่เทความยุติธรรมออกมาเหนือโลกที่มีความชั่วร้ายที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกันคริสเตียนต้องจำไว้ว่าพระเจ้าทรงควบคุมอยู่และโลกนี้ไม่ใช่บ้านของเรา วันหนึ่งพระเจ้าจะลบจักรวาลในปัจจุบันนี้ออกไป (2 เปโตร 3:7 – 12) และแทนที่ด้วยสวรรค์ใหม่และโลกใหม่ (วิวรณ์ 21 – 22) จะต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนในการ "รักษา" โลกที่ในที่สุดพระเจ้าทำลายอย่างไร้ร่องรอยและแทนที่ด้วยโลกที่น่ามหัศจรรย์และดีเยี่ยมที่โลกปัจจุบันไม่มีความสำคัญเท่า

มีอะไรมีอะไรผิดปรกติสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ ไม่มีเลย การพยายามลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ อาจจะเป็นสิ่งที่ดี แผงโซล่าเซลล์ กังหันลมและแหล่งหลังงานที่สามารถที่จะนำมาใช้ใหม่ได้คุ้มค่ากับการติดตามหรือไม่ แน่นอน สิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดตามของพระเยซูคริสต์ควรจะมุ่งเน้นหรือไม่ ไม่เลย ในฐานะคริสเตียนสิ่งที่เราต้องมุ่งเน้นคือการประกาศข่าวประเสริฐที่แท้จริง ข้อความที่มีอำนาจที่จะช่วยให้จิตวิญญาณรอดได้

การรักษาโลกไว้ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราหรือความรับผิดชอบของเรา การเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอาจจะเป็นความจริงหรืออาจะไม่ได้เป็นความจริงและอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ได้เกิดขึ้นโดยการกระทำของมนุษย์ สิ่งที่เราสามารถจะรู้ได้แน่นอนคือว่าพระเจ้านั้นแสนดีและมีอำนาจสูงสุดฉะนั้นโลกนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของเราตราบเท่าที่พระเจ้ามีความปรารถนาที่จะให้เป็น สดุดี 46:2 – 3 "ฉะนั้นเราจะไม่กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะโคลงเคลงลงสู่สะดือทะเล แม้ว่าน้ำทะเลคึกคะนอง และฟองฟู แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอลวนนั้น"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรจะมีมุมมองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพภูมิอากาศอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries