settings icon
share icon
คำถาม

ศาสนศาสตร์คริสเตียนคืออะไร?

คำตอบ


คำว่าศาสนศาสตร์มาจากสองคำในภาษากรีกซึ่งหมายถึง "พระเจ้า" และ "คำ" รวมเข้าด้วยกันคำว่า "ศาสนศาสตร์" หมายถึง "การศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้า" ศาสนศาสตร์คริสเตียนเป็นการศึกษาว่าพระคัมภีร์สอนอะไรและคริสเตียนเชื่ออะไร ผู้เชื่อหลายคนปฏิบัติต่อศาสนศาสตร์คริสเตียนว่าเป็นสิ่งที่แบ่งแยก เป็นสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยง แท้จริงแล้วศาสนศาสตร์คริสเตียนต้องเป็นการรวมเป็นหนึ่ง พระคำของพระเจ้าสอนความจริงและเราต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเบื้องหลังความจริงนั้น ใช่ มีความเห็นที่แตกต่างกันและการโต้เถียงกันในศาสนศาสตร์คริสเตียน ใช่ มีความเป็นอิสระที่จะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญของศาสนศาสตร์คริสเตียน ในเวลาเดียวกันมีหลายสิ่งที่คริสเตียนจะต้องเป็นหนึ่งเหนือ ศาสนศาสตร์คริสเตียนที่มีพื้นฐานทางด้านพระคัมภีร์จะทำให้เราเข้าใจพระเจ้า ความรอดและภารกิจของเราในโลกนี้มากขึ้น

สำหรับบางคนคำว่า "นักศาสนศาสตร์" ทำให้เกิดภาพของกลุ่มชายแก่ที่เอาใจใส่ชุดหนังสือต้นฉบับโบราณที่เปื้อนฝุ่นในห้องที่ไฟสลัวๆ ซึ่งกำลังศึกษาสิ่งที่ถูกเอาออกไปจากชีวิตจริง ไม่มีสิ่งใดที่จะออกห่างไกลไปจากความจริง พระธรรม 2 ทิโมธี 3:16 – 17 บอกเราว่าพระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้า แท้จริงแล้วมาจากลมหายใจของพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเราเพราะว่าสิ่งนี้ทำให้เราสมบูรณ์และไม่ขาดอะไร การที่จะเป็นนักศาสนศาสตร์คือการเป็นผู้ที่แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าเพื่อที่จะเผชิญหน้ากับผู้ทรงสร้างจักรวาลและพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์และที่เราจะมีความเข้าใจว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตของเรา เพื่อที่พระองค์จะเป็นศูนย์กลางความปรารถนา อารมณ์และความรู้ของเรา ความใกล้ชิดนี้แผ่กระจายไปยังทุกแง่มุมในชีวิตของเรา ทำให้เราตื่นเต้นเร้าใจด้วยการอวยพระพร ปลอบโยนเราในเวลาที่เราได้รับความศูนย์เสีย เสริมกำลังในความอ่อนแอของเราและยกชูเราขึ้นจนกระทั่งสิ้นสุดชีวิตของเราเมื่อเราจะเห็นพระองค์แบบหน้าต่อหน้า พระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของพระเจ้าและยิ่งเราศึกษาพระคำของพระองค์มากเท่าไรเราจะรู้จักพระองค์มากขึ้นเท่านั้น

ด้านล่างนี้คือรายที่หลากหลายของศาสนศาสตร์คริสเตียน การเข้าใจสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับขอบเขตต่างๆ ของศาสนศาสตร์คริสเตียนเป็นจุดหลักที่นำไปสู่การเติบโตฝ่ายวิญญาณและมีประสิทธิผลสำหรับชีวิตคริสเตียน
Theology Proper หรือ Paterology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดา
Christology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระบุตรและการงานของพระเยซูคริสต์
Pneumatology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์และการงานของพระองค์
Bibliology คือการศึกษาเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้า
Soteriology คือการศึกษาเกี่ยวกับความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์
Christian Anthropology คือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยชาติ
Hamartiology คือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและผลกระทบของความบาป
Angelology คือการศึกษาเกี่ยวกับทูตสวรรค์
Christian Demonology คือการศึกษาเกี่ยวกับปีศาจ
Ecclesiology คือการศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและพันธกิจของคริสตจักร
Eschatology คือการศึกษาเกี่ยวกับยุคสุดท้ายหรือช่วงวันสุดท้าย

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ศาสนศาสตร์คริสเตียนคืออะไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries