settings icon
share icon
คำถาม

การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนคืออะไร ?

คำตอบ


การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนคือคือการศึกษาเรื่องของมารทั้งหลาย การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนคือการศึกษาสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับมารทั้งหลาย เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการศึกษาเกี่ยวกับเทพหรือทูตสวรรค์ การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนสอนเราเรื่องของมารซาตาน ในสิ่งที่พวกเขาเป็นและวิธีที่พวกเขาโจมตีเรา ซาตานและสมุนของมันเป็นทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์ สิ่งที่มีชีวิตจริงที่ทำการกบฏต่อพระเจ้า ทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์และมนุษยชาติ การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนจะช่วยให้เราระมัดระวังซาตาน สมุนของเขาและกลอุบายชั่วร้ายของพวกมัน นี่คือบางประเด็นที่สำคัญในการศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียน

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับมารซาตาน พระคัมภีร์ระบุว่ามารซาตานเป็นทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์—ทูตสวรรค์ที่เข้าร่วมกับพญามารทำการกบฏต่อต้านพระเจ้า ซาตานและสมุนของมันตอนนี้ต้องการที่จะหลอกลวงและทำลายทุกคนที่ปฏิบัติตามและนมัสการพระเจ้า

วิธีใด ทำไมและเมื่อไหร่ที่ซาตานตกจากสวรรค์ ซาตานตกจากสวรรค์เพราะความบาปของมันที่ลำพองใจ ซึ่งนำไปสู่การก่อกบฏต่อต้านพระเจ้า เวลาจริงที่มันล่มสลายลงไม่ได้มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ มันอาจจะเกิดขึ้นนอกเวลาที่เรารู้ได้ นั่นคือ ก่อนเวลาและพื้นที่ในการทรงสร้าง

ทำไมพระเจ้าทรงยอมให้ทูตสวรรค์บางคนทำบาป ทูตสวรรค์ที่ตกจากสวรรค์และกลายเป็นมารซาตานมีทางเลือกเสรี-พระเจ้าไม่ทรงบังคับหรือเร่งเร้าให้ทูตสวรรค์ใดทำบาป พวกเขาทำบาปเพราะมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเอง และดังนั้นจึงสมควรรับพระอาชญานิรันดร์ของพระเจ้า

คริสเตียนสามารถถูกมารซาตานเข้าสิงได้ไหม เรามักยึดความเชื่อมั่นคงว่า คริสเตียนไม่สามารถมีผีเข้าสิงได้ เราเชื่อว่ามีความแตกต่างระหว่างการถูกมารร้ายเข้าสิง และถูกกดขี่หรือได้รับอิทธิพลจากมารร้าย

มีการกระทำของวิญญาณชั่วร้ายในโลกทุกวันนี้หรือไม่ เพราะซาตานวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้ (1 เปโตร5.8) และรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง มันสมเหตุสมผลที่จะคิดว่ามันจะส่งสมุนของมันเพื่อมาทำงานของมันในโลกนี้

พวกเนฟิลิมคือใครหรือเป็นอะไร พวกเนฟิลิมคือ( "ผู้ที่ล้มลง หรือยักษ์") เป็นลูกหลานของการปฏิสัมพันธ์ทางเพศระหว่างบุตรชายของพระเจ้าและลูกสาวของมนุษย์

ปฐมกาล 6:1-4 “มนุษย์เริ่มทวีมากขึ้นบนแผ่นดินและมีบุตรหญิง บุตรชายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรหญิงของมนุษย์งามดี ก็เลือกและรับไว้เป็นภรรยา พระเจ้าจึงตรัสว่า “วิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาล เพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนัง อายุของเขาจะไม่เกินร้อยยี่สิบปี’ ในคราวนั้นมีคนเนฟิลลิม อยู่บนแผ่นดิน เมื่อบุตรพระเจ้าได้สมสู่อยู่กับบุตรหญิง ของมนุษย์และมีบุตร พวกนี้เป็นคนแกล้วกล้าในโบราณกาล เป็นคนมีชื่อเสียง”

มีการถกเถียงกันมากขึ้นเรื่องเอกลักษณ์ของ “บุตรชายทั้งหลายของพระเจ้า”

หลายคนเชื่อว่าซาตานและสมุนของมันเป็นเพียงการเทียบความชั่วร้ายให้เป็นบุคคล การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนจะช่วยให้เราเข้าใจธรรมชาติของศัตรูฝ่ายจิตวิญญาณของเรา มันสอนให้เรารู้ว่า เราจะต่อต้านและเอาชนะมารร้ายและการทดลองของมันได้อย่างไร สรรเสริญพระเจ้าสำหรับชัยชนะเหนือความมืดมิด ผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ในขณะที่คริสเตียนไม่ควรหมกมุ่นอยู่กับการศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่ว ความเข้าใจที่ชัดเจนการศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจะช่วยให้ความกลัวของเราสงบลง ทำให้เราเฝ้าระวังตัว และเตือนให้เราติดสนิทกับองค์พระเยซูคริสต์ เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตในจิตใจของเรา

1 ยอห์น 4:4 “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก”

ข้อพระคัมภีร์สำคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องวิญญาณชั่วในมุมมองของคริสเตียน

2 โครินธ์ 11:14-15 “ข้าพเจ้าก็หวังว่าท่านจะเข้าใจได้อย่างดีโดยตลอดว่า ในวันแห่งพระเยซูเจ้าของเรา ท่านก็ภูมิใจในเราได้เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่าน เพราะรู้สึกแน่ใจในเรื่องนี้ ทีแรกข้าพเจ้าจึงอยากจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อนเพื่อน เพื่อท่านจะได้มีความยินดียิ่งขึ้น Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณชั่วจากมุมมองของคริสเตียนคืออะไร ?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries