settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเต้น คริสเตียนควรจะเต้นหรือไม่?

คำตอบ


พระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำแนะนำอย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการเต้น อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะชี้ให้เห็นถึงบางตัวอย่างของการเต้นที่ดีและไม่ดีและกล่าวถึงหลักการของพระคัมภีร์เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการเต้น อพยพ 32:6, 19 – 25 นี่เป็นส่วนที่ไม่น่าพอใจสำหรับประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ในขณะที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะพูดคุยกับพระเจ้า ชาวอิสราเอลสร้างรูปเคารพ ในขั้นตอนของการนมัสการรูปเคารพพวกเขาเริ่มที่จะเต้น สิ่งนี้จบลงด้วย "การหาความสำราญ" (ข้อ 6) และ "ควบคุมตัวเองไม่ได้" (ข้อ 25 กล่าวว่า "เปลือยกาย" ในการแปลของบางฉบับ) ในกรณีนี้การเต้นนำไปสู่กิจกรรมที่เป็นบาปมาก ในอพยพ 15:20 มิเรียมเต้นเพื่อฉลองชัยชนะที่พระเจ้านำมาให้ ณ ทะเลแดง 2 ซามูเอล 6:12 – 16 "ดาวิดก็ทรงรำถวายแด่พระเจ้าด้วยสุด" เพื่อที่จะเฉลิมฉลองการนำหีบพันธสัญญากลับมายังกรุงเยรูซาเล็ม

ในทุกรณีของการเต้นที่ไม่ได้พิจารณาว่าเป็นความบาปมีการทำเพื่อนมัสการและสรรเสริญพระเจ้า นี่คือหลักการเพิ่มเติมที่จะจำไว้ในการพิจารณาเกี่ยวกับการเต้นคือปัญญาจารย์ 3:4 มีช่วงเวลาที่เหมาะที่จะเต้น (และด้วยความหมายโดยนัยมีเวลาที่ไม่เหมาะสมในการเต้น) สดุดี 149:3, 150:4 ทั้งสองบทความนี้กล่าวเราสามารถที่จะสรรเสริญหรือนมัสการด้วยการเต้นได้ 1 โครินธ์ 6:19 – 20 กล่าวว่าร่างกายของเราเป็นของพระเจ้าและเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำควรที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

การเต้นที่ทำให้ตัวเองหรือร่างกายได้รับความสนใจโดยเหตุนั้นจะเป็นความบาป ใน 1 โครินธ์ 7:1 – 3 ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า "การที่ผู้ชายไม่ข้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้ว" เปาโลยอมรับว่าผู้ชายจะได้รับการกระตุ้นทางเพศได้ง่าย เพราะสิ่งนี้การเต้นเป็นคู่หลายรูปแบบที่อยู่นอกเหนือการแต่งงานอาจจะเป็นการยั่วยวน โดยเฉพาะกับผู้ชาย "ดังนั้นท่านจงหลีกหนีเสียจาก [ก็คือ "วิ่งหนีจาก"] ราคะตัณหาของคนหนุ่ม" (2 ทิโมธี 2:22) การเต้นที่ทำให้เกิดความปรารถนาที่บาปในตัวเราเองหรือในผู้อื่นคือความบาป มัทธิว 18:6 1 การทำอะไรแบบนั้นอาจจะทำให้คนอื่นสะดุดลงในความบาปนั้นเป็นสิ่งที่ยกโทษให้ไม่ได้อย่างแน่นอน เธสะโลนิกา 5:22 นี่เป็นหลักการที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ของการเต้นนั้นเป็นที่ยอมรับได้ฉะนั้น "จงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง" แม้ว่าจะดูเหมือนว่าอาจจะบาป อย่าทำสิ่งนั้น

ในตอนท้ายมีการเต้นหลายแบบที่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้เชื่อผู้ซึ่งควรจะแสวงหาการที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตและด้วยร่างกายของพวกเขา แต่พระคัมภีร์ยอมรับว่าเราสามารถที่จะเต้นในทางที่ไม่ยั่วยวนผู้อื่น ไม่ยั่วยวนตัวเองและถวายเกียรติแด่พระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวอย่างไรเกี่ยวกับการเต้น คริสเตียนควรจะเต้นหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries