settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์แนะนำเราให้มีความเชื่อเหมือนเด็ก ๆ หรือไม่?

คำตอบ


ความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคริสเตียนอย่างไม่ต้องสงสัย มีคำแนะนำเกี่ยวกับความเชื่อตลอดทั้งพระคัมภีร์และมีการนำเสนอว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ข้อเท็จจริงคือ "ถ้าไม่มีความเชื่อก็เป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย" (ฮีบรู 11:6) พระธรรมฮีบรูบทที่ 11 ทั้งบทนั้นเกี่ยวกับความเชื่อและผู้คนที่เป็นเจ้าของความเชื่อ ความเชื่อเป็นของประทานจากพระเจ้า อย่างที่เราเห็นในเอเฟซัส 2:8 – 9 และไม่ใช่สิ่งที่เราคิดค้นขึ้นมาเอง คริสเตียนทุกคนได้รับของประทานแห่งความเชื่อจากพระเจ้าและความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า คือโล่ซึ่งเราปกป้องตัวเองจาก "ลูกศรเพลิงทั้งปวงของมารร้าย" (เอเฟซัส 6:16)

พระคัมภีร์ไม่เคยแนะนำเราให้มีความเชื่อที่เป็น "เหมือนเด็กๆ" อย่างน้อยก็ไม่ค่อยมีถ้อยคำใดสักเท่าไร ในพระธรรมมัทธิว 18:3 พระเยซูตรัสว่าเราต้อง "เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ" เพื่อที่จะเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ บริบทของคำตรัสของพระเยซูเป็นคำถามของสาวกซึ่งก็คือ "ใครเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์?" (ข้อ 1) ในการตอบสนอง พระเยซูทรง "เรียกเด็กเล็กๆ คนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขา และตรัสว่า "เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะไม่มีวันได้เข้าอาณาจักรสวรรค์ ฉะนั้นผู้ใดถ่อมตัวลงเป็นเหมือนเด็กคนนี้ก็เป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรสวรรค์ และผู้ใดต้อนรับเด็กน้อยเช่นนี้ในนามของเราก็ต้อนรับเรา"" (ข้อ 2 – 5)

ฉะนั้นในขณะที่เหล่าสาวกมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่ประกอบด้วย "ความยิ่งใหญ่" ในสวรรค์ พระเยซูทรงให้มุมมองใหม่ว่าทาง "ขึ้น" คือ "การลง" ต้องมีความถ่อมสุภาพ (ยืนยันมาจากมัทธิว 5:5) พระเยซูแนะนำเหล่าสาวก (และพวกเรา) ให้แสวงหาความถ่อมตัวเหมือนเด็กๆ ตามความเชื่อของพวกเขา ผู้ที่ยินยอมรับตำแหน่งซึ่งต่ำที่สุดคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสายตาของสวรรค์ เด็กเล็กๆ นั้นไม่มีความมักใหญ่ไฝ่สูง ความหยิ่งและความถือตัว ดังนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรา เด็กๆ นั้นมีคุณลักษณะที่ถ่อมตัวและสามารถสอนได้ พวกเขาไม่ได้มีความหยิ่งจองหองหรือทำการเสแสร้ง ความถ่อมตัวเป็นศีลธรรมซึ่งเป็นรางวัลจากพระเจ้า ตามที่ยากอบได้กล่าวไว้คือ "ท่านทั้งหลายจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น" (ยากอบ 4:10)

แม้ว่าความเชื่อไม่ได้มีระบุไว้ในมัทธิว 18:1 – 5 แต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่เพียงแค่ความถ่อมตัวที่นำทางคนๆ หนึ่งเข้าสู่สวรรค์ แต่เป็นความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ความเชื่อที่ถ่อมตนซึ่งไม่โอ้อวดสามารถที่จะเรียกอย่างถูกต้องได้ว่าเป็น "ความเชื่อเหมือนเด็กๆ" เมื่อพระเยซูอยากที่จะอวยพรเด็กๆ พระองค์ตรัสว่า "จงให้เด็กเล็ก ๆ มาหาเรา อย่าขัดขวางเขาเลย เพราะอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของคนที่เป็นเหมือนเด็กๆ เหล่านี้ เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดไม่รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั้นจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้าเลย" (มาระโก 10:14 – 15) เด็กคนหนึ่งจะได้รับของประทานได้อย่างไร ก็ด้วยความเปิดกว้าง ความสัตย์ซื่อและด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ได้ระงับเอาไว้ ลักษณะของความสุขแท้แบบนั้นควรจะเป็นลักษณะเด่นสำหรับความเชื่อของเราในขณะที่เรารับของประทานจากพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

แน่นอนว่าเด็กๆ นั้นหลอกง่ายและนำให้หลงผิดได้ง่าย ในความไม่มีเล่ห์เหลี่ยมใดๆ ของพวกเขา พวกเขามีแนวโน้มต่อการพลาดจากความจริงและถูกดึงไปยังเรื่องหลอกลวงและจิตนาการเพ้อฝัน แต่นั่นไม่ใช่ความหมายของการมีความเชื่อเหมือนเด็กๆ พระเยซูส่งเสริมการมีความเชื่อที่ถ่อมตัวและสัตย์ซื่อในพระเจ้า โดยการที่พระองค์ยกความไร้เดียงสาของเด็กเป็นตัวอย่าง การเลียนแบบความเชื่อแบบเด็กๆ นั้นเราควรรับพระเจ้าด้วยพระคำของพระองค์ เหมือนอย่างที่เด็กๆ รักพ่อในโลกนี้ของพวกเขา เราก็ควรต้องไว้วางใจว่า "พระบิดาของท่านในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่บรรดาผู้ที่ทูลขอต่อพระองค์" (มัทธิว 7:11)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์แนะนำเราให้มีความเชื่อเหมือนเด็ก ๆ หรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries