settings icon
share icon
คำถาม

ความคิดเรื่องพลังแห่งชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียนหรือไม่

คำตอบ


พลังแห่งชีวิต (chi) (ยังสะกดได้ว่า ch'i หรือ qi) สามารถให้คำจำกัดความว่าเป็น “อำนาจของพลังงานที่ให้ชีวิตแก่ทุกสิ่ง” แนวความคิดเรื่องพลังแห่งชีวิตมาจากลัทธิเต๋า ซึ่งสอนว่ามีประโยชน์ทางจิตวิญญาณและทางร่างกายในการพัฒนาและเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตภายในตัวของคนคนนั้น โดยสามารถทำสิ่งนี้ได้ผ่านการทำสมาธิ ออกกำลังกาย และเทคนิคอื่นๆ การแพทย์แผนจีน การฝังเข็ม และศิลปะการต่อสู้บางอย่างเช่น รำไทเก็ก ซึ่งมีวัตถุประสงค์สูงสุดในการปรับสมดุลและเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตของคนๆ นั้นในระดับต่างๆ ทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางอารมณ์ และทางจิตวิญญาณ

ตามคำจำกัดความเพียงอย่างเดียว ความคิดเรื่องพลังแห่งชีวิตนั้นไม่สอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียน หลักคำสอนพื้นฐานของศาสนาคริสต์คือพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งผ่านทางพระเยซูคริสต์ (ดูในปฐมกาล 1:1 และยอห์น 1:1-4) พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิตและโดยพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ทุกสิ่งได้รับการยึดเข้าด้วยกัน (ดูในสดุดี 147:9 และโคโลสี 1:16-17)

บางคนอาจโต้แย้งว่าพลังแห่งชีวิตเป็นเพียงคำศัพท์ที่แตกต่างกับคำว่า “ชีวิต” ที่พระเจ้าทรงระบายลมปราณเข้าสู่อาดัม (ปฐมกาล 2:7) แต่เราไม่สามารถโยกย้ายคำศัพท์ของคำว่าพลังแห่งชีวิตเข้าไปสู่ความเชื่อของคริสเตียนได้ เนื่องจากว่าปรัชญาที่อยู่เบื้องหลังของพลังแห่งชีวิต (ลัทธิเต๋า) ก็ขัดแย้งกับศาสนาคริสต์เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นในมุมมองของลัทธิเต๋าเกี่ยวกับ “พระเจ้า” คือแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเขาหรือเธอต่างก็มีคำจำกัดความที่เป็นของตัวเองเกี่ยวกับ “พระเจ้า” ว่าคืออะไร และแต่ละคำจำกัดความล้วนเป็นที่ยอมรับได้อย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม ในความเชื่อของคริสเตียนนั้น พระเจ้าไม่ได้รับคำนิยามจากความเข้าใจของผู้คน ในทางตรงกันข้ามพระองค์ทรงเปิดเผยให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใด (ดูในเยเรมีย์ 29:13-14) แม้ว่าพระเจ้าจะไม่มีที่สิ้นสุดและทรงอยู่เหนือความเข้าใจของมนุษย์อย่างสมบูรณ์ พระองค์ก็ได้ทรงเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับพระองค์เองรวมถึงสามารถเป็นที่รู้จักได้เป็นการส่วนตัว ในศาสนาคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นหนทางเดียวในความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระเจ้า (ดูในยอห์น 14:5-7)

ความคิดเรื่องพลังแห่งชีวิตไม่สามารถแยกออกจากอาณาจักรฝ่ายวิญญาณได้ เมื่อมีคนคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ เขาหรือเธอจะได้พบกับพระเจ้าหรือไม่ก็ปีศาจ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติในสิ่งที่เกี่ยวกับเวทย์มนต์บางอย่าง สิ่งนี้เป็นการป้องกันตัวพวกเขาเองคือว่า การปฏิบัติที่ต้องห้ามจะทำให้พวกเขาติดต่อกับกองกำลังปีศาจ (ดูในเฉลยธรรมบัญญัติ 18:9-13)

การปฏิบัติที่ดูเหมือนไร้เดียงสา เช่นการพยายามรักษาสมดุลหรือเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตของคนคนหนึ่ง ในความเป็นจริงแล้วอาจได้ผลประโยชน์บางอย่างที่รับรู้ได้หรืออย่างน้อยก็ไม่มีผลกระทบที่ “แย่” แต่หากการปฏิบัติเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับโลกทัศน์ในพระคัมภีร์ ดังนั้นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติเหล่านั้น พลังแห่งชีวิตเป็นการปลอมแปลงประเภทของชีวิตที่พระคัมภีร์มีให้ (ดูในยอห์น 10:10)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ความคิดเรื่องพลังแห่งชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อของคริสเตียนหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries