settings icon
share icon
คำถาม

การจับฉลากเป็นหนึ่งในรูปแบบของการพนันหรือเปล่า

คำตอบ


มีการกล่าวถึงการจับฉลากจำนวนเจ็ดสิบครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมและอีกเจ็ดครั้งในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ แม้จะมีการอ้างอิงมากมายเกี่ยวกับการจับฉลากในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม แต่ก็ไม่มีใครรู้เกี่ยวกับการจับฉลากที่แท้จริง มันอาจเป็นไม้ที่มีความยาวไม่เท่ากัน หินแบนๆ เหมือนเหรียญ หรืออาจเป็นลูกเต๋าประเภทหนึ่ง แต่กระนั้นก็ไม่ทราบลักษณะที่แน่นอนของพวกมัน และการจับฉลากซึ่งใกล้เคียงกับสมัยใหม่มากที่สุดนั้นคือการโยนเหรียญ

การจับฉลากซึ่งเกิดขึ้นบ่อยที่สุดนั้นเกี่ยวข้องกับการแบ่งดินแดนภายใต้การนำของโยชูวา (โยชูวาบทที่ 14-21) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่พระเจ้าสอนชนชาติอิสราเอลหลายครั้งในพระธรรมกันดารวิถี (กันดารวิถี 26:55, 33:54, 34:13, 36:2) พระเจ้าอนุญาตให้ชนชาติอิสราเอลจับฉลากเพื่อที่จะได้ทราบน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับสถานการณ์ที่ได้ทรงกำหนดให้ (โยชูวา 18:6-10, 1 พงศาวดาร 24:5, 31) ตำแหน่งและหน้าที่หลายอย่างในพระวิหารก็ได้มีการกำหนดโดยการจับฉลาก (1 พงศาวดาร 24:5, 31, 25:8-9, 26:13-14) กะลาสีบนเรือของโยนาห์ก็จับฉลากเพื่อตัดสินว่าใครนำพระพิโรธของพระเจ้ามาเหนือเรือของพวกเขา (โยนาห์ 1:7) สาวกสิบเอ็ดคนจับฉลากเพื่อตัดสินใจว่าจะให้ใครมาแทนที่ยูดาส (กิจการ 1:26) ในที่สุดแล้วการจับฉลากกลายมาเป็นเกมที่ผู้คนเล่นและเดิมพัน สิ่งนี้เห็นได้ในทหารโรมันซึ่งกำลังจับฉลากฉลองพระองค์ของพระเยซู (มัทธิว 27:35)

ไม่มีที่ไหนในพันธสัญญาใหม่ซึ่งสอนคริสเตียนให้ใช้วิธีคล้ายกับการจับฉลากเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ตอนนี้เรามีพระดำรัสของพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบแล้ว และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งดำรงอยู่เพื่อนำทางเรา จึงไม่มีเหตุผลที่ต้องใช้เกมเสี่ยงทายในการตัดสินใจ พระดำรัส พระวิญญาณ และการอธิษฐานเพียงพอสำหรับการหยั่งรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกวันนี้โดยไม่ต้องจับฉลาก ทอยลูกเต๋า หรือโยนเหรียญ

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

การจับฉลากเป็นหนึ่งในรูปแบบของการพนันหรือเปล่า
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries