settings icon
share icon
คำถาม

ทำไมพระเจ้าถึงได้สั่งให้กำจัดชาวคานาอันให้หมดสิ้นหรือทำลายเชื้อสายชาวคานาอันทั้งผู้หญิงและเด็กด้วย?

คำตอบ


ใน 1 ซามูเอล 15:2 – 3 พระเจ้าบัญชาซาอูลและชาวอิสราเอลว่า "ซามูเอลก็เรียนซาอูลว่า "พระเจ้าทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาเจิมท่านเป็นพระราชาเหนืออิสราเอลประชากรของพระองค์ เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอท่านฟังเสียงพระวจนะของพระเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่า 'เราจะลงโทษอามาเลขในการที่สกัดทางอิสราเอล เมื่อเขาออกจากอียิปต์ ท่านจงไปโจมตีอามาเลข และทำลายบรรดาที่เขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิง อย่าปรานีเขาเลย จงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิง ทั้งทารกและเด็กที่กินนมอยู่ ทั้งโค แกะ อูฐ และลา' "" (เฉลยธรรมบัญญัติ 2:34, 3:6, 20:16 – 18) ทำไมพระเจ้าถึงให้ชาวอิสราเอลกำจัดกลุ่มคนทั้งกลุ่มรวมถึงผู้หญิงและเด็กด้วย

นี่เป็นประเด็นที่ยาก เราไม่เข้าใจอย่างเต็มที่ว่าทำไมพระเจ้าจะบัญชาให้ทำอะไรแบบนั้น แต่เราเชื่อว่าพระเจ้านั้นยุติธรรมและเรารู้ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุด ไม่มีที่สิ้นสุดและเป็นนิรันดร์ได้อย่างเต็มที่ ในขณะที่เรามองไปสถานการณ์ที่ยากดั่งเช่นสถานการณ์นี้ เราต้องจำไว้ว่าหนทางของพระเจ้านั้นสูงกว่าทางของเราและความคิดของพระองค์สูงกว่าความคิดของเรา (อิสยาห์ 55:9, โรม 11:33 – 36) เราต้องเต็มใจที่จะวางใจในพระเจ้าและมีความเชื่อในพระองค์แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจทางของพระองค์

ไม่เหมือนกับเราพระเจ้ารู้อนาคต พระเจ้ารู้ว่าอะไรจะเป็นผลที่ตามมาถ้าชาวอิสราเอลไม่ได้กำจัดชาวอามาเลคให้หมดสิ้น ถ้าชาวอิสราเอลไม่ได้ทำตามคำสั่งของพระเจ้า ชาวอามาเลคจะกลับมารบกวนชาวอิสราเอลในอนาคต ซาอูลอ้างว่าได้ฆ่าทุกคนยกเว้นกษัตริย์ของชาวอามาเลคคืออากัก (1 ซามูเอล 15:20) เห็นได้ชัดว่ากษัตริย์ซาอูลโกหก ไม่กี่ทศวรรษต่อมามีจำนวนของชาวอามาเลคมากพอที่จะนำครอบครัวของดาวิดและครอบครัวของประชากรของเขาไปเป็นเชลยได้ (1 ซามูเอล 30:1 – 2) หลังจากที่ดาวิดและประชากรของเขาโจมตีชาวอามาเลคและช่วยกู้ครอบครัวของพวกเขากลับมาได้ ชาวอามาเลคจำนวน 400 ได้หนีไป ถ้าซาอูลทำสิ่งที่พระเจ้าบัญชาเขาให้สำเร็จสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น สองสามร้อยปีต่อมาเชื้อสายของอากักคือฮามานพยายามที่จะทำลายชาวยิวให้หมดไป (ดูพระธรรมเอสเธอร์) ฉะนั้นความเชื่อฟังที่ไม่สำเร็จของซาอูลเกือบมีผลคือการที่อิสราเอลถูกทำลาย พระเจ้ารู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ฉะนั้นพระองค์สั่งให้กำจัดชาวอามาเลคให้หมดสิ้นล่วงหน้า

เนื่องจากชาวคานาอันพระเจ้าบัญชาว่า "แต่ในหัวเมืองของชนชาติทั้งหลายนี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ประทานแก่ท่านเป็นมรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิ่งใดๆ ที่หายใจได้เลย แต่จงทำลายเขาเสียให้สิ้นเชิง คือคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ เพื่อว่าเขาจะมิได้สอนท่านให้กระทำสิ่งพึงรังเกียจ ซึ่งเขาได้กระทำเป็นการปรนนิบัติต่อพระของเขา เพราะการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำบาปต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน" (เฉลยธรรมบัญญัติ 20:16 – 18) ชาวอิสราเอลทำพลาดในภาระกิจนี้เช่นเดียวกันและสิ่งที่พระเจ้ากล่าวได้เกิดขึ้นอย่างแน่ชัด (ผู้วินิจฉัย 2:1 – 3, 1 พงศ์กษัตริย์ 11:5, 14:24, 2 พงศ์กษัตริย์ 16:3 – 4) พระเจ้าไม่ได้สั่งให้กำจัดคนเหล่านี้ให้สิ้นเพื่อที่จะเป็นพระเจ้าที่โหดร้าย แต่เพื่อป้องกันความชั่วร้ายที่จะเกิดมากกว่าไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต

ส่วนที่ยากที่สุดในคำบัญชาจากพระเจ้าอาจจะเป็นว่าพระเจ้าบัญชาให้ฆ่าเด็กและทารกเช่นเดียวกัน ทำไมพระเจ้าจึงสั่งฆ่าเด็กที่มีความไร้เดียงสา (1) เด็กนั้นไม่ได้ไร้เดียงสา (สดุดี 51:5, 58:3) (2) เด็กเหล่านี้จะเติบโตเป็นผู้ที่ติดตามศาสนาที่ชั่วร้ายและพิธีกรรมของพ่อและแม่ของพวกเขา (3) โดยการที่พวกเขาจบชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก พระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาเข้าสวรรค์ได้ เราเชื่ออย่างเข้มแข็งว่าเด็กทุกคนที่เสียชีวิตได้รับการยอมรับให้เข้าสวรรค์โดยพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้า (2 ซามูเอล 12:22 – 23, มาระโก 10:14 – 15, มัทธิว 18:2 – 4)

อีกครั้งหนึ่งคำตอบนี้ไม่ได้จัดการกับทุกๆ ประเด็นปัญหา เราควรที่จะมุ่งเน้นไปยังการวางใจในพระเจ้าแม้กระทั่งเมื่อเราไม่เข้าใจหนทางของพระองค์ เราต้องจำเอาไว้ว่าพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองที่เป็นนิรันดร์และทางของพระองค์ก็สูงกว่าทางของเรา พระเจ้านั้นยุติธรรม ชอบธรรม บริสุทธิ์ เป็นความรัก มีเมตตาและเต็มล้นด้วยพระคุณ วิธีการที่ลักษณะเฉพาะของพระองค์ทำงานร่วมกันอาจจะเป็นสิ่งที่ลึกลับต่อเรา แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้เป็นผู้นั้นที่พระคัมภีร์ประกาศว่าพระองค์เป็น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ทำไมพระเจ้าถึงได้สั่งให้กำจัดชาวคานาอันให้หมดสิ้นหรือทำลายเชื้อสายชาวคานาอันทั้งผู้หญิงและเด็กด้วย?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries